Mobiele menu

Lokaal Sportakkoord Lingewaard 3 x 3 = 3 micro labs

In de gemeente Lingewaard gaan we aan de slag met micro living labs. Deze living labs worden gerealiseerd in drie kernen van de gemeente: Doornenburg, Haalderen en Gendt. In deze (kleinere) kernen creëren we netwerken om de beweegbehoefte van burgers inzichtelijk te maken (vraagarticulatie). Hierbij wordt gewerkt vanuit de open clubs en vitale sportparken per kern die de samenwerking zoeken met de betrokkenen bij de dorpsontwikkelplannen per kern, de 58 partners van het lokale sportakkoord en andere geïnteresseerde partijen. De uitdaging is: het ontwikkelen van nieuw/open innovatief sportaanbod op de lokale vitale sportparken. Deze micro living labs zijn een logisch vervolg op de eerdere initiatieven en ontwikkelingen zoals: sportakkoord, dorpsontwikkelplannen en open sportclubs. De gemeente Lingewaard zal hierbij nauw samenwerken met de Academie Sport en Bewegen van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Verslagen


Eindverslag

In de gemeente Lingwaard zijn we aan de slag gegaan met micro living labs in drie kernen van de gemeente, te weten: Doornenburg, Haalderen en Gendt. Per micro lab is gewerkt vanuit de open club en/of het vitale sportpark. Vanuit deze parken en clubs is de samenwerking gezocht met de betrokkenen bij de dorpsontwikkelplannen per kern, de 58 partners van het lokale sportakkoord en andere geïnteresseerde partijen. Gezamenlijk is per vitaal sportpark of open club door middel van inspiratieboeken de sport- en beweegbehoefte van bezoekers en potentiële bezoekers van deze parken inzichtelijk gemaakt. De opbrengsten uit deze inspiratieboeken zijn met het lokale netwerk doorgenomen en besproken. Gezamenlijk starten we de eerste activiteiten van nieuw (innovatief) sportaanbod op deze lokale vitale sportparken. We gaan deze activiteiten evalueren, bijschaven en wederom aanbieden om goed aan te sluiten bij de wensen en behoeften van de bezoekers van het vitale sportpark en de open club.

Kenmerken

Projectnummer:
546006001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M.Sc. S.S. Cobussen
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Lingewaard