Mobiele menu

Low-dose colchicine for secondary prevention of cardiovascular disease - LoDoCo2 trial

Bij coronairlijden zijn de kransslagaders rondom het hart vernauwd. Dit kan leiden tot een hartaanval of beroerte, een Dotter- of omleidingsoperatie of sterfte. Bij het ontstaan van coronairlijden spelen risicofactoren een belangrijke rol: erfelijkheid, leefstijl, bloeddruk, suiker, cholesterol, bloedstolling en ontsteking. Voor de LoDoCo2 studie bestond er geen medicijn dat succesvol inspeelde op de rol van ontsteking, en zo belangrijke complicaties van hart- en vaatziekten kon voorkomen.
Colchicine is een eeuwenoud ontstekingsremmend medicijn, vooral bekend als medicijn tegen jicht. Het LoDoCo2 onderzoek heeft het gebruik van colchicine bij 5522 patiënten onderzocht. Van de 5522 patiënten in het LoDoCo2 onderzoek kreeg de ene helft colchicine en de andere helft placebo.

Resultaten

Een lage dosis colchicine (0,5 mg per dag), toegevoegd aan de normale behandeling, leidt tot een ongeveer een derde lager risico op het krijgen van een hartaanval, beroerte of overlijden. Dat betekent dat als 30 mensen gedurende 3 jaar dagelijks een tablet colchicine gebruiken, er bij 1 een hartinfarct, beroerte, of overlijden wordt voorkomen.
Colchicine is goedkoop en goed te verdragen. Al een jaar na de publicatie van LoDoCo2 is colchicine opgenomen in alle wereldwijde behandelrichtlijnen.


Samenvatting bij start

Hart- en vaatziekten strijden in de westerse wereld om de eerste plaats van levensbedreigende aandoeningen. Roken, cholesterol en bloeddruk zijn belangrijke risicofactoren voor vaatlijden die met leefstijl of medicatie te beïnvloeden zijn. Het is bekend dat ook ontsteking een rol speelt bij het ontstaan van infarcten. Tot op heden is daar geen behandeling voor.

Colchicine is een oud goedkoop middel tegen jicht waarvan enkele jaren geleden de werking is bewezen bij pericarditis (ontsteking van het hartzakje). In Australië is bij een kleine groep patiënten aangetoond dat een lage dosis (0,5mg) colchicine het risico op een hartinfarct of herseninfarct aanzienlijk vermindert.

Doel

LoDoCo-2 is een Drug Rediscovery studie. Doel is om het effect van colchicine bij circa 4500 patiënten met vaatlijden in Nederland en Australië te onderzoeken. Het WCN onderzoekersnetwerk (www.wcnweb.nl) organiseert deze studie met haar leden, met steun van ZonMw en drie generieke geneesmiddelenfabrikanten.

Richtlijn

Van de onderzoeksprojecten uit het ZonMw programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) is inzichtelijk gemaakt of zij aansluiten bij de richtlijnen en/of modules in de FMS Richtlijnendatabase. Dit onderzoek sluit aan op de volgende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase.

