Mobiele menu

LT4/LT3 Combination therapy for hypothyroidism (T3-4-Hypo trial)

Projectomschrijving

LT4/LT3 combinatietherapie voor hypothyreoïdie

Schildklierziekten komen vaak (tot 10%) voor in de Nederlandse bevolking. De schildklier produceert het niet-actieve hormoon T4, en in mindere mate het actieve hormoon T3. Aanvullende productie van T3 vanuit T4 vindt plaats in de weefsels. Omdat schildklierhormoon de stofwisseling regelt in het hele lichaam geeft hypothyreoïdie (een te traag werkende schildklier leidend tot een tekort aan schildklierhormonen) veel klachten, zoals moeheid, concentratiestoornissen, stemmingsstoornissen, traagheid en kouwelijkheid. De standaardbehandeling van hypothyreoïdie is levothyroxine (LT4), dat alleen T4 bevat.

Bij de meeste patiënten met hypothyreoïdie is LT4 een adequate behandeling waarmee de
schildklierhormoon bloedwaarden normaliseert en de klachten verdwijnen. Echter, bij zo’n 10% van de patiënten zijn er blijvende invaliderende klachten (onder andere vermoeidheid en concentratiestoornissen) ondanks dat de bloedwaarden bij deze patiënten genormaliseerd zijn. Deze patiënten functioneren hierdoor slechter met als gevolg meer ziekteverzuim, minder sociale participatie of verlies van arbeid, met grote economische en maatschappelijke gevolgen.
Helaas is er nog geen oplossing voor dit probleem dat door de patiëntenvereniging SON (Schildklier Organisaties Nederland) als zeer belangrijk is aangemerkt. Recent is dit probleem door de Nederlandse Internisten Vereniging geselecteerd als topprioriteit voor verder onderzoek (Kennisagenda 2017).

Onderzoek en verwachte uitkomsten

Een verklaring voor de bovengenoemde blijvende invaliderende klachten kan zijn dat therapie met alleen LT4 niet de normale fysiologische situatie nabootst. Een optie is daarom om naast LT4 ook met LT3 te behandelen (LT4/LT3 combinatietherapie). Hoewel hier op dit moment in Nederland duizenden patiënten mee behandeld worden, is onduidelijk of het werkt en welke patiënten er voordeel van hebben.
In dit onderzoek:
1.    worden de patiënten in kaart gebracht die persisterende klachten hebben met LT4 alleen (monotherapie)
2.    wordt bij die groep een studie gedaan om LT4/LT3 combinatietherapie te vergelijken met LT4 monotherapie.
Dit zal plaatsvinden in nauwe samenwerking met SON in een landelijk netwerk van 36 academische, topklinische en perifere ziekenhuizen en in een bestaand landelijk huisartsennetwerk.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

1.Problem definition/rationale: Hypothyroidism is among the most common diseases in the general population, for which levothyroxine (LT4) is the standard treatment. A substantial group of patients (~10%) do not feel well on LT4 monotherapy and have persisting debilitating complaints, leading to a poor quality of life. These patients could benefit from the addition of LT3, but results have been contradictory, largely due to a wrong study design. 2.Objectives: To investigate the efficacy of LT4/LT3 combination therapy in hypothyroidism, and what factors (genetic, biochemical, or metabolic profiles) predict its efficacy. 3.Study design: Multicenter double-blind randomized placebo-controlled trial. 4.Patient population: Patients with autoimmune hypothyroidism on LT4 monotherapy with persisting complaints. 5.Investigational product & comparator: LT4/LT3 vs LT4/placebo. Treatment duration: 52 weeks. 6.Outcome variables & assessment: The primary study endpoints are the Hypothyroid Symptoms and the Tiredness scores of the thyroid-specific ThyPRO questionnaire. 7.Analysis: Primary analyses include the mean change from baseline to 52 weeks in the ThyPRO scores. 8.Sample size calculation: With 600 patients we will have 80% power to detect changes of 3.7 and 5.0 points on the Hypothyroid Symptoms and on the Tiredness scales, respectively. 9.Economic evaluation: Cost-utility analysis from a societal perspective.

Kenmerken

Projectnummer:
848043003
Looptijd: 80%
Looptijd: 80 %
2019
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. M Medici MD PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus Medisch Centrum