Mobiele menu

LOFIT: Lifestyle front Office For Integrating lifestyle medicine in the Treatment of patients: a novel care-model towards community-based options for lifestyle change

LOFIT: een leefstijlloket voor begeleiding bij ziekenhuiszorg leefstijl-gerelateerde ziekte

Vraagstuk:

LOFIT gaat leefstijlbegeleiding in het ziekenhuis inbedden in de zorg van patiënten met een leefstijlgerelateerde ziekte.

Onderzoek:

In afstemming met stakeholders wordt een leefstijlloket ingericht in 2 academische ziekenhuizen (Amsterdam UMC en UMC Groningen). Artsen verwijzen patiënten naar dit leefstijlloket, dat bemenst wordt door een leefstijlmakelaar. Deze motiveert patiënten een keuze te maken voor leefstijlaanpassingen inzake beweeggedrag, zitgedrag, voedingsinname, alcoholgebruik en rookgedrag. Vervolgens zoekt de leefstijlmakelaar samen met de patiënt naar haalbare initiatieven in de directe leef- en woonomgeving van de patiënt en regelt verwijzing naar het gekozen initiatief. De leefstijlmakelaar houdt contact met de patiënt over diens voortgang en informeert de behandelend arts hierover.

(Verwachte) Uitkomst:

In LOFIT wordt de (kosten)effectiviteit van dit leefstijlloket getoetst bij twee verschillende patiënten populaties; bij patiënten met hart- en vaatziekten en bij patiënten met artrose.

Producten van ZonMw

Lees ook het interview Onderzoek naar de effectiviteit en kosteneffectiviteit van een leefstijlloket in het ziekenhuis uit onze artikelenreeks Inzet van leefstijlgeneeskunde in de curatieve zorg.

Producten

Titel: LOFIT: een in het ziekenhuis geïntegreerd leefstijlloket voor begeleiding bij een leefstijl-gerelateerde ziekte
Auteur: Judith Jelsma
Titel: LOFIT: leefstijlloket in het ziekenhuis
Auteur: Marlinde van Dijk
Titel: Barriers and facilitators for discussing lifestyle in clinical practice among healthcare professionals: a qualitative study
Auteur: Joyce Vrijsen
Titel: LOFIT study protocol
Titel: Barriers and facilitators for implementing a ‘lifestyle is medicine’ model of care: a qualitative study
Auteur: Marlinde van Dijk
Titel: Succesful referral from hospital to community-based lifestyle interventions
Auteur: Leonie te Loo
Titel: Lifestyle front Office For Integrating lifestyle medicine in the Treatment of patients: a novel care-model towards community-based options for lifestyle change
Auteur: Judith Jelsma
Titel: LOFIT: Leefstijlloket Om leeFstijlgeneeskunde te Integreren in de behandeling van paTienten in het ziekenhuis: een nieuw zorgpad met verwijsopties naar leefstijl initiatieven in de regio
Auteur: Judith Jelsma
Titel: LOFIT: Leefstijlloket Om leeFstijlgeneeskunde te Integreren in de behandeling van paTienten in het ziekenhuis: een nieuw zorgpad met verwijsopties naar leefstijl initiatieven in de regio
Auteur: Judith Jelsma
Titel: De ontwikkeling en implementatie van een leefstijlloket in het ziekenhuis: het perspectief van de leefstijlprofessional in de regio
Auteur: Leonie te Loo
Titel: Belemmerende en bevorderende factoren voor implementatie van een leefstijlloket in het ziekenhuis: een kwalitatieve studie
Auteur: Joyce Vrijsen
Titel: LOFIT: Leefstijlloket Om leeFstijlgeneeskunde te Integreren in de behandeling van paTienten in het ziekenhuis: een nieuw zorgpad met verwijsopties naar leefstijl initiatieven in de regio
Auteur: Judith Jelsma
Titel: Lifestyle front Office For Integrating lifestyle medicine in the Treatment of patients: a novel care-model towards community-based options for lifestyle change
Auteur: Judith Jelsma
Titel: Bewegen als Medicijn
Auteur: Joyce Vrijsen
Titel: Leefstijlloket onderdeel van nieuw zorgpad: samenwerking tussen ziekenhuis en leefstijlaanbieders in de regio
Auteur: Marlinde van Dijk en Judith Jelsma
Titel: Lifestyle front Office For Integrating lifestyle medicine in the Treatment of patients: a novel care model towards community-based options for lifestyle change—study protocol
Auteur: M.L. van Dijk, L.M. te Loo, J. Vrijsen, I. van den Akker-Scheek, S. Westerveld, ..., R. Dekker, W. van Mechelen & J.G. M. Jelsma
Magazine: Trials
Link: https://trialsjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13063-022-06960-z
Titel: LOFIT leefstijlloket patiënt - video
Auteur: onderzoekers Amsterdam UMC en UMCG
Link: https://vimeo.com/722585717?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=177808346

Kenmerken

Projectnummer:
555003208
Looptijd: 73%
Looptijd: 73 %
2020
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. J.G.M. Jelsma PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie VUmc