Mobiele menu

Loket Zorg en Welzijn Geldrop

Doel van het netwerk

Het netwerk richt zich op alle bewoners in Geldrop, waaronder ouderen. Doel van het netwerk is dat ouderen langer zelfstandig, comfortabel en veilig thuis kunnen blijven wonen. Het netwerk biedt hierbij informatie en hulp, vanuit de gedachte van positieve gezondheid, waarbij de oudere de eigen regie neemt en daarin indien nodig wordt ondersteund.

Aangesloten organisaties bij het netwerk

Huisartsenpraktijk Kleine Dommel en het Atrium, St Anna Zorggroep, Buurtzorg, ZuidZorg, Senioren Belangen Geldrop-Mierlo, ouderen en de gemeente Geldrop-Mierlo.

Doel en aanpak project

We werken aan twee onderwerpen:

  1. Loket voor Zorg en Welzijn Geldrop

    Het netwerk wil een loket voor Zorg en Welzijn in Geldrop opzetten. Vindbaar, laagdrempelig, toegankelijk, uitnodigend en aansluitend bij de behoefte van primair ouderen en mantelzorgers in Geldrop. Doel van het loket is informatie bieden en hulp geven vanuit zorg en welzijn. Cruciaal daarin is de eigen regie van de oudere. Deze kan dan zelf de puzzel leggen hoe zijn/haar ondersteuning in te richten. Een kernteam is opgericht, met daarin een ouderenvertegenwoordiging. In fase 1, heeft het kernteam het Business Model Canvas voor het loket opgesteld. Hierin zijn de klantwensen omschreven en is de waarde propositie vastgelegd. In fase 2/3 willen de opening van het loket voorbereiden, realiseren en bekendheid geven.

  2. Morgen Gezond Weer Op kaart

    De ‘Morgen gezond weer op kaart’, een fysieke kaart, biedt inzicht in het (in)formeel netwerk van de oudere, vanuit het gedachtengoed van ‘positieve gezondheid’. De kaart bevat informatie over het aanbod
    van zorg en welzijn. Door gebruik van de kaart kan tijdig gesignaleerd worden, waar ondersteuning nodig is en kan ondersteuning geboden worden. De zelfredzaamheid van de oudere kan hierdoor verbeteren. Tevens biedt de kaart overzicht voor de naasten, mantelzorgers en betrokken zorgverleners. De gemeente Geldrop-Mierlo gaat samen met het netwerk Geldrop de kaart implementeren.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
639005087
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
C.E. van Maar MBA
Verantwoordelijke organisatie:
Huisartsenpraktijk de Kleine Dommel