Mobiele menu

M3 Alphen aan den Rijn

Projectomschrijving

Problematiek: Een groot gedeelte van de bevolking ervaart stress in deze maatschappij. Chronische stress veroorzaakt meerdere chronische lichamelijke en psychische ziekten (depressie/stoornissen). Inwoners met een lage SES lijden zelfs vaker onder chronische stress en zijn tevens de grootste zorggebruikers. Een lage SES is van negatieve invloed op de maatschappelijke deelname, gezondheid en ontwikkeling van deze inwoners. Dit sportimpulsproject wordt uitgevoerd in de lage SES wijken Boskoop en Ridderveld in Alphen aan den Rijn.

Interventie: Scoren met Gezondheid. Met de interventie “scoren met gezondheid” zetten Boksschool Teus de Kruyf en partners zich in voor mensen met een chronische ziekte. Cliënten worden intensief begeleid naar een positieve gezondheid door boksen en fitness i.c.m. ontspannende beweeglessen (o.a. yoga en wandelen) en voedingsadviezen.

Boksschool Teus de Kruyf is hoofdaanvrager en Sportief Besteed Groep is projectleider en penvoerder van deze Sportimpuls.

Verslagen


Eindverslag

Hoofdaanvrager Teus de Kruyf heeft in Alphen aan den Rijn met samenwerkingspartners het tweejarige project M3 Alphen opgezet. De doelgroep van M3: volwassenen vanaf 24 jaar. Binnen M3 zijn onderdelen van de interventie Scoren Met Gezondheid (SMG) opgenomen. De coaches hebben deelnemers getraind op het gebied van mentale weerbaarheid, fitheid en kracht. Daarnaast hebben deelnemers tijdens hun traject kennis opgedaan over een gezonde leefstijl zoals regelmatig bewegen, gezonde voeding, regelmatig eten en (goedkoop) gezond koken en omgaan met stress.
Deelnemers zijn via M3 met elkaar in contact gekomen, een hechte groep die elkaar aanmoedigden en versterkten. 112 Deelnemers hebben een traject gelopen waarin ze zijn gegroeid in hun mentale weerbaarheid en algemeen welbevinden. Ze zijn gemotiveerder om een gezonde leefstijl aan te nemen.
In het tweede jaar van het M3 programma is vanwege corona de leeftijd van de doelgroep naar beneden bijgesteld. Jeugd/jongeren (14-21 jaar) die te maken hebben met de gevolgen van corona, zoals eenzaamheid, depressie, futloos, vermoeidheid et cetera konden lekker ontspannen en sporten in de speciaal ingerichte Coronaproof buitenruimtes. In december 2020 is het project afgerond.

M3 in Alphen aan den Rijn is in september 2018 van start gegaan bij Boksschool Teus de Kruyf, de hoofdaanvrager. Het project M3 laat zich adviseren door de interventie "Scoren met Gezondheid".

Deelnemers met een chronische ziekte, stress, of die een steuntje in de rug nodig hebben komen twee keer per week sporten. Daarnaast bestaat het traject uit lifestyle coaching,individuele- of gezinscoaching en opdoen van sociale contacten.
Het doel van M3 is om mensen in beweging te brengen, in hun kracht te komen en vaardigheden op het gebied van een gezonde leefstijl bij te brengen. Deelnemers worden met veel individuele aandacht en intensief begeleid door hun (sport)coaches. Tijdens de sportoefeningen wordt gewerkt aan de mentale conditie, fitheid en techniek. Deelnemers worden elke keer weer uitgedaagd meer uit zichzelf te halen, wat een positieve bijdrage kan hebben op de gezondheid. Ook werken we samen aan skills die ondersteunen om (weer) de weg te vinden in de maatschappij. Dit is vaak van belang bij mensen met financiële of sociaal maatschappelijke problematiek.

Naast het sporten krijgen de deelnemers voedingsadvies en worden ze structureel gewogen en gemeten. De diëtist en gezinscoach geven vanuit hun deskundigheid adviezen over een gezonde leefstijl, gezond gedrag en een gezonde mind.

