Mobiele menu

Low dose aspirin in the Prevention of Recurrent Spontaneous Preterm Labour – the APRIL study

Samenvatting na afronding

In de APRIL studie is geëvalueerd of een lage dosis aspirine vroeggeboorte kan voorkómen bij vrouwen die eerder een spontane vroeggeboorte hebben gehad.

Resultaten

De afgelopen 3 jaar hebben 406 vrouwen aan de APRIL studie deelgenomen in 34 ziekenhuizen. Zij werden behandeld met aspirine (80 mg) of placebo vanaf 8-16 tot aan 36 weken zwangerschap. Het percentage vroeggeboorte in de aspirinegroep lag iets lager dan in de placebogroep, maar in de statistische analyse waren deze verschillen niet groot genoeg (mogelijk wegens een underpower issue) om het middel op dit moment voor deze groep aan te bevelen. Het aantal complicaties van de pasgeboren baby’s was ook nagenoeg gelijk in beide behandelgroepen.
Vooralsnog is daarom het advies geen aspirine voor te schrijven aan vrouwen met een eerdere spontane vroeggeboorte.


Samenvatting bij start

In Nederland worden per jaar ruim 13.000 kinderen te vroeg geboren, onder de grens van 37 weken. Vrouwen die ooit te vroeg zijn bevallen hebben een grote kans op herhaling van spontane vroeggeboorte in een volgende zwangerschap. Uit onderzoek van de placenta (moederkoek) is bekend dat er veel overeenkomsten zijn tussen vrouwen die een vroeggeboorte hebben doorgemaakt en vrouwen die een preeclampsie (zwangerschapsvergiftiging) hebben doorgemaakt.

Het toedienen van aspirine aan vrouwen die in een eerdere zwangerschap een vroege preeclampsie hebben doorgemaakt, is zinvol in het verminderen van het heroptreden van de ziekte in de huidige zwangerschap. Gezien de overeenkomsten bij deze twee groepen ontstond de hypothese dat het toedienen van aspirine ook zinvol zou kunnen zijn bij vrouwen die ooit een spontane vroeggeboorte doormaakten.

In de huidige APRIL studie zal het effect van aspirine worden onderzocht op herhaalde spontane vroeggeboorte bij 406 vrouwen.

Producten

Titel: Antiplatelet Agents and the Prevention of Spontaneous Preterm Birth
Auteur: van Vliet, Elvira O. G., Askie, Lisa A., Mol, Ben W. J., Oudijk, Martijn A.
Magazine: Obstetrics and Gynaecology
Titel: Low dose aspirin in the prevention of recurrent spontaneous preterm labour – the APRIL study: a multicenter randomized placebo controlled trial
Auteur: Visser, Laura, de Boer, Marjon A., de Groot, Christianne J. M., Nijman, Tobias A. J., Hemels, Marieke A. C., Bloemenkamp, Kitty W. M., Bosmans, Judith E., Kok, Marjolein, van Laar, Judith O., Sueters, Marieke, Scheepers, Hubertina, van Drongelen, Joris, Franssen, Maureen T. M., Sikkema, J. Marko, Duvekot, Hans J. J., Bekker, Mireille N., van der Post, Joris A. M., Naaktgeboren, Christiana, Mol, Ben W. J., Oudijk, Martijn A.
Magazine: BMC Pregnancy and Childbirth
Titel: Spontane Vroeggeboorte in Nederland
Auteur: Oudijk en Pajkrt
Magazine: NTOG
Link: http://www.ntog.nl/dynamic/media/3/documents/NTOG%202018%206%20web.pdf
Titel: Baby aan Boord
Auteur: Tonie Mudde (Volkskrant) en Martijn Oudijk (AMC)
Magazine: De Volkskrant
Titel: Low-dose aspirin as a promising agent for the prevention of spontaneous preterm birth
Auteur: Landman, Anadeijda J E M C, Oudijk, Martijn A
Magazine: Evid Based Med
Titel: Preventie van spontane vroeggeboorte met acetylsalicylzuur: de APRIL en de ACCEPT studies
Auteur: M.A. de Boer
Titel: Low dose aspirin for the prevention of recurrent preterm labor (APRIL): a randomized controlled trial
Auteur: Anadeijda J.E.M.C. Landman (MD), Marjon A. de Boer (MD, PhD), Laura Visser (MD), Marieke A.C. Hemels (MD, PhD), Christiana N. Naaktgeboren (PhD), Martine C. Jansen-van der Weide (PhD), Ben W. Mol (MD, PhD), J.O.E.H. van Laar (MD, PhD), D.N.M. Papatsonis (MD, PhD)6, Mireille N. Bekker (MD, PhD)7, J. van Drongelen (MD, PhD), M.G. van Pampus (MD, PhD), M. Sueters (MD, PhD), D.P. van der Ham (MD, PhD), M.J. Sikkema (MD, PhD), J.J. Zwart (MD, PhD), A.J.M. Huisjes (MD), M.E. van Huizen (MD), G. Kleive
Titel: Aspirin for all or to a selected population with a focus on PTB
Auteur: M.A. de Boer
Titel: Sub website APRIL studie
Auteur: Oudijk
Link: http://www.studies-obsgyn.nl/april/page.asp?page_id=1713
Titel: Website zorgevaluatie Nederland APRIL
Auteur: NVOG consortium met projectgroep APRIL
Link: https://zorgevaluatienederland.nl/april

Verslagen


Eindverslag

De APRIL-studie (Low dose aspirin in the Prevention of Recurrent Spontaneous Preterm Labour) onderzoekt of behandeling met laag gedoseerde aspirine herhaalde vroeggeboorte kan voorkomen.

In Nederland worden per jaar ruim 13.000 kinderen te vroeg geboren, onder de grens van 37 weken. Deze kinderen moeten vaak lang in het ziekenhuis opgenomen blijven na de geboorte. Ook hebben zij een verhoogd risico op sterfte en meer gezondheidsproblemen.

Vrouwen die ooit spontaan te vroeg zijn bevallen hebben een grote kans op herhaling hiervan. Uit onderzoek van de placenta (moederkoek) is bekend dat er veel overeenkomsten zijn tussen vrouwen die een vroeggeboorte hebben doorgemaakt en vrouwen die een preeclampsie (zwangerschapsvergiftiging) hebben doorgemaakt.
Het toedienen van aspirine aan vrouwen die in een eerdere zwangerschap een vroege preeclampsie hebben doorgemaakt, is zinvol in het verminderen van het her optreden van de ziekte in de huidige zwangerschap. Gezien de overeenkomsten bij deze twee groepen ontstond de hypothese dat het toedienen van aspirine ook zinvol zou kunnen zijn bij vrouwen die ooit een spontane vroeggeboorte doormaakten.
Het gebruik van aspirine in de zwangerschap is veilig.

In de APRIL studie wordt het effect van aspirine op herhaalde spontane vroeggeboorte bij totaal 406 vrouwen onderzocht. Vrouwen die deelnemen gebruiken laag gedoseerde aspirine ofwel een placebo, vanaf circa 10 tot aan 36 weken zwangerschapsduur.

Kenmerken

Projectnummer:
836041006
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2015
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. M.A. de Boer
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC - locatie VUmc