Lokaal lerend netwerk ouderenzorg Capelle aan den IJssel

Projectomschrijving

VVT aanbieders, stichting Capelse Huisartsen, gemeente Capelle aan den IJssel en Welzijn Capelle hebben de behoefte gezamenlijk de zorg en ondersteuning voor (kwetsbare) Capellenaren beter te organiseren in een netwerk. Voor een gedegen start hebben diverse onderzoeken plaatsgevonden: onder andere een enquête onder alle huisartspraktijken en deelnemende organisaties in het netwerk over samenwerking in de wijken, gebiedsscan met verdieping op de postcodes in Capelle, waarin zowel demografische als landelijke/regionale ontwikkelingen zijn opgenomen.

Het netwerk ziet een toegevoegde waarde in een programmatische aanpak waarbinnen projecten op elkaar aansluiten en waarmee de krachten van domein overstijgende samenwerking worden gebundeld. Om die reden zijn leidinggevenden, verantwoordelijk voor de uitvoering in de praktijk, toegevoegd aan het netwerk. Dit maakt bottom-up en top-down communicatie mogelijk over de uit te voeren programma’s plus korte lijnen voor signalen en eventuele knelpunten, op te lossen in het netwerk. De ambities zijn groot, maar de aanpak zal klein beginnen, namelijk in één wijk.

De volgende stap voor het netwerk is te bepalen wie op welk moment toegevoegd dient te worden, waarbij in ieder geval het ziekenhuis aan zal sluiten. Van de (te formeren) werkgroepen zullen ervaringsdeskundigen deel uit (gaan) maken.

Verslagen

Eindverslag

VVT aanbieders, stichting Capelse Huisartsen, gemeente Capelle aan den IJssel en Welzijn Capelle hebben de behoefte gezamenlijk de zorg en ondersteuning voor (kwetsbare) Capellenaren beter te organiseren in een netwerk. Voor een gedegen start hebben diverse onderzoeken plaatsgevonden: o.a. een enquête onder alle huisartspraktijken en deelnemende organisaties in het netwerk over samenwerking in de wijken, gebiedsscan met verdieping op de postcodes in Capelle, waarin zowel demografische als landelijke/regionale ontwikkelingen zijn opgenomen.
Het netwerk ziet een toegevoegde waarde in een programmatische aanpak waarbinnen projecten op elkaar aansluiten en waarmee de krachten van domein overstijgende samenwerking worden gebundeld. Om die reden zijn leidinggevenden, verantwoordelijk voor de uitvoering in de praktijk, toegevoegd aan het netwerk. Dit maakt bottom-up en top-down communicatie mogelijk over de uit te voeren programma’s plus korte lijnen voor signalen en eventuele knelpunten, op te lossen in het netwerk. De ambities zijn groot, maar de aanpak zal klein beginnen, namelijk in één wijk.
De volgende stap voor het netwerk is te bepalen wie op welk moment toegevoegd dient te worden, waarbij in ieder geval het ziekenhuis aan zal sluiten. Van de (te formeren) werkgroepen zullen ervaringsdeskundigen deel uit (gaan) maken.

Samenvatting van de aanvraag
Aanvraag Lokaal lerend netwerk ouderenzorg Capelle aan den IJssel zowel op strategisch als operationeel niveau.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
639005002
Looptijd:
2019
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Mr. N. Verschoor
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Welzijn Capelle