Mobiele menu

Magnetic resonance imaging in acute appendicitis

De diagnose blindedarmontsteking wordt vaak gesteld met echografie en/of CT. MRI-scans zijn de laatste jaren steeds preciezer en sneller geworden, waardoor dit mogelijk een geschikter onderzoek is. Voordeel is dat MRI nauwkeurigheid combineert met het ontbreken van röntgenstraling. Deze studie onderzocht hoe nauwkeurig blindedarmontsteking kan worden vastgesteld met MRI. Deelnemende patiënten hebben echografie ondergaan, aangevuld met CT indien geen diagnose gevonden werd. Onderzocht werden de sensitiviteit, specificiteit, voorspellende waarden en interobserver variabiliteit van MRI bij patienten met verdenking op appendicitis. Ook de kosteneffectiviteit en de acceptatie door de patiënt werden geëvalueerd.

Deze studie bevestigt dat een beeldvormende strategie met MRI kan worden toegepast in de dagelijkse praktijk bij volwassen patiënten met verdenking op appendicitis, zonder de nadelen van echografie en CT. Met de verkregen resultaten zal de optimale strategic voor patiënten met een verdenking appendicitis bepaald worden.

Richtlijn

De studieresultaten zijn opgenomen in de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Producten

Titel: Comparison of imaging strategies with conditional contrast-enhanced CT and unenhanced MR imaging in patients suspected of having appendicitis: a multicenter diagnostic performance study
Auteur: Marjolein M N Leeuwenburgh 1, Bart M Wiarda, Marinus J Wiezer, Bart C Vrouenraets, Jan Willem C Gratama, Aart Spilt, Milan C Richir, Patrick M M Bossuyt, Jaap Stoker, Marja A Boermeester; OPTIMAP Study Group
Magazine: Radiology. 2013 Jul; 268 (1)
Link: https://doi.org/10.1148/radiol.13121753
Titel: OPTimizing IMaging in suspected APpendicitis (OPTIMAP-study): A multicenter diagnostic accuracy study of MRI in patients with suspected acute appendicitis
Auteur: Marjolein M.N. Leeuwenburgh (1,2,*)Wytze Laméris (1,2)Adrienne van Randen (2)Patrick M.M. Bossuyt (3)Marja A. Boermeester (1)Jaap Stoker (2)on behalf of the OPTIMAP study group1Department of Surgery, Academic Medical Center, University of Amsterdam, Meibergdreef 9, Amsterdam, the Netherlands2Department of Radiology, Academic Medical Center, University of Amsterdam, Meibergdreef 9, Amsterdam, the Netherlands3Department of Clinical Epidemiology Biostatistics and Bioinformatics, Academic
Magazine: BMC Emergency Medicine, 2010 Oct 20:10:19
Link: https://doi.org/10.1186/1471-227x-10-19
Titel: Accuracy of MRI compared with ultrasound imaging and selective use of CT to discriminate simple from perforated appendicitis
Auteur: M M N Leeuwenburgh 1, M J Wiezer, B M Wiarda, W H Bouma, S S K S Phoa, H B A C Stockmann, S Jensch, P M M Bossuyt, M A Boermeester, J Stoker; OPTIMAP study group
Magazine: Br J Surg. 2014 Jan; 101 (1)
Link: https://doi.org/10.1002/bjs.9350
Titel: A simple clinical decision rule to rule out appendicitis in patients with nondiagnostic ultrasound results
Auteur: Marjolein M N Leeuwenburgh 1, Hein B A C Stockmann, Wim H Bouma, Alexander P J Houdijk, Matthijs F Verhagen, Bart Vrouenraets, Lodewijk P J Cobben, Patrick M M Bossuyt, Jaap Stoker, Marja A Boermeester; OPTIMAP Study Group
Magazine: Acad Emerg Med. 2014 May; 21 (5)
Link: https://doi.org/10.1111/acem.12374
Titel: Acute appendicitis on abdominal MR images: training readers to improve diagnostic accuracy
Auteur: Marjolein M N Leeuwenburgh 1, Bart M Wiarda, Shandra Bipat, C Yung Nio, Thomas L Bollen, J Joost Kardux, Sebastiaan Jensch, Patrick M M Bossuyt, Marja A Boermeester, Jaap Stoker
Magazine: Radiology. 2012 Aug; 264 (2)
Link: https://doi.org/10.1148/radiol.12111896
Titel: MRI features associated with acute appendicitis
Auteur: Marjolein M N Leeuwenburgh 1, Sebastiaan Jensch, Jan W C Gratama, Aart Spilt, Bart M Wiarda, H Wouter Van Es, Lodewijk P J Cobben, Patrick M M Bossuyt, Marja A Boermeester, Jaap Stoker; OPTIMAP study group
Magazine: Eur Radiol. 2014 Jan; 24 (1)
Link: https://doi.org/10.1007/s00330-013-3001-0

