Mobiele menu

Maak ouderen meester

Projectomschrijving

Het doel is dat de oudere zijn of haar totale situatie met behulp van een coördinator (in de vorm van bijvoorbeeld een soort casemanager) zo goed overziet, dat hij of zij tot goede keuzes komt in het eigen netwerk, het formele netwerk en indien nodig professionele hulp. Hierbij wordt uitgegaan van mogelijkheden en niet van onmogelijkheden. Het zorgconcept Reablement staat hierbij centraal. Reablement is een zorgconcept dat zijn oorsprong kent in Denemarken. Reablement is erop gericht om ouderen onafhankelijk te maken van de zorg en gaat uit van wat ouderen zelf willen. Het Reablement-model wordt in Nederland, Noorwegen, Australië, Engeland en Nieuw-Zeeland aangeboden onder de noemer ‘herstelgerichte zorg’. De oudere blijft meester (heeft regie) over zijn of haar situatie. Vanuit zorg en welzijn bezien, is afschalen integraal onderdeel van de werkwijze. De oudere kiest, in samenspraak met de coördinator, alleen die ondersteuning, welke hij of zij ook daadwerkelijk wil ontvangen. Bij complexe problematiek neemt de rol van de coördinator toe.

Het toepassen van het zorgconcept Reablement vraagt om een andere manier van samenwerken met ouderen en hun naasten, maar ook tussen professionals van verschillende organisaties. In fase I is hiermee een begin gemaakt middels een gezamenlijke aanpak van de intakegesprekken met ouderen.

Dit vraagt om hoofddoelstellingen, die zich richten op het (verder) ontwikkelen van dit doel:

  • Het aanleren van ‘de andere vraag stellen’ aan ouderen door professionals. Wat hebben zij nodig om thuis te blijven wonen/weer in staat te zijn de dingen te doen die zij willen?
  • Het opzetten van een drempelloze samenwerking tussen professionals van verschillende organisaties t.b.v. de ondersteuning van ouderen op deze wijze.

Verslagen


Eindverslag

Maak de Oudere Meester – Woudenberg

Ouderen stellen hulpvragen pas als het echt moet. De gevolgen hiervan zijn in veel gevallen ernstig. Zij voelen zich eenzaam of hebben een forse inzet van zorg of zelfs aanpassing van de woning nodig. Dat kan anders door de samenwerking tussen de oudere en het netwerk van burgers, vrijwilligers en professionals te verbeteren.
In het ‘Werkatelier Maak de Oudere Meester’ in Woudenberg is ingezet op het oefenen met hoe de oudere eigenaar blijft van zijn/haar hulpvraag. Inwoners van de gemeente en vertegenwoordigers van zorgorganisaties/-professionals, vrijwilligersorganisaties en ouderenorganisaties hebben in verschillende bijeenkomsten stilgestaan bij wat dit betekent voor hun werk en de onderlinge samenwerking. Het project is daarin begeleid door actieonderzoekers van de VU Amsterdam.
Aan de hand van verschillende thema’s stonden zij stil bij onderwerpen als domein overstijgend werken, regie bij de oudere, en de rol van professionals in relatie tot samenwerking met andere professionals en tot ouderen. Dit heeft geresulteerd in concrete acties en verbeterde samenwerking.

We hebben in Woudenberg van een eerder werkatelier geleerd dat het toepassen van het zorgconcept Reablement vraagt om een andere manier van samenwerken met ouderen en hun naasten, en ook tussen professionals van verschillende organisaties.
Daarom is de doelstelling van het werkatelier:
- Het aanleren van ‘de andere vraag stellen’ aan ouderen door professionals. Wat hebben ouderen nodig om thuis te blijven wonen/weer in staat te zijn de dingen te doen die zij willen?
- Het opzetten van een drempelloze samenwerking tussen professionals van verschillende organisaties ten behoeve van de ondersteuning van ouderen op deze wijze.
Na de startbijeenkomst is er een survey gedaan en hieruit zijn 3 thema's geanalyseerd. In een reflectiesessie zijn de volgende thema’s aan de orde geweest:
Van ‘zorgconsument’ naar ‘zelfredzame oudere’: hoe kunnen we onze ouderen bijstaan bij het nemen van de regie in het vinden van de benodigde zorg?
Van individu naar netwerk: hoe kunnen we een oudere zorgvrager helpen om een informeel netwerk in te schakelen bij het oplossen van specifieke problemen?
Binnenkortkomt in een interactieve sessie nog aan de orde:
Concretiseren van samenwerkingsverbanden tussen domeinen: hoe kunnen wij samenwerkingsverbanden zo inrichten zodat er optimaal gebruik wordt gemaakt van elkaars expertise en verantwoordelijkheden.

Na de interactieve sessie gaat de stuurgroep met de deelnemers werken aan de borging van de resultaten, hierbij is ook de ALV van Coöperatie De Kleine Schans betrokken.

Samenvatting van de aanvraag

Het doel is dat de oudere zijn of haar totale situatie met behulp van een coördinator (in de vorm van bijvoorbeeld een soort casemanager) zo goed overziet, dat hij of zij tot goede keuzes komt in het eigen netwerk, het formele netwerk en indien nodig professionele hulp. Hierbij wordt uitgegaan van mogelijkheden en niet van onmogelijkheden. Het zorgconcept Reablement staat hierbij centraal. Reablement is een zorgconcept dat zijn oorsprong kent in Denemarken. Reablement is erop gericht om ouderen onafhankelijk te maken van de zorg en gaat uit van wat ouderen zelf willen. Het reablement-model wordt in Nederland, Noorwegen, Australië, Engeland en Nieuw-Zeeland aangeboden onder de noemer ‘herstelgerichte zorg’. De oudere blijft meester (heeft regie) over zijn of haar situatie. Vanuit zorg en welzijn bezien, is afschalen integraal onderdeel van de werkwijze. De oudere kiest, in samenspraak met de coördinator, alleen die ondersteuning, welke hij of zij ook daadwerkelijk wil ontvangen. Bij complexe problematiek neemt de rol van de coördinator toe. Het toepassen van het zorgconcept Reablement vraagt om een andere manier van samenwerken met ouderen en hun naasten, maar ook tussen professionals van verschillende organisaties. In fase I is hiermee een begin gemaakt middels een gezamenlijke aanpak van de intakegesprekken met ouderen. Dit vraagt om hoofddoelstellingen, die zich richten op het (verder) ontwikkelen van dit doel: - Het aanleren van ‘de andere vraag stellen’ aan ouderen door professionals. Wat hebben zij nodig om thuis te blijven wonen/weer in staat te zijn de dingen te doen die zij willen? - Het opzetten van een drempelloze samenwerking tussen professionals van verschillende organisaties t.b.v. de ondersteuning van ouderen op deze wijze.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
639521936
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2023
Projectleider en penvoerder:
H. van Bussel
Verantwoordelijke organisatie:
coöperatie De Kleine Schans U.A.