Mobiele menu

Lokale aanpak 'zorg voor personen met verward gedrag FoodValley Utrecht'

Projectomschrijving

De gemeenten Renswoude, Rhenen en Veenendaal zijn met partners, ervaringsdeskundigen en cliënten een project gestart om een sluitende aanpak rond de ‘zorg voor personen met verward gedrag’ te realiseren. Dit project bestaat uit zeven deelprojecten: 1. Het vergroten van tolerantie en het doorbreken van taboes. 2 Het eenduidig en helder omgaan met personen met verward gedrag door het verstevigen van de meld- en adviesfuncties. 3. Het ontwikkelen van en werken met een signaleringsplan. 4. Het is helder of het huidige aanbod voldoet, welke hiaten er zijn en hoe die opgelost kunnen worden. Waar nodig worden nieuwe concepten ontwikkeld en uitgevoerd. 5. Het vergroten van de deskundigheid van professionals vergroot door trainingen en netwerkbijeenkomsten 6. Arrangementen zijn ontwikkeld vanuit verschillende disciplines waarbij zoveel mogelijk wordt geprobeerd financiële drempels te slechten. 7. Voor passend vervoer aansluiten bij regionale ontwikkelingen, met aandacht voor lokale voorkeuren.

Verslagen


Eindverslag

Met al onze partners en de drie gemeenten in Foodvalley Utrecht hebben we de afgelopen twee jaar met veel plezier gewerkt aan een sluitende aanpak voor een kwetsbare groep inwoners. In een goede sfeer hebben de overleggen plaatsgevonden en hebben we met elkaar door te experimenteren veel bereikt en vastgesteld. De inzet van de wijkfunctionaris zorg en veiligheid heeft voor professionals en de inwoner veel betekent en zal dat ook blijven doen. Een verbinder die de weg in het zorglandschap kent, partijen bij elkaar brengt en de juiste zorg mede kan afstemmen. Met deze functie vullen wij ook de pilot van het advies en meldpunt in zodat er 24/7 een aanspreekpunt is voor de professional. Weten wat een partner kan bieden en daardoor aan de voorkant de verwachtingen van elkaar te managen is nodig. Het elkaar weten te vinden blijkt een belangrijk punt en zullen wij middels netwerkbijeenkomsten blijven vasthouden. Casuïstiek bespreken met elkaar waardoor je kunt leren en de aanpak kunt blijven bijstellen. Samenwerking met de politie en elkaar begrijpen en vooral korte lijnen moeten blijvend geborgd zijn. De wil van iedereen is er zeker en ook het belang heeft iedereen ingezien. Ontwikkelingen die op ons af komen rondom beschermd wonen en de wet verplichte GGZ vragen de nodige aandacht van iedereen. We hebben vastgesteld dat het om een kleine groep inwoners gaat. De gemeente heeft een faciliterende rol ten aanzien van bijeenkomsten om netwerken te versterken en kennis te delen en elkaar te inspireren. Jaarlijks gaan de gemeenten hier mee aan de slag.

Samenvatting van de aanvraag

De gemeenten Renswoude, Rhenen en Veenendaal zijn met partners, ervaringsdeskundigen en cliënten een project gestart om een sluitende aanpak rond de ‘zorg voor personen met verward gedrag’ te realiseren. Dit project bestaat uit zeven deelprojecten: 1. Het vergroten van tolerantie en het doorbreken van taboes. 2 Het eenduidig en helder omgaan met personen met verward gedrag door het verstevigen van de meld- en adviesfuncties. 3. Het ontwikkelen van en werken met een signaleringsplan. 4. Het is helder of het huidige aanbod voldoet, welke hiaten er zijn en hoe die opgelost kunnen worden. Waar nodig worden nieuwe concepten ontwikkeld en uitgevoerd. 5. Het vergroten van de deskundigheid van professionals vergroot door trainingen en netwerkbijeenkomsten 6. Arrangementen zijn ontwikkeld vanuit verschillende disciplines waarbij zoveel mogelijk wordt geprobeerd financiële drempels te slechten. 7. Voor passend vervoer aansluiten bij regionale ontwikkelingen, met aandacht voor lokale voorkeuren.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638011002
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2017
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M. Agterberg
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Veenendaal