Mobiele menu

Maatwerkoplossingen in het zorg én sociale domein: een antwoord op ervaren zorg en welzijnsproblemen in Afferden (L) en omgeving?

Huisartsenpraktijk Afferden besteedt meer tijd per patiënt en aan samenwerking met burgerinitiatieven en hulpverleners. Gezien de regionale ontwikkeling relevant; er wordt een toename verwacht in eenzaamheid, overgewicht, chronische aandoeningen. Het arbeids- en mantelzorgpotentieel neemt af. Het is belangrijk om te investeren in preventie en ondersteuning van mantelzorgers. De nieuwe werkwijze draagt bij aan het verschuiven van specialistische zorg naar de huisartsenpraktijk en mensen kunnen langer thuis blijven wonen. Op basis van de vier casussen die onderzocht zijn, kan de voorzichtige conclusie worden getrokken dat de nieuwe werkwijze geresulteerd heeft in een verschuiving naar de juiste zorg op de juiste plek en dat de kosten geringer zijn ten opzichte van het alternatieve pad (reguliere zorg). Verder en prospectief onderzoek wordt aanbevolen, waarin ook de waarde (menselijk/financieel) van de inzet van mantelzorg door inwoners (i.e. burgeronderzoek) in kaart kan worden gebracht.

Producten

Titel: Maatoplossingen in het zorg én sociale domein: een antwoord op ervaren zorg en welzijnsproblemen in Afferden (l) en omgeving
Auteur: Dr Geert Rutten
Link: https://bit.ly/3o513xN

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10100441910009
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2020
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. H.P. Jung
Verantwoordelijke organisatie:
Huisartsenpraktijk Afferden