Mobiele menu

Maatschappelijke Diensttijd in de Sport

Projectomschrijving

Wat houdt het project in?

Jongeren gaan als vrijwilliger werken bij een sportvereniging (aangesloten bij een van de bonden). Wie al weet wat hij/zij wil leren en doen, stelt een plan op voor het bereiken van deze doelen. Wie dat nog niet zo goed weet mag verschillende rollen gaan vervullen binnen een vereniging, bijvoorbeeld die van trainer, projectmedewerker of barmedewerker. De jongeren worden begeleid door iemand van de vereniging. Per sportbond is er ook een coördinator beschikbaar om verenigingen te ondersteunen bij het begeleiden.

Doelen/beoogd resultaat

  • Voor jongeren

Een waardevolle leerervaring, zicht op opleidings- en carrièremogelijkheden en meer kennis over zichzelf. Dat zijn de belangrijkste opbrengsten. Jongeren doen geen standaard vrijwilligerswerk, maar vervullen een nieuwe functie die aansluit bij hun eigen wensen. Bovendien kunnen zij een training of -opleiding volgen, krijgen zij een bewijs van deelname en is er een feestelijke afsluiting.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Sport levert een grote bijdrage aan de gezondheid, vorming en verbinding in Nederland. Zo ook deze MDT. Het werk van de jongeren draagt daarnaast bij aan de vitaliteit van de verenigingen. De verenigingen leren hun organisatie zo in te richten dat het voor jongeren interessanter wordt om vrijwilligerswerk te komen doen. Deze proeftuin wil aansluiten bij de lokale Sportakkoorden.

Onderzoeksvragen voor het concept MDT

  • Hoe kunnen we jongeren het beste werven?
  • Hoe ziet optimale begeleiding van jongeren eruit?
  • Welke ondersteuning heeft een vereniging nodig bij de begeleiding?
  • In hoeverre passen huidige verenigingsactiviteiten bij de ontwikkelbehoefte van jongeren?

Doelgroep

Jongeren van 14 tot 30 jaar (speciale aandacht voor jongeren uit wijken met lage sociaaleconomische status en arbeidsgehandicapten)

Producten

Titel: MDT Sport website
Auteur: MDT Sport Team
Link: http://www.mdtsport.nl

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Met een maatschappelijke diensttijd in de sport biedt het consortium (Nevobo, KNLTB, KNKV, KNVB) de brede groep jongeren tussen 14 en 30 de kans om zich te ontwikkelen bij een sportvereniging. Binnen deze doelgroep hebben we in het bijzonder aandacht voor jongeren uit lage SES-wijken en arbeidsgehandicapten. We bieden jongeren twee formats: 1) GO PRO, waarin we jongeren faciliteren in het formuleren en bereiken van een persoonlijk leerdoel of een praktijkvaardigheid. 2) TRY OUT, waarin we jongern de kans bieden om in carousselvorm te ontdekken welke rollen en taken bij hen passen. Voor beide formats geldt dat de MDT start met een centrale kick-off en een intakegesprek met de persoonlijke begeleider van de vereniging. Daarna heeft de jongere minimaal 2x per half jaar een voortgangsgesprek. Met deze formats geven we jongeren een waardevolle leerervaring,vernieuwen we de kijk van verenigingen op vrijwilligerswerk en activeren we een grote groep jongeren om voor de sportvereniging van waarde te zijn. Op deze manier vergroten we de vitaliteit van sportverenigingen. We werven minimaal 100 verenigingen om deze formats aan te bieden aan 5-10 jongeren per vereniging. Het totale bereik van deze proeftuin is dus 500-1000 jongeren. Met het projectteam ondersteunen we deelnemende verenigingen bij het inrichten van MDT en het trainen van de begeleiders. Met deze proeftuin willen we leren: • Hoe kunnen we jongeren het beste werven; • Wat maakt een MDT format aantrekkelijk voor jongeren; • Hoe ziet optimale begeleiding van jongeren eruit; • Wat is er aan aanvullende begeleiding nodig voor de doelgroep lage SES, jongeren zonder baan en arbeidsgehandicapt; • Welke ondersteuning heeft een vereniging nodig bij de begeleiding; • In hoeverre passen huidige verenigingsactiviteiten bij de ontwikkelbehoefte van jongeren; • Hoe zorgen we voor een optimale verzilvering van geleerde vaardigheden voor jongeren; • Wat is de impact van MDT op de baan/opleidingskeuze van jongeren; • Wat is de impact van MDT op baankansen voor jongeren; • Hoe waarderen werkgevers opgedane ervaring als vrijwilliger in MDT; • Hoe schalen we op van 100 naar 500 deelnemende verenigingen; • Hoe vinden we optimale aansluiting op lokale sportakkoorden; • Hoe activeren we externe wervingskanalen als UWV en scholen het beste; • Welke opleidingen vinden jongeren het meest interessant; • Hoe groot is de vraag naar betaalde opleidingen? • Wat is de impact van een stijging/daling in de opleidingsvergoeding; • Wat zijn de gedeelde learnings tussen sportbonden; • Hoe vertalen we de learnings naar de hele sportsector.

Kenmerken

Projectnummer:
743003012
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2019
2023
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M. Hofstede
Verantwoordelijke organisatie:
Koninklijke Nederlandse Voetbalbond