Mobiele menu

Lokaal & Integraal Werken aan Participatie

Doel

Gemeenten willen de zelfredzaamheid en (arbeids)participatie van hun inwoners vergroten. Een belangrijk aspect daarvan is de toeleiding naar betaald werk. Hierbij is het een uitdaging om integrale aanpakken te ontwikkelen voor mensen met een meervoudige ondersteuningsbehoefte. De centrale vraag in dit project was wat effectieve werkwijzen zijn om tot een integrale aanpak te komen, rekening houdend met enerzijds de behoeften en mogelijkheden van de inwoners en anderzijds het wetgevend kader (o.a. Wmo en Participatiewet).

Aanpak/werkwijze

In dit project is bij drie regionale samenwerkingsverbanden een integrale aanpak ontwikkeld. Hiervoor hebben bij drie gemeenten onderzoekers, professionals, beleidsmakers en inwoners samengewerkt om een effectieve integrale werkwijze te ontwikkelen. Kennis is verkregen uit ‘ontwikkelwerkplaats’ bijeenkomsten (een variant op de community of practice) en verdiepende interviews met inwoners, professionals en beleidsmakers.

Samenwerkingspartners

Gemeente Houten, Gemeente Wijk bij Duurstede, Gemeente Woerden, Hogeschool Utrecht en Movisie.

Resultaten

Aan de hand van dit onderzoek zijn verschillende succesfactoren geïdentificeerd die van belang zijn voor een integrale aanpak. Deze zijn onder te verdelen in de thema’s: inwoner, professional, organisatie en beleid/bestuur. Zo is het organiseren van intensieve samenwerking tussen professionals van sociale (wijk)teams en professionals van werk en inkomen (klantmanagers) waarbij ze de inwoner betrekken een belangrijke voorwaarde voor een effectieve aanpak. Op deze manier kunnen professionals hun kennis en expertise vanuit de Wmo en Participatiewet bundelen en ervaren inwoners meer ‘regie’ over de ondersteuning die ze krijgen.

Overig

  • VIMP project waarmee een verdere impuls wordt gegeven aan de verspreiding en implementatie van de inzichten uit dit onderzoek.
  • VIMP project waarmee een verdere impuls wordt gegeven aan de verspreiding en implementatie van de inzichten uit alle onderzoeken binnen de programmalijn Integraal werken.

Producten

Titel: Praatplaat ‘Samen integraal bouwen aan participatie’
Auteur: Anna van Deth, Joep Binkhorst, Marjet van Houten, Mirjam Gademan, Jean Pierre Wilken
Link: https://www.hbo-kennisbank.nl/details/sharekit_hu:oai:surfsharekit.nl:cf701166-7fc7-4fc4-9a3c-899408027863?has-link=yes&q=Praatplaat+%E2%80%98Samen+integraal+bouwen+aan+participatie%E2%80%99&c=0
Titel: Innovatietraject/leergang integraal lokaal werken aan (arbeids)participatie
Auteur: Ed de Jonge, Mirjam Gademan, Joep Binkhorst, Jean Pierre Wilken, Marjet van Houten
Titel: De integrale aanpak: een weerbarstig ideaal
Auteur: Houten (Annegien Helderman, Marjon van Eersel), GR Ferm Werk (Gerard Kraaijkamp), Hogeschool Utrecht (Joep Binkhorst, Mirjam Gademan)
Link: http://www.divosa.nl
Titel: Integraal werken op het snijvlak van Participatiewet en Wmo
Auteur: Joep Binkhorst & Jean Pierre Wilken
Magazine: tijdschrift voor arbeidsvraagstukken
Link: https://www.aup-online.com/content/journals/10.5117/TVA2021.3.008.BINK
Titel: Lokaal en integraal werken aan participatie
Auteur: Movisie
Link: https://www.movisie.nl/publicatie/lokaal-integraal-werken-aan-participatie

Kenmerken

Projectnummer:
535003007
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M.Sc. J. Binkhorst
Verantwoordelijke organisatie:
Hogeschool Utrecht