Meer informatie

Producten

Titel: Colchicin in patients with chronic coronary disease
Auteur: S.M. Nidorf, A.T.L. Fiolet, A. Mosterd, J.W. Eikelboom, A. Schut, T.S.J. Opstal, S.H.K. The, X.-F. Xu, M.A. Ireland, T. Lenderink, D. Latchem, P. Hoogslag, A. Jerzewski, P. Nierop, A. Whelan, R. Hendriks, H. Swart, J. Schaap, A.F.M. Kuijper, M.W.J. van Hessen, P. Saklani, I. Tan, A.G. Thompson, A. Morton, C. Judkins, W.A. Bax, M. Dirksen, M.M.W. Alings, G.J. Hankey, C.A. Budgeon, J.G.P. Tijssen, J.H. Cornel, and P.L. Thompson, for the LoDoCo2 Trial Investigators*
Magazine: New England Journal of Medicine
Titel: Colchicine reduces extracellular vesicle NLRP3 inflammasome protein levels in chronic coronary disease: A LoDoCo2 biomarker substudy
Auteur: ilvis MJM, Fiolet ATL, Opstal TSJ, Dekker M, Suquilanda D, Zivkovic M, Duyvendak M, The SHK, Timmers L, Bax WA, Mosterd A, Cornel JH, de Kleijn DPV.
Magazine: Atherosclerosis
Titel: Short-term effect of low-dose colchicine on inflammatory biomarkers, lipids, blood count and renal function in chronic coronary artery disease and elevated high-sensitivity C-reactive protein
Auteur: Aernoud T. L. Fiolet,Max J. M. Silvis ,Tjerk S. J. Opstal ,Willem A. Bax,Frans A. L. van der Horst,Arend Mosterd,Dominique de Kleijn,Jan H. Cornel
Magazine: PLoS ONE
Titel: Efficacy and safety of low-dose colchicine in patients with coronary disease: a systematic review and meta-analysis of randomized trials
Auteur: Aernoud T L Fiolet, Tjerk S J Opstal, Arend Mosterd, John W Eikelboom, Sanjit S Jolly, Anthony C Keech, Peter Kelly, David C Tong, Jamie Layland, Stefan M Nidorf, Peter L Thompson, Charley Budgeon, Jan G P Tijssen, Jan H Cornel the Colchicine Cardiovascular Trialists Collaboration
Magazine: European Heart Journal
Titel: Colchicine in Patients With Chronic Coronary Disease in Relation to Prior Acute Coronary Syndrome
Auteur: Tjerk S.J. Opstal, Aernoud T.L. Fiolet, Amber van Broekhoven, Arend Mosterd, John W. Eikelboom, Stefan M. Nidorf, Peter L. Thompson, Michiel Duyvendak, J.W. Martijn van Eck, Eugène A. van Beek, Frank den Hartog, Charley A. Budgeon, Willem A. Bax, Jan G.P. Tijssen, Saloua El Messaoudi, Jan H. Cornel, and LoDoCo2 Trial Investigators
Magazine: Journal of the American College of Cardiology
Titel: Colchicine in Chronic Coronary Disease
Auteur: Mark Nidorf, Aernoud Fiolet, Arend Mosterd, John Eikelboom, Astrid Schut, Charley Budgeon, Jan Tijssen, Jan Hein Cornel, Peter Thompson

Verslagen


Eindverslag

Het doel van het LoDoCo2 onderzoek was om na te gaan of een lage dosis colchicine (1 maal daags 0,5 mg) het risico verlaagt op het krijgen van een (al dan niet dodelijk) hartinfarct of herseninfarct of de noodzaak van een dotterbehandeling of bypass operatie bij patiënten die coronairlijden hebben. Na een gemiddelde deelname aan het onderzoek van drie jaar bleek colchicine, in aanvulling op de standaard behandeling van coronarialijden, dit risico met zo’n 30% te verminderen. De mensen die colchicine hebben geslikt hadden niet meer bijwerkingen dan de mensen die placebo kregen. Ook bleek geen sprake van interactie met (potente) statines. De LoDoCo2 onderzoekers verwachten dat het medicijn toegevoegd zal worden aan de standaard behandeling van patiënten met coronarialijden. In 2021 is colchicine al aan diverse behandelrichtlijnen wereldwijd opgenomen. Het LoDoCo2 onderzoek is in vele opzichten bijzonder. Het is volledig door cardiologen opgezet, met financiële steun van de Hartstichting, ZonMW en een samenwerkingsverband van farmaceutische bedrijven die zich inzetten voor onderzoek naar nieuwe behandelvormen met oude geneesmiddelen, ook wel drug rediscovery genoemd. Deze medicijnen kunnen een waardevolle aanvulling zijn op de ontwikkeling van nieuwe (innovatieve) medicijnen.

Kenmerken

Projectnummer:
848015014
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2019
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. J.H. Cornel
Verantwoordelijke organisatie:
Vereniging Werkgroep Cardiologische Centra Nederl.