Mobiele menu

Maatpact voor meer impact

In Hart van Brabant zijn er naar schatting ongeveer 2.660 huishoudens die kampen met een stapeling aan complexe problemen. Wanneer mensen problemen ervaren op meerdere leefgebieden, zoals wonen en gezondheid, armoede en schulden, ontstaat in veel gevallen een probleem van een andere orde. De systemen zijn niet goed ingericht om mensen met meerdereproblemen, binnen meerdere wetten, logisch en integraal te helpen.

Met het project 'Maatpact voor meer Impact' kiest de regio voor een integrale aanpak van multiproblematiek. De eerste geleerde lessen geven al een beeld van verbeteringen die we nu aanpakken. Het perspectief van de inwoner moet weer voorop komen staan. We denken en werken teveel vanuit reguliere hulpverlening, oplossingen of een doorbraak zit ook in andere mogelijkheden. Het resultaat moet voorop komen staan en niet het proces.

De monitoring geeft een duidelijk beeld dat wanneer we investeren op bestaanszekerheid we besparen op uitgaven Jeugd en Wmo en de gezinnen beter helpen.

Producten

Titel: Maatpact publicaties
Auteur: Nadine Rozenberg (communicatie project) Yvonne Zonnenberg (projectcoördinator) Nikkie Stoffers (communicatie regio Hart van Brabant)
Link: http://www.regio-hartvanbrabant.nl/maatpact

Verslagen


Eindverslag

In Hart van Brabant - een regio met 204.500 huishoudens- zijn er naar schatting ongeveer 2.660 huishoudens die kampen met een stapeling aan complexe problemen. Wanneer mensen problemen ervaren op meerdere leefgebieden, zoals wonen en gezondheid, armoede en schulden, ontstaat in veel gevallen een probleem van een andere orde. Onze systemen zijn niet goed ingericht om mensen met meerdere problemen, binnen meerdere wetten, logisch en integraal te helpen.
Met het project Maatpact voor meer Impact kiest de regio Hart van Brabant voor een integrale aanpak van multiproblematiek. Door complexe casussen anders te benaderen willen zij de betrokken gezinnen een beter perspectief bieden door hun behoefte voorop te zetten en meer maatwerk te leveren. Zo nodig buiten de gestelde kaders om. In de periode november 2019 - oktober 2020 worden er 20 gezinnen begeleid en gemonitord in samenwerking met Instituut Publieke Waarden, zorgverzekeraars, woningstichtingen, zorgaanbieders en de rijksoverheid.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
729441005
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2020
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Y. Zonnenberg
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Tilburg