Mobiele menu

Long term effectiveness of biological use for rheumatoid arthritis in daily clinical practice: analyses on the DREAM registry

Patiënten met gewrichtsreuma (RA) worden vaak behandeld met TNF blokkerende middelen. Dit zijn zeer effectieve, maar ook zeer dure geneesmiddelen en daarom worden de effectiviteit en veiligheid goed geëvalueerd in de dagelijkse praktijk.

Resultaat
In dit project zijn drie vraagstellingen beantwoord met data uit het DREAM register.
De onderzoekers hebben gezien dat er op langere termijn verschil is in effectiviteit tussen drie verschillende typen TNF blokkers in de dosering en vorm zoals ze nu in de dagelijkse praktijk gegeven worden. Verder hebben ze gezien dat TNF blokkerende middelen gecombineerd met methotrexaat effectiever zijn dan een monotherapie behandeling, hoewel het in praktijk nog regelmatig voorkomt dat methotrexaat niet wordt gegeven. Als laatste hebben ze gezien dat patiënten die na 3 maanden behandeling een goede response hebben, de grootste kans hebben om op 12 maanden een rustige ziekte te hebben. Deze resultaten kunnen gebruikt worden om de richtlijn voor de behandeling van RA patiënten aan te scherpen.


Richtlijn

De studieresultaten zijn opgenomen in de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Producten

Titel: Effectiveness of Tumor Necrosis Factor Inhibitors in Combination with Various csDMARD in the Treatment of Rheumatoid Arthritis: Data from the DREAM Registry
Auteur: Manders, Sofie H.M., Kievit, Wietske, Jansen, Tim L.T.A., Stolk, Jan N., Visser, Henk, Schilder, Annemarie M., Vonkeman, Harald E., Adang, Eddy, van de Laar, Mart A.F.J., van Riel, Piet L.C.M.
Magazine: Journal of Rheumatology
Titel: Effectiveness of TNF inhibitor treatment with various methotrexate doses in patients with rheumatoid arthritis: results from clinical practice
Auteur: Manders, Sofie H M, Kievit, Wietske, Adang, Eddy, Jansen, Tim J, Stolk, Jan N, Visser, Henk, Schilder, Annemarie M, Vonkeman, Harald E, van de Laar, Mart A F J, van Riel, Piet L C M
Magazine: Annals of the Rheumatic Diseases
Titel: Significantly Better Results for TNFI Combination Therapy with MTX Than TNFI Mono- and Combination Without MTX Therapy in Patients with RA: Results from the Dream Registry

Verslagen


Eindverslag

In de dagelijkse praktijk van de behandeling van patiënten met reumatoïde artritis nemen de biologicals en speciffiek de TNF blokkerende middelen een belangrijke rol in. Het zijn echter dure geneesmiddelen en daarom worden de effectiviteit en veiligheid goed geëvalueerd bijvoorbeeld door middel van het Dutch Rheumatoid Arthritis Monitoring (DREAM) biological register. De ervaring die gedeeld wordt tussen reumatologen die bijdragen aan dit register heeft tot drie onderzoeksvragen geleid die we in dit project hebben proberen te beantwoorden met data uit het DREAM register.
Op basis van een vermeend biologisch werkingsmechanisme hadden we aanwijzingen dat 1 van de drie TNF blokkerende middelen (etanercept) op lange termijn beter werkt dan 2 andere beschikbare middelen (infliximab en adalimumab). Daarnaast zijn er patiënten die tegen de richtlijn in de TNF blokkerende middelen niet in combinatie krijgen met methotrexaat. We hebben onderzocht of er op lange termijn een verschil in effectiviteit van TNF blokkerende middelen is als men het wel of niet combineert met methotrexaat. Als laatste wilden we kijken of type van biological of aantal biologicals dat men reeds heeft gebruikt een relatie heeft met de effectiviteit van een volgend biological.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
836011007
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2013
2015
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. W. Kievit
Verantwoordelijke organisatie:
Radboudumc