Verslagen


Eindverslag

Echografie en computed tomografie (CT) worden veel gebruikt ter ondersteuning van de klinische diagnose blinde darm ontsteking (appendicitis). Echter, echografie heeft een beperkte accuratesse met voornamelijk te veel gemiste diagnosen en CT gaat gepaard met een aanzienlijke stralenbelasting en maakt gebruik van potentieel nefrotoxisch contrast materiaal. Magnetic resonance imaging (MRI) zou als alternatief gebruikt kunnen worden. De OPTIMAP studie heeft onderzocht hoe nauwkeurig beeldvormende strategieën met MRI acute appendicitis kunnen vaststellen. Deelnemende patiënten hebben de gebruikelijke diagnostische onderzoeken ondergaan op de SEH, zoals beschreven in de Nederlandse richtlijn 'acute appendicitis': initieel echografie bij alle patiënten, aangevuld met een CT-scan na een inconclusieve of negatieve echografie. Daarnaast werd MRI verricht bij alle patiënten maar niet gebruikt voor patiëntenzorg. De resultaten van beeldvormend onderzoek werden vergeleken met de definitieve diagnose toegekend door een panel van deskundigen, op basis van alle beschikbare informatie, waaronder 3-maanden follow-up, met uitzondering van de MRI-bevindingen. Er werden 3 strategieën vergeleken; (1) de referentie strategie (conform de Nederlandse richtlijn): echo bij alle patiënten, aangevuld met CT na inconclusieve/negatieve uitslag; (2) echo bij alle patiënten, aangevuld met MRI na inconclusieve/negatieve uitslag; (3) meteen MRI bij alle patiënten. Tussen maart en september 2010 werden 230 patiënten geïncludeerd in zes deelnemende ziekenhuizen in Nederland; 118 van hen had acute appendicitis als definitieve diagnose (studieprevalentie 51%). Beide MRI-strategieën (conditionele MRI na echografie of MRI alleen) hadden een vergelijkbaar hoge sensitiviteit en specificiteit als de referentie strategie met conditionele CT na echografie (Nederlandse richtlijn). MRI had een sensitiviteit van 97% (95% BI 92-99%), en een specificiteit van 93% (95% BI 87-97%) voor de diagnose acute appendicitis na beoordeling door ervaren radiologen. Deze studie bevestigt dat een beeldvormende strategie met MRI kan worden toegepast in de dagelijkse praktijk bij volwassen patiënten met verdenking op appendicitis, zonder de nadelen van echografie en CT.
Jaarlijks worden er in Nederland ca. 30.000 patiënten geëvalueerd met verdenking op acute appendicitis. Ter ondersteuning van de klinische diagnose worden echografie en CT veel gebruikt. MRI-onderzoeken zijn de laatste jaren steeds preciezer en sneller geworden, waardoor deze techniek mogelijk accurater is dan de gebruikelijke diagnostische onderzoeken. Bovendien heeft MRI als voordeel dat het geen gebruik maakt van contrast materiaal of kankerverwekkende straling. Deze studie onderzoekt hoe nauwkeurig MRI acute appendicitis kan vaststellen. Geïncludeerde patiënten hebben de gebruikelijke diagnostische onderzoeken ondergaan conform de Nederlandse richtlijn Acute appendicitis: initieel echografie in alle patiënten en secundair CT na een niet-diagnostische of negatieve echografie. MRI wordt verricht in alle patiënten maar niet gebruikt voor patiëntenzorg. Referentiestandaard is de definitieve diagnose toegekend door een panel van deskundigen, op basis van alle beschikbare informatie, waaronder 3-maanden follow-up, met uitzondering van de MRI-bevindingen. Er zijn 230 patiënten geïncludeerd in de zes deelnemende ziekenhuizen, hiermee is de inclusieperiode ten einde. Patiëntinformatie tijdens follow-up wordt nu verzameld. Een definitieve diagnose wordt bepaald door een panel van deskundigen (referentie standaard). Ook worden de MRI-onderzoeken nogmaals beoordeeld door een tweede radioloog en een panel van MRI experts. Wij zullen hiermee de sensitiviteit, specificiteit, voorspellende waarden en interobserver variabiliteit van MRI bij patiënten met verdenking op appendicitis kunnen berekenen. De kosteneffectiviteit en de acceptatie door de patiënt zullen ook worden geëvalueerd.

Kenmerken

Projectnummer:
171001005
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2010
2012
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. J.M. Stoker
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC - locatie AMC