Mobiele menu

Lokale verankering Sportlab Haarlem

Projectomschrijving

SportSupport en gemeente Haarlem, beoogt de sportparticipatie in Haarlem te verhogen door het ontwikkelen, implementeren en verduurzamen van multi-sportactiviteiten die aansluiten bij de veranderde wensen en behoeften van Haarlemmers. Een lab-regisseur en lab-assistent zijn aangesteld om de meerjarige samenwerking rondom het living lab te gaan vormgeven en innovatieprojecten op te zetten en leiden.

In de verankeringsfase zullen de volgende activiteiten worden ondernomen:1) er wordt samenwerking gezocht met sportaanbieders, sportbonden, sportparken, jongerenwerk, middelbare scholen en het CIOS. 2) er wordt een samenwerkingsovereenkomst opgesteld. 3) in co-creatie met burgers, buurtsportcoaches, sportaanbieders, studenten en docent-onderzoekers wordt minimaal één innovatieproject uitgevoerd. 4) er wordt een businessplan ontwikkeld. 5) het project wordt geëvalueerd en waar nodig aangepast.

Verslagen


Eindverslag

Het Sportlab Haarlem, een initiatief van Hogeschool Inholland, gemeente Haarlem en Stichting SportSupport Kennemerland heeft tot doel de sportparticipatie in Haarlem te verhogen. Een lab-regisseur (docent-onderzoeker Sportkunde) en lab-assistent (buurtsportcoach) zijn aangesteld om de meerjarige samenwerking rondom het lab vorm te geven en innovatieprojecten op te zetten. In een eerste innovatieproject is een multi-sportaanbod voor jongeren in het vmbo en praktijkonderwijs ontwikkeld en uitgevoerd. Hiervoor is samenwerking gezocht met diverse sportaanbieders, scholen voor voortgezet onderwijs, het welzijnswerk, het Jeugdfonds Sport en Cultuur en het CIOS. Het ontstane netwerk heeft in co-creatie met de doelgroep, studenten en docent-onderzoekers een laagdrempelig en flexibel sportaanbod ontwikkeld dat aansluit bij de wensen en behoeften van de doelgroep. Een maatschappelijk businessplan is opgesteld om het lab duurzaam te verankeren. Het Sportlab Haarlem beweegt dynamisch mee met het Haarlems sportbeleid en is een proeftuin waarin praktijk/uitvoering, beleid, onderwijs en onderzoek samenkomen

Samenvatting van de aanvraag

Het living lab “Sportlab Haarlem” – een initiatief van de gemeente Haarlem, Stichting SportSupport en Hogeschool Inholland - beoogt de sportparticipatie in Haarlem te verhogen door het ontwikkelen en implementeren van multi-sportactiviteiten die aansluiten bij de veranderde wensen en behoeften van Haarlemmers. Dit project heeft het doel om het Sportlab Haarlem duurzaam te verankeren in het Haarlemse sportbeleid en het Center of Expertise (CoE) Preventie in Zorg en Welzijn van Hogeschool Inholland. Hiertoe worden een lab-regisseur en lab-assistent aangesteld die de meerjarige samenwerking rondom het living lab gaan vormgeven en innovatieprojecten gaan opzetten en leiden. In de verankeringsfase zullen de volgende activiteiten worden ondernomen: 1) er wordt samenwerking gezocht met relevante sportaanbieders, sportbonden, het Schoter scholengemeenschap en het CIOS Haarlem-Hoofddorp; 2) er wordt een samenwerkingsovereenkomst opgesteld waarin de samenwerkingsstructuur en onderlinge afspraken en verplichtingen worden vastgelegd met betrokken en nieuwe partners; 3) in co-creatie met burgers, buurtsportcoaches, sportaanbieders, studenten en docent-onderzoekers wordt minimaal één innovatieproject uitgevoerd gericht op het ontwikkelen van een multi-sportaanbod voor jeugd/adolescenten; 4) er wordt een businessplan ontwikkeld voor het living lab aan de hand van een businessmodelcanvas; en 5) in de laatste twee maanden wordt het project geëvalueerd en wordt een actieplan opgesteld voor het vervolg. Onze ambitie is om de activiteiten van het living lab dynamisch te laten meebewegen met het Haarlems sportbeleid. We zien het Sportlab Haarlem als een proeftuin voor nieuwe initiatieven die bijdragen aan de uitvoering van het lokale sportakkoord en beroepsauthentiek leren. Het betreft een plek waar beleid, praktijk/uitvoering, onderwijs en onderzoek goed samen komen.

Kenmerken

Projectnummer:
10540012010002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2022
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M.Sc. W. Langkamp
Verantwoordelijke organisatie:
Hogeschool Inholland