Local Talent Putten

Projectomschrijving

Jongeren zijn in groepjes aan de slag gegaan met een door hen gekozen activiteit. Talentontwikkeling en het inzetten van hun talent voor een ander stond centraal. De meesten hebben toegewerkt naar een workshopvideo om anderen iets leren, inspireren of vermaken. Een greep uit de activiteiten: sport- en spelactiviteiten voor en met kinderen en mensen met een beperking, hoe start je je eigen onderneming en meekijken op de boerderij. Voor de deelnemers was dit een waardevol project. In een tijd van verveling en eenzaamheid hebben zij samengewerkt aan een activiteit binnen hun interesse, hun talenten ontdekt en ontwikkeld en waardevolle vaardigheden geleerd, zoals samenwerken, communicatieve vaardigheden, uit je comfortzone komen en presenteren Iets doen voor een ander, doen jongeren niet snel uit zichzelf, jongeren zijn wat terughoudend en op zichzelf, maar met dit project hebben ze ervaren hoe leuk en leerzaam het is om iets voor een ander te betekenen. Dit motiveert hen om zich te blijven inzetten voor anderen.

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
Binnen de MDt-trajecten werken deelnemers onder professionele begeleiding aan het maken van een workshop/voorlichtingsvideo. Het staat deelnemers vrij om een thema te kiezen binnen hun eigen interesses. In de uitvoering wordt nauw samengewerkt met lokale partners, waaronder de uitvoerende partij die de reguliere MDT trajecten uitvoert. Helping Heroes / JenM Grouep is de MDT organisatie. Artlife Workshops is de uitvoerende partij voor deze trajecten. Deelnemers krijgen de ruimte om talent te ontwikkelen waardoor men kan groeien. Er is aandacht voor de deelnemers zelf en hun omgeving. Daarnaast doen zij inhoudelijk kennis op over een onderwerp en het proces rondom de totstandkoming van het eindproduct. Het eindproduct moet waardevol zijn voor een andere doelgroep. Voor zover de coronamaatregelen het toelaten wordt er een vorm van ontmoeting tussen de verschillende doelgroepen gearrangeerd. Hierbij leeft men zich in in een ander en leert van elkaar. Beoogde resultaten: - Deelnemers hebben hun kwaliteiten en talenten ontdekt en / of verder ontwikkeld. Deelnemers leren samenwerken en krijgen meer zelfvertrouwen. Hier hebben ze in de toekomst ook profijt van - Deelnemers hebben nieuwe mensen ontmoet, buiten hun eigen kring en mogelijk nieuwe vriendschappen gesloten. Door nieuwe contacten die zij maken voelen ze zich niet/ minder eenzaam - Door de activiteiten waar ze mee bezig zijn vervelen deelnemers zich niet of minder, zijn ouders meer ontlast en zullen in sommige gevallen deelnemers geen of minder overlast aan de omgeving bezorgen. Tevens wordt hun pro-activiteit gestimuleerd waardoor ze zelf sneller initiatieven nemen hierdoor zal verveling minder een rol spelen, ook na dit traject. - Zij doen iets leuks of educatiefs voor een andere doelgroep De uitvoerenden partij heeft al contacten in het lokale veld. Zo zijn scholen (PO en VO) al enthousiast over deze mogelijkheden binnen dit DMT-traject. Ook zijn er contacten met sportcentra , dansscholen en maatschappelijke organisaties. Beoogd wordt de jongeren door te geleiden naar al bestaande voorzieningen of lokaal aanbod.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
7430085049
Looptijd:
2021
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
E. Blokpoel
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Putten