Mobiele menu

Maatwerkoplossingen in het zorg én sociale domein: een antwoord op ervaren zorg en welzijnsproblemen in Afferden (L) en omgeving?

Projectomschrijving

Huisartsenpraktijk Afferden besteedt meer tijd per patiënt en aan samenwerking met burgerinitiatieven en hulpverleners. Gezien de regionale ontwikkeling relevant; er wordt een toename verwacht in eenzaamheid, overgewicht, chronische aandoeningen. Het arbeids- en mantelzorgpotentieel neemt af. Het is belangrijk om te investeren in preventie en ondersteuning van mantelzorgers. De nieuwe werkwijze draagt bij aan het verschuiven van specialistische zorg naar de huisartsenpraktijk en mensen kunnen langer thuis blijven wonen. Op basis van de vier casussen die onderzocht zijn, kan de voorzichtige conclusie worden getrokken dat de nieuwe werkwijze geresulteerd heeft in een verschuiving naar de juiste zorg op de juiste plek en dat de kosten geringer zijn ten opzichte van het alternatieve pad (reguliere zorg). Verder en prospectief onderzoek wordt aanbevolen, waarin ook de waarde (menselijk/financieel) van de inzet van mantelzorg door inwoners (i.e. burgeronderzoek) in kaart kan worden gebracht.

Producten

Titel: Maatoplossingen in het zorg én sociale domein: een antwoord op ervaren zorg en welzijnsproblemen in Afferden (l) en omgeving
Auteur: Dr Geert Rutten
Link: https://bit.ly/3o513xN

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Huisartsenpraktijk Afferden is een praktijkvoorbeeld voor JZOJP (https://bit.ly/2Yg1HfD). De praktijk biedt maatwerkoplossingen voor de inwoners in Afferden en omgeving. Deze maatwerkoplossingen starten met het voeren van het andere gesprek, vanuit het concept Positieve Gezondheid. De (preferente) zorgverzekeraar heeft met de huisartsenpraktijk Afferden afspraken gemaakt met betrekking tot financiering, zodat de huisartsen meer tijd per patiënt kunnen besteden. Het is aangetoond dat het aantal verwijzingen naar een ziekenhuis sterk gereduceerd is. Het is echter onduidelijk wat de gevolgen zijn voor het sociale domein. Deze maatwerkoplossingen dragen bij aan de juiste zorg op de juiste plek, maar staat ook onder druk doordat budgeten tussen zorg en sociale domein niet mee verschuiven. Voor toekomstige borging van deze werkwijze is het noodzakelijk om inzicht te verkrijgen in de verschuiving van de zorgkosten naar het sociale domein (economische waarde) en inzicht in de betekenis voor de patiënt (menselijke waarde). Met behulp van de voucher worden we in staat gesteld de Effectencalculator in te zetten om deze waarden inzichtelijk te maken. De uitkomsten kunnen vervolgens met gemeente, zorgverzekeraar en zorgkantoor worden besproken om financiële arrangementen en dus de juiste zorg op de juiste plek voort te kunnen zetten.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10100441910009
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2020
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. H.P. Jung
Verantwoordelijke organisatie:
Huisartsenpraktijk Afferden