Mobiele menu

Macrophage-augmented human airway organoids for developing pan-coronavirus therapies

Projectomschrijving

Vanwege het grote aantal circulerende coronavirussoorten, is de volgende coronavirusepidemie een kwestie van tijd. Dit project heeft als doel om innovatieve behandelstrategieën te ontwikkelen voor de behandeling van ernstige infecties van zowel momenteel circulerende coronavirussen als nieuwe varianten die in de toekomst zullen opduiken. Een dergelijke strategie zal gebruik maken van gemeenschappelijke kenmerken die verschillende menselijke coronavirussen met elkaar delen. Deze kenmerken kunnen ernstige acute infecties veroorzaken welke gepaard gaan met uitgebreide ontstekingen bij kwetsbare bevolkingsgroepen. Tijdens dit onderzoek zullen met macrofagen ingebouwde menselijke luchtwegorganoïden ontwikkeld worden die zowel een coronavirusinfectie als de daaropvolgende ontstekingsreactie kunnen nabootsen. Door middel van screening op geneesmiddelen zal dit project therapieën identificeren om zowel de virale infectie alsmede de daaropvolgende ontstekingsreactie te remmen bij verschillende coronavirussen.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

The human population is constantly threatened by viral epidemics, including the COVID-19 pandemic caused by SARS-CoV-2. Because of the large number of circulating coronavirus species, the next coronavirus epidemic is a matter of “when”, not “if”. The currently available vaccines or antibody treatments specific to SARS-CoV-2 are likely ineffective for other coronaviruses or even for new variants of SARS-CoV-2.

This project aims to develop innovative therapeutic strategies for treating severe infections from both currently circulating coronaviruses and new ones emerging in future. Such a strategy will make use of the similar features that different human coronaviruses share, especially causing severe acute infection associated with massive inflammation in vulnerable populations. Through drug screening, this project will identify therapeutics to simultaneously inhibit viral infection and terminate hyperinflammation across different coronaviruses. This marks a departure from the classical approach of treating viral infection—only inhibiting the virus. For this research we shall build macrophage-augmented human airway organoids that have the capacity of recapitulating both coronavirus infection and inflammatory response.

Attributing to the pan-coronavirus therapeutic activity, the identified therapies should be effective against new variants of SARS-CoV-2 as well as new coronaviruses, and establish the basis for follow-up projects to validate in patients.

Kenmerken

Projectnummer:
10430132230001
Looptijd: 42%
Looptijd: 42 %
2023
2025
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
dr. Q. Pan
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus Medisch Centrum