Mobiele menu

Maatschappelijke diensttijd Rotterdam Glow Up

Verslagen


Eindverslag

De proeftuin van MDT GLOW UP! vond plaats in Rotterdam van 2019 tot 2021. In totaal hebben 140 jongeren trainingen gevolgd op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en zich als vrijwilliger bij maatschappelijke organisaties ingezet voor de samenleving. Daarbij zijn zij begeleid door Starters4Communities en Netwerk Nieuw Rotterdam. - Deelnemende jongeren hebben vaardigheden ontwikkeld, hun netwerk uitgebreid en meer zelfinzicht gekregen. Zij hebben een bredere blik op de samenleving gevormd en zijn zich bewuster geworden van hun plek in de maatschappij. - Organisaties hebben hun vrijwilligersbestand verbreed en verjongd zien worden en zijn meer ‘jongerenproof’ geworden. - In de regio Rotterdam is een netwerk ontstaan van MDT-projecten, met MDT GLOW UP! als aanjager. Daarnaast is een MDT Community opgezet voor en door jongeren. De proeftuin heeft laten zien welke trainingen, gastorganisaties en leerlijn passen bij een intensief MDT-traject.

Kenmerken

Projectnummer:
743003006
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2022
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
S. Soeropaiman
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Rotterdam