Mobiele menu

LT4/LT3 Combination therapy for hypothyroidism (T3-4-Hypo trial)

LT4/LT3 combinatietherapie voor hypothyreoïdie

Schildklierziekten komen vaak (tot 10%) voor in de Nederlandse bevolking. De schildklier produceert het niet-actieve hormoon T4, en in mindere mate het actieve hormoon T3. Aanvullende productie van T3 vanuit T4 vindt plaats in de weefsels. Omdat schildklierhormoon de stofwisseling regelt in het hele lichaam geeft hypothyreoïdie (een te traag werkende schildklier leidend tot een tekort aan schildklierhormonen) veel klachten, zoals moeheid, concentratiestoornissen, stemmingsstoornissen, traagheid en kouwelijkheid. De standaardbehandeling van hypothyreoïdie is levothyroxine (LT4), dat alleen T4 bevat.

Bij de meeste patiënten met hypothyreoïdie is LT4 een adequate behandeling waarmee de
schildklierhormoon bloedwaarden normaliseert en de klachten verdwijnen. Echter, bij zo’n 10% van de patiënten zijn er blijvende invaliderende klachten (onder andere vermoeidheid en concentratiestoornissen) ondanks dat de bloedwaarden bij deze patiënten genormaliseerd zijn. Deze patiënten functioneren hierdoor slechter met als gevolg meer ziekteverzuim, minder sociale participatie of verlies van arbeid, met grote economische en maatschappelijke gevolgen.
Helaas is er nog geen oplossing voor dit probleem dat door de patiëntenvereniging SON (Schildklier Organisaties Nederland) als zeer belangrijk is aangemerkt. Recent is dit probleem door de Nederlandse Internisten Vereniging geselecteerd als topprioriteit voor verder onderzoek (Kennisagenda 2017).

Onderzoek en verwachte uitkomsten

Een verklaring voor de bovengenoemde blijvende invaliderende klachten kan zijn dat therapie met alleen LT4 niet de normale fysiologische situatie nabootst. Een optie is daarom om naast LT4 ook met LT3 te behandelen (LT4/LT3 combinatietherapie). Hoewel hier op dit moment in Nederland duizenden patiënten mee behandeld worden, is onduidelijk of het werkt en welke patiënten er voordeel van hebben.
In dit onderzoek:
1.    worden de patiënten in kaart gebracht die persisterende klachten hebben met LT4 alleen (monotherapie)
2.    wordt bij die groep een studie gedaan om LT4/LT3 combinatietherapie te vergelijken met LT4 monotherapie.
Dit zal plaatsvinden in nauwe samenwerking met SON in een landelijk netwerk van 36 academische, topklinische en perifere ziekenhuizen en in een bestaand landelijk huisartsennetwerk.
 

Richtlijn

Van de onderzoeksprojecten uit het ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) is inzichtelijk gemaakt of zij aansluiten bij de richtlijnen en/of modules in de FMS Richtlijnendatabase. Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase.

Kenmerken

Projectnummer:
848043003
Looptijd: 90%
Looptijd: 90 %
2019
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. M Medici MD PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus Medisch Centrum