Make a Difference Today

Projectomschrijving

Wat houdt het project in?

Op basis van ervaringen in een eerdere proeftuin, is gekozen voor een duidelijk gekaderd traject. Elke jongere die zich aanmeldt, krijgt een intake met een talentenscan. Op basis van die scan kunnen jongeren kiezen voor een vrijwilligerstaak: 1-op-1 begeleiding van een andere jongere of deelname aan een project. In het 1e geval wordt de jongere gekoppeld aan een deelnemer met een specifieke uitdaging, zoals taal of gezondheid. In het 2e geval start de deelnemer in een van de teams, zoals het pr- of evenemententeam bij een afdeling van Humanitas. Bij het uitvoeren van het vrijwilligerswerk komen deelnemers regelmatig bij elkaar in een begeleidingsgroep. Deze groep wordt gevormd tijdens de intakeperiode en bestaat uit maximaal 8 jongeren, begeleid door een eigen professionele jongerencoach. De jongere rondt het traject af met een officieel afscheid van het maatje of het team.

Doelen/beoogd resultaat

  • Voor jongeren

Deelnemers leren vaardigheden die direct van toepassing zijn bij het vinden van een baan, maar ook vaardigheden waar zij hun hele leven profijt van hebben. Door de extra begeleiding van een eigen jongerencoach, kunnen ook jongeren met een kwetsbaarheid deelnemen aan het traject. Na afronding krijgt iedereen een certificaat en desgewenst een referentie op LinkedIn.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Jongeren krijgen diverse humanistische waarden mee, zoals verantwoordelijk zijn voor jezelf en voor een ander. Verder zorgen de projecten voor nieuwe contacten en meer wederzijds begrip, en daarmee meer tolerantie en minder vooroordelen in het dagelijks leven. Bovendien worden jongeren gestimuleerd om ook na het traject vrijwilligerswerk te blijven doen. Voor de organisaties biedt het traject onder meer kansen om hun bereik onder jongeren te vergroten en hun trainingen door te ontwikkelen.

Doelgroep

Jongeren van 16 t/m 27 jaar

Regio/gemeente(n)