Deelnemers hebben veel baat bij dit traject. het haalt deelnemers uit hun sleur, ze doen ervaringen op en ze vinden er hun maatjes met wie ze hun verhaal kunnen delen. In een veilige omgeving kunnen ze ontspannen en hun balans vinden in hun toch al hectisch leven. Hun hoofd leeg en hun lichaam gezond en vitaal!

Samenvatting van de aanvraag

Problematiek Een groot gedeelte van de bevolking ervaart stress in deze maatschappij. Alle ballen hoog houden kan een behoorlijke druk op iemand leggen. Inwoners met een lage sociaal economische status lijden zelfs vaker onder chronische stress en zijn tevens de grootste zorggebruikers. Helaas kent Alphen aan den Rijn twee achterstandswijken met een ondergemiddeld sociaal economische status (SES). Een lage SES is van negatieve invloed op de maatschappelijke deelname, gezondheid en ontwikkeling van deze inwoners. De SES van Boskoop is de laagste van Alphen, op de voet gevolgd door Ridderveld. In deze wijken leeft maar liefst 7% onder het sociaal minimum. We hebben het hier over ruim 45.000 inwoners. Ook heeft een groot aandeel risicovolle of problematische schulden, meer dan drie schuldeisers en geen zicht op zelfstandig aflossen. De oorzaken De continue uitzichtloze situatie, geen baan en hiermee gepaarde geldzorgen brengt stress met zich mee. Door continue stress wordt het moeilijker om plannen te maken en om lange termijn doelen te behalen. Kortom: juist de vaardigheden die nodig zijn om uit armoede te geraken worden minder. Je draait voortdurend in een cirkel rond. De stress krijgt geen kans om te verminderen, waardoor minder uitzicht is op herstel. Risico’s Chronische stress veroorzaakt meerdere chronische lichamelijke en psychische ziekten, onder andere depressie en stoornissen. Vooral jongeren uit deze wijken ervaren hun lichamelijke en psychische gezondheid minder goed dan inwoners uit andere wijken. Zij hebben ook vaker een risico op een angststoornis of chronische depressie. De afgelopen 4 jaar is dit zelfs gestegen van 37% naar 50%. Unieke interventie als oplossing Naast chronische stress richten partners zich op kwetsbare inwoners met diverse chronische aandoeningen. Boksschool Teus de Kruyf en partners zetten zich graag in om mensen met een chronische ziekte in hun kracht te zetten. Boksen als disciplinesport en fitness in combinatie met stressreductie door ontspannende beweeglessen (o.a. yoga en wandelen) worden als middel toegepast. Met de interventie “scoren met gezondheid” worden cliënten intensief begeleid naar een positieve gezondheid. Dit betekent welbevinden op geestelijk, lichamelijk en maatschappelijk gebied. Inwoners met een goede fysieke gezondheid zijn mentaal fitter. Ze hebben meer zelfvertrouwen en motivatie. Het unieke aan deze interventie is dat deelnemers verschillende fasen doorlopen. Tijdens deze fasen wordt niet alleen gewerkt aan de conditie, gezonde voeding, mentale en fysieke kracht, doelgerichtheid, maar ook aan zelfreflectie, eigen kracht en persoonlijke ontwikkeling. Tijdens de trainingen worden de deelnemers intensief begeleid door zorg- en sportcoaches zoals fitness/boksinstructeur, fysiotherapeut, diëtist, yogadocent. Er wordt gewerkt aan een stevige set van mentale vaardigheden. Mensen zullen zich gezonder, fitter en krachtiger voelen om op een positieve manier met hun aandoening om te gaan. De kosten voor deze impulsaanvraag Om de opstart van Mobility Mentoring in motion in Alphen te financieren is €99.315,- nodig. €19.400,- Wordt door de samenwerkingspartners gefinancierd. Er is €79.915,- aanvullend nodig om dit project duurzaam uit te voeren. Partners sport en zorg hebben de ambitie deze intensieve samenwerking te laten slagen. Met de financiële ondersteuning zetten wij ons in om Mobility Mentoring in Motion ook na 2 jaar in Alphen aan den Rijn te continueren.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
524007025
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2020
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
S. Imamdi
Verantwoordelijke organisatie:
Boksschool Teus de Kruyf