Mobiele menu

Long term effectiveness of repeated annual influenza vaccination in children with high-risk medical conditions

Jaarlijkse griepvaccinatie (Influenza) wordt aanbevolen bij chronische aandoeningen van luchtwegen, hart of andere organen vanwege een verhoogd risico op griep-complicaties. Ook voor de bijna 10% kinderen met een hoog-risico aandoening wordt jaarlijkse griepvaccinatie volgens de Nederlandse richtlijn geadviseerd. Hoe effectief griepvaccinatie bij deze kinderen is weten we niet precies. Er zijn aanwijzingen dat bij herhaaldelijk jaarlijkse griepvaccinatie de effectiviteit op langere termijn afneemt. Het doel van dit project is om te onderzoeken hoe de effectiviteit van de griepvaccinatie bij kinderen met een hoog-risico aandoening verandert bij herhaaldelijk jaarlijkse griepvaccinatie en of griepvaccinatie daadwerkelijk griep-gerelateerde ziekte verminderd. Hiertoe worden de huisartsengegevens van kinderen met een hoog-risico aandoening onderzocht op het voorkomen van griep-gerelateerde ziekte episodes in relatie tot het aantal keer dat zij jaarlijkse griepvaccinatie hebben ontvangen.

Producten

Titel: Impact of Repeated Influenza Immunization on Respiratory Illness in Children With Preexisting Medical Conditions
Auteur: de Hoog, Marieke L.A., Venekamp, Roderick P., Damoiseaux, Roger A.M.J., Schilder, Anne G.M., Sanders, Elisabeth A.M., Smit, Henriette A., Bruijning-Verhagen, Patricia C.J.L.
Magazine: Annals of Family Medicine
Link: http://www.annfammed.org/content/17/1/7.long

Verslagen


Eindverslag

Influenza is een belangrijke oorzaak van luchtweginfecties en complicaties. De Nederlandse richtlijn adviseert jaarlijkse influenza vaccinatie voor mensen van alle leeftijden met een hoog-risico aandoening zoals chronische luchtweginfecties, hart- en vaatziekten, stofwisseling- en nierziekten. Dit is gebaseerd op bewijs dat zij een verhoogd risico lopen op het ontwikkelen van ernstige en gecompliceerde influenza en dat de influenzavaccinatie hiertegen beschermt. Echter, uit onderzoek is niet duidelijk of de influenza vaccinatie bij kinderen inderdaad resulteerd in een reductie van influenza gerelateerde ziekte. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat bij jaarlijkse influenzavaccinatie de effectiviteit afneemt waardoor luchtweginfecties en complicaties juist weer meer voorkomen.
In dit project is onderzocht of, en hoe, de effectiviteit van de griepvaccinatie bij kinderen met een hoog-risico aandoening veranderd bij herhaalde griepvaccinatie. Door gebruik te maken van huisartsengegevens zijn de gevaccineerde kinderen met verschillende aantal voorgaande jaren van griepvaccinatie met elkaar, en met ongevaccineerde kinderen, vergeleken op het voorkomen van huisarts gediagnostiseerde luchtweginfecties. Daarnaast is bepaald in welke mate griepvaccinatie het vóórkomen van huisarts gediagnostiseerde luchtweginfecties tijdens griepseizoenen verminderd bij deze kinderen. Op basis van de verkregen inzichten is een kosten-effectiviteitsanalyse gedaan voor het huidige griepvaccinatieprogramma bij kinderen met een hoog-risico aandoening.
De resultaten van de studie laten zien dat herhaalde griepvaccinatie geen negatief effect heeft en dat het beschermende effect mogelijk zelfs toeneemt met herhaalde vaccinatie. Echter, als de totale groep gevaccineerde kinderen worden vergeleken met de ongevaccineerde kinderen bleken beide groepen even vaak een huisarts te bezoeken voor luchtweginfecties gedurende het griepseizoen. Gezondheidswinst als gevolg van de griepvaccinatie bij kinderen met een hoog-risico aandoening kon daarmee in de eerste-lijn niet worden aangetoond. Voor de kosten-effectiviteitsanalyse is daarom aangenomen dat griepvaccinatie niet beschermd tegen milde tot matige griepinfecties. Op basis van wetenschappelijk onderzoek uit andere landen is aangenomen dat het vaccin wèl effectief is tegen ernstige griepinfecties die leiden tot ziekenhuisopname en sterfte. Met deze aannames is het griepvaccinatieprogramma zeer waarschijnlijk niet kosteneffectief. Er is veel onzekerheid over het aantal door griep veroorzaakte ziekenhuisopnames en sterfgevallen onder hoog-risico kinderen, en over de verloren levensjaren bij sterfte door influenza aangezien het veelal kinderen betreft met een beperkte levensverwachting. Op dit moment is er onvoldoende bewijs om het huidige beleid te kunnen verdedigen. Betere cijfers zijn nodig over de door griep veroorzaakte ziekenhuisopnames en sterfte onder hoog-risico kinderen. Daarnaast is nader onderzoek nodig om te achterhalen hoe het effect van griepvaccinatie afhangt van ziekte-ernst en welke mechanismen hiervoor verantwoordelijk zijn.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
522002007
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2015
2018
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. P.C.J.L. Bruijning-Verhagen
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Utrecht