Amsterdam, Den Helder, Hollands Kroon, Schagen, Utrecht

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
De landelijke vereniging Humanitas is sinds 2018 deelnemer van de proeftuin Maatschappelijke Diensttijd. Hieruit hebben we veel lessen geleerd. Met deze ervaring hebben we een nieuw MDT-traject ontwikkeld voor de periode maart 2020 – februari 2022, waarmee we nog meer jongeren een onvergetelijke ervaring willen bieden. Deze aanvraag is een samenwerking van zeven organisaties, namelijk drie lokale afdelingen van Humanitas: Kop van Noord-Holland, Amsterdam en Utrecht en Young Ambition (Utrecht), Change= (Amsterdam), RCO de Hoofdzaak (Den Helder en Schagen) en Link (Hollands Kroon). Deze laatste vier organisaties hebben een groot netwerk onder jongeren en staan in dagelijks persoonlijk contact met jongeren, waardoor we in staat zijn meer jongeren te bereiken. Alle organisaties binnen deze samenwerking hebben een groot netwerk en we werken in iedere gemeente samen met diverse andere MDT-projecten. We werken samen in een projectgroep, met een duidelijke rolverdeling. RCO, Link, Change= en Young Ambition zijn verantwoordelijk voor het werven van de jongeren en bieden trainingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. De lokale afdelingen van Humanitas doen de matching naar een geschikte vrijwilligersplek bij Humanitas en bieden gedurende het hele traject begeleiding van een professionele jongerencoach. Ook verzorgt Humanitas de inhoudelijk trainingen gericht op het vrijwilligerswerk. Jongeren zijn direct betrokken bij de vormgeving van dit project en denken o.a. vanuit onze jongerenpanels en de projectgroep mee over de verdere ontwikkeling. Op basis van onze ervaringen, kiezen we in de nieuwe projectperiode voor een duidelijk gekaderd traject. We hebben een MDT-reis ontworpen die alle MDT-jongeren volgen. Binnen die reis kiezen ze zelf één van de elf vrijwilligersplekken en kiezen ze welke persoonlijke ontwikkelings-trainingen ze willen volgen. De MDT-reis duurt altijd een half jaar en ziet er als volgt uit: Stap 1: intake en talentenscan (week 1) Stap 2: start begeleidingsgroepje en trainingen gericht op vrijwilligerswerk (week 2-4) Stap 3: matching vrijwilligersplek: maatje of projectmatig (week 4) Stap 4: vrijwilligerswerk en begeleidingsgroepje (week 5- 26) Stap 5: persoonlijke ontwikkelingstrainingen op verzoek (week 8-24) Stap 5: feestelijke afsluiting: lunch of diner (week 26) * En natuurlijk persoonlijke begeleiding en beloning tijdens het hele traject We vragen een tijdsinspanning van minimaal 3,5 uur per week. Het is mogelijk om meerdere vrijwilligersplekken te kiezen en zo de intensiteit uit te breiden. We richten ons voornamelijk op ‘gewone’ jongeren van 16 tot 27, die vaardigheden willen ontwikkelen en iets willen betekenen voor een ander of de maatschappij. Dit zijn voornamelijk mbo-, hbo- en universitaire studenten. We werven hen via het netwerk van Young Ambition, Change=, RCO en Link. We doen dit voornamelijk via persoonlijk contact en vindplaatsgericht, maar ook via social media. Daarnaast zal ook Humanitas haar netwerk gebruiken voor het werven van jongeren. We verwachten in de projectperiode 750 jongeren te bereiken (125 per Humanitas-afdeling, per jaar). We willen in deze MDT-periode ook 75 kwetsbare jongeren een plek bieden, bijvoorbeeld vroegtijdige schoolverlaters of jongeren zonder baan of studie. Deze jongeren kunnen ook een maatje krijgen vanuit Humanitas, bijvoorbeeld voor ondersteuning bij de administratie. We belonen jongeren op een manier die aansluit bij hun motivatie. Ons vrijwilligerswerk biedt veel kansen om iets voor een ander te betekenen, wat op zich zelf al als beloning kan voelen. Ook kunnen jongeren diverse trainingen volgen, zowel gericht op persoonlijke ontwikkeling als op de inhoud van het vrijwilligerswerk. Daarnaast bieden we het gevoel ergens bij te horen, mogen ze solliciteren op interne vacatures en krijgen ze een LInkedinreferentie. We starten met een talentenscan, zodat we gedurende het hele traject in kunnen zetten op de talenten en wensen van de jongere. De jongere wordt in de hele MDT-reis begeleid door een professionele jongerencoach. Daarnaast komen de jongeren gedurende hun hele reis regelmatig bij elkaar in hun begeleidingsgroep, eventueel onder leiding van de jongerencoach. Omdat we zien dat veel jongeren vol enthousiasme beginnen, maar het vrijwilligerswerk niet altijd gepland krijgen in hun leven, is planning een belangrijk onderdeel in de begeleidingsgesprekken. Ook bieden we cursussen timemanagement en zijn we zeer flexibel in de tijden waarop jongeren hun vrijwilligerswerk uitvoeren. Ons MDT-traject biedt jongeren een unieke ervaring en waardevolle vaardigheden. Maar ook de maatschappij heeft er veel aan: MDT-jongeren helpen andere jongeren in een kwetsbare situatie. Hierdoor krijgen zij een steuntje in de rug en ontstaat ontmoeting tussen jongeren die elkaar anders waarschijnlijk niet tegenkomen. Voor Humanitas biedt dit nieuwe MDT-traject de kans om ons te blijven ontwikkelen als een organisatie waar jongeren graag vrijwilligerswerk doen.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
743002060
Looptijd:
2020
2022
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
D. van Dijk