Mobiele menu

Lokaal afstemmen van preconceptiezorg op de mogelijkheden van zorgverleners in de regio van het Geboortezorg Consortium Midden Nederland

Vraagstuk

Om gezond zwanger te worden, kunnen aanstaande ouders baat hebben bij gezondheidsadvies vóór de conceptie, in de vorm van preconceptiezorg. Ondanks dat het nut van preconceptiezorg is aangetoond, wordt er weinig gebruik van gemaakt, vooral omdat het meestal niet goed georganiseerd is. In het APROPOS-project hebben we positieve resultaten gezien bij het lokaal afstemmen van zorg op ervaren behoeftes (van ouders), knelpunten en mogelijkheden (van zorgverleners).

Onderzoek

In dit vervolgproject werd dezelfde aanpak in 4 andere regio’s van het Geboortezorg Consortium Midden Nederland toegepast, namelijk in Gorinchem, Tiel, Roosendaal en Zwolle. De doelstelling van deze VIMP was het vergroten van het besef bij zorgverleners dat preconceptiezorg verbeterd moet worden. Er werden werkconferenties georganiseerd voor een brede groep zorgverleners uit eerste en tweede lijn, gericht op het in kaart brengen van (lokale) knelpunten en oplossingen. Recent bevallen vrouwen en hun partners werden bevraagd naar hun ervaringen en behoeften. De deelnemende regio’s maakten daarna een plan om hun preconceptiezorg te verbeteren.

Uitkomst

Er zijn vier werkconferenties georganiseerd met zorgverleners uit de regio's. Onder de deelnemers van de werkconferenties zijn vragenlijsten afgenomen die inzicht bieden in hun ervaringen, opvattingen en handelingsperspectief over preconceptiezorg. Daarnaast is door middel van focusgroepen inzichtelijk gemaakt welke knelpunten en oplossingsrichtingen er in iedere regio bestaan met betrekking tot de huidige perconceptiezorg aanpak. In iedere deelnemende regio is na afloop van de werkconferentie een werkgroep gestart om de lokale verbeteraanpak verder uit te werken en te implementeren.

Het organiseren van lokale werkconferenties om preconceptiezorg beter op de kaart te zetten blijkt een laagdrempelige goede methode om zorgverleners te enthousiasmeren. De resultaten van het project willen wij verder implementeren in de regio van het Geboortezorg Consortium Midden Nederland (GCMN).

Meer over preconceptiezorg

Kenmerken

Projectnummer:
2090400051
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2019
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. M. Poels
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Utrecht