Mobiele menu

The MAISE-toolkit: a dialogue based approach to improve the health of workers with a low socio-economic status

Doel

Sociaaleconomische gezondheidsverschillen in Nederland zijn groot en hardnekkig. Dit vraagt om extra inspanningen voor het verbeteren van de gezondheid van lager opgeleide werkenemers. Veel bestaande programma’s sluiten echter niet goed aan op hun behoeften en leefwereld. Om de gezondheid van deze groep werknemers te verbeteren is het belangrijk dat zij zelf een stem hebben in de ontwikkeling van een gezonde werkplek.

Aanpak

In dit project is in dialoog tussen werknemers en werkgevers van vijf organisaties de toolkit Gezond HR ontwikkeld. Gezond HR biedt een online stappenplan voor HR-managers en leidinggevenden en bestaat uit 8 stappen met deeltaken en bijbehorende tools voor werkgever en werknemer. Het doel is om samen met de werknemers tot een gezondere werkplek te komen.

Resultaat

Uit evaluatieonderzoek blijkt dat de toolkit gemakkelijk geadopteerd wordt en de discussie over gezond werken op gang brengt. Het daadwerkelijke uitvoeren verloopt echter moeizamer naarmate een organisatie meer hiërarchisch is en het management de dialoog over gezond werken minder goed ondersteunt.

Producten

Titel: Does Dialogue Improve the Sustainable Employability of Low-Educated Employees? A Study Protocol for an Effect and ProcessEvaluation of “Healthy HR”
Auteur: Emmelie Hazelzet, Hans Bosma, Angelique de Rijk & Inge Houkes
Magazine: Frontiers in Public Health
Link: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2020.00446/full
Titel: Effectiveness of Interventions to Promote Sustainable Employability: A Systematic Review
Auteur: Hazelzet, Emmelie; Picco, Eleonora; Houkes, Inge; Bosma, Hans; de Rijk, Angelique
Magazine: International Journal of Environmental Research and Public Health
Link: https://www.mdpi.com/1660-4601/16/11/1985/htm
Titel: Validation of the MAastricht Instrument of Sustainable Employability (MAISE-NL) Adapted for Employees in Low-Skilled Jobs (MAISE-Easy)
Auteur: Pauline Mignon, Emmelie Hazelzet, Angelique De Rijk, Hans Bosma & Inge Houkes
Magazine: International Journal of Environmental Research and Public Health
Link: https://www.mdpi.com/1660-4601/19/13/7977
Titel: How a steeper organisational hierarchy prevents change—adoption and implementation of a sustainable employability intervention for employees in low-skilled jobs: a qualitative study
Auteur: Emmelie Hazelzet, Inge Houkes, Hans Bosma & Angelique de Rijk
Magazine: BMC Public Health
Link: https://link.springer.com/content/pdf/10.1186/s12889-022-14754-w.pdf.
Titel: Using intervention mapping to develop ‘Healthy HR’ aimed at improving sustainable employability of low-educated employees
Auteur: Emmelie Hazelzet, Inge Houkes, Hans Bosma and Angelique de Rijk
Magazine: BMC Public Health
Link: https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-021-11278-7
Titel: ‘Healthy HR’: Does dialogue matter for low-educated employees’sustainable employability? A study protocol
Auteur: Emmelie Hazelzet, Angelique de Rijk, Hans Bosma and Inge Houkes
Titel: Development of the intervention Healthy HR’ to improve sustainable employability of low educated employees
Auteur: Emmelie Hazelzet, Hans Bosma, Inge Houkes, Angelique de Rijk
Titel: Effectiveness of interventions to promote sustainable employability:
Auteur: Hazelzet, Emmelie
Link: http://bit.ly/SE-Interventions
Titel: De filosofie van Gezond HR
Auteur: Emmelie Hazelzet, Angelique de Rijk, Hans Bosma & Inge Houkes
Titel: Gezond HR. Samen aan de slag!
Auteur: Emmelie Hazelzet, Angelique de Rijk, Hans Bosma, Inge Houkes
Link: https://gezond-hr.nl/

Kenmerken

Projectnummer:
531001405
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2022
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. I. Houkes PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Universiteit Maastricht