Mobiele menu

Low dose cisplatin weekly versus high dose cisplatin every three weeks with radiotherapy in sarcopenic head and neck cancer patients

Wekelijks lage-dosis versus drie-wekelijks hoge-dosis cisplatinum bij hoofd-halskankerpatiënten met lage skeletspiermassa

Cisplatinum wordt routinematig gebruikt bij de behandeling van patiënten met hoofd-halskanker om het tumordodend effect van radiotherapie te vergroten. Door onverdraagbare vroege bijwerkingen kan tot 40% van de patiënten niet het standaardschema van drie kuren hoge dosis cisplatinum verdragen. Verminderde naleving van de behandeling kan aanpassing van het behandelplan vergen, waardoor de kans op genezing vermindert.
Patiënten met een lage skeletspiermassa hebben drie keer meer kans hierop. Skeletspiermassa kan relatief eenvoudig bepaald worden op een CT of MRI van het hoofd-halsgebied, die al routinematig voor diagnostiek van hoofd-halskanker gemaakt wordt.

Onderzoek en verwachte uitkomst

In deze studie wordt samen met meerdere centra onderzocht of patiënten met een lage skeletspiermassa een aangepast schema van zeven kuren lage dosis cisplatinum beter kunnen verdragen. Deelnemende patiënten met een lage skeletspiermassa krijgen, door loting bepaald, een driewekelijks hoge dosis schema of een wekelijks lage dosis schema.

Kenmerken

Projectnummer:
10140021910002
Looptijd: 71%
Looptijd: 71 %
2020
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. R. de Bree
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Utrecht