Mobiele menu

Maatschappelijke diensttijd bij Humanitas

Projectomschrijving

Wat houdt het project in?

Samen met jongeren experimenteren om te komen tot aantrekkelijk en flexibel vrijwilligerswerk, meer jonge vrijwilligers met een grotere diversiteit en betere activiteiten voor hulpvragers. Dat is de ambitie van De Humanitas Experience. Jongeren kunnen kiezen uit drie varianten. Zo kunnen ze over een kortere of langere periode meedraaien als vrijwilliger – bijvoorbeeld door als maatje een hulpvrager te ondersteunen met financiële vragen of het leren van de Nederlandse taal. Een tweede optie is om gedurende een korte en intensieve periode samen met een team te werken aan een opdracht, zoals het ontwikkelen van een online wervingscampagne. Ten slotte kunnen jongeren er ook voor kiezen om een eigen project op te zetten, waarbij Humanitas zorgt voor ondersteuning. Bovendien kunnen jongeren zelf meedenken in een jongerenpanel, dat de plannen voor De Humanitas Experience verder uitwerkt en verbetert. 

Doelen/beoogd resultaat

  • Voor de jongeren

Jongeren doen nieuwe vaardigheden op, komen in aanraking met mensen buiten hun bekende cirkel en krijgen een netwerk en aanbeveling die bijdragen aan hun toekomstige carrière. 

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Humanitas krijgt een grotere en een diversere pool van vrijwilligers waarmee ze meer deelnemers en vooral meer jongeren beter kunnen ondersteunen. Persoonlijk contact van mens tot mens zorgt voor meer wederzijds begrip, grotere tolerantie en minder vooroordelen. Het aanbod van vrijwilligerswerk voor jongeren wordt flexibeler, en diverse formats en tools voor het werven van jongeren zijn beschikbaar.

Onderzoeksvragen voor het concept MDT

  • Hoe werven we meer jongeren om zich vrijwillig in te zetten voor een ander?
  • Hoe bereiken we nieuwe groepen jongeren om vrijwilliger te worden, zoals jongeren met een migrantenachtergrond, en mbo-studenten?
  • Hoe komen we tot een flexibel aanbod voor vrijwilligers – van korte campagnes tot maatjesprojecten – en hoe kunnen we ze begeleiding op maat bieden daarbij?

Doelgroep 

500 studenten in het mbo, hbo en wo

Regio

Amsterdam, Groningen, Utrecht en de Kop van Noord-Holland

Meer informatie

Producten

Titel: Van Mens tot Mens
Auteur: Vogel, Gerritse, Verkroost, Krikke, Duyx, Bosch en Fortunati-Koubia
Link: https://www.humanitas.nl/over-ons/publicaties/
Titel: Website jongeren
Auteur: Vereniging Humanitas
Link: https://jongeren.humanitas.nl
Titel: Project voorlezen - Kop van Noord Holland
Auteur: NH nieuws
Link: https://www.youtube.com/watch?v=1O0pKnuuCq8
Titel: Jongeren denken mee over MDT
Auteur: Humanitas Kop van Noord-Holland
Link: https://www.youtube.com/watch?v=MI121zxeJcQ

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Humanitas wil binnen de proeftuin voor maatschappelijke diensttijd experimenteren met het werven van jongeren, het creëren van een aantrekkelijk vrijwilligersaanbod, het begeleiden van jongeren gedurende hun inzet, en het betrekken van jongeren bij het doorontwikkelen van onze activiteiten (voor en door jongeren, maar ook reguliere activiteiten). Op vier plekken werken gaan we aan de slag en werken we met een jongerenpanel (bestaande uit huidige jonge vrijwilligers en nieuw geworven jongeren) dat meedenkt en plannen verder uitwerkt. We bieden drie verschillende werkzaamheden aan: - Meedraaien als vrijwilliger: Als maatje ondersteun je gedurende een aantal maanden iemand een paar uur per week. Bijvoorbeeld met financiële vragen, de taal leren, contact leggen. Is dat te intensief? Een aantal keer meelopen met een vrijwilliger kan ook. - Meedraaien in projecten: gedurende een korte intensieve periode van 3 tot 12 weken werk je een paar uur per week met een team vrijwilligers aan een opdracht. Bijvoorbeeld ontwikkelen en uitvoeren van een online wervingscampagne, uitwerken van vraagstukken, of een week kindervakanties begeleiden. - Ondersteuning bij eigen projecten: Je krijgt ondersteuning op maat bij het opzetten van je eigen project: Bijvoorbeeld advies over planning en fondsenwerving, leggen van contact met andere organisaties of het beschikbaar stellen van relevante trainingen. Kost zoveel tijd als je er zelf in wilt stoppen. Zo willen we bereiken dat: - Meer jonge vrijwilligers zich maatschappelijk inzetten - Er grotere diversiteit ontstaat onder jonge vrijwilligers - Vrijwilligerswerk aantrekkelijk en flexibel is voor jonge vrijwilligers - De kwaliteit van onze activiteiten voor onze jonge hulpvragers verbeterd Resultaten van 18 maanden experimenteren: - 500 (nieuwe) jongeren zijn tijdens hun maatschappelijke diensttijd begeleid - Humanitas heeft haar aanbod van vrijwilligerswerk voor jongeren flexibel gemaakt - Formats en tools voor het werven en begeleiden van verschillende groepen jongeren zijn beschikbaar - Effect van de verschillende uitgevoerde experimenten wat betreft werven van jonge vrijwilligers en flexibel aanbod voor jonge vrijwilligers is gemeten - Humanitas rolt de Maatschappelijk Diensttijd na bewezen succes landelijk uit

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
743001108
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2018
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. A. van Wesemael
Verantwoordelijke organisatie:
Humanitas