Mobiele menu

Making workplace health promotion work: translation, implementation and evaluation of an integrated approach and European good practice

Toepassing en evaluatie van een integrale aanpak voor gezondheidsbevordering op de werkplek - leren van een good practice uit Italië

Vraagstuk

Integrale gezondheidsbevorderingsprogramma’s blijken het meest effectief voor het bevorderen van een gezonde leefstijl en gezondheid, maar worden nog onvoldoende op de werkplek ingezet. In dit project wordt een internationale good practice, het Workplace Health Promotion Network uit Lombardije, vertaald naar de Nederlandse context.

Onderzoek

Voor de vertaling van het integrale gezondheidsprogramma wordt een stapsgewijze aanpak gevolgd en nauw samengewerkt met de doelgroep, zijnde werkgevers en werknemers. In de tweede fase wordt de aanpak toegepast binnen enkele bedrijven en wordt onderzocht hoe de implementatie verloopt en wat de effecten zijn op de leefstijl en de gezondheid van werknemers. De dataverzameling omvat interviews, systematische observaties en vragenlijsten.

Verwachte uitkomst

Inzicht in de implementatie en de effectiviteit van een integraal gezondheidsbevorderingsprogramma gebaseerd op de behoeften en mogelijkheden van werkgevers en werknemers.

Producten

Titel: Barriers and facilitators for participation in workplace health promotion programs: results from peer-to-peer interviews among employees
Auteur: Denise J. M. Smit, Karin I. Proper, Josephine A. Engels, Jennifer M. D. Campmans & Sandra H. van Oostrom
Magazine: International Archives of Occupational and Environmental Health
Link: https://link.springer.com/article/10.1007/s00420-022-01930-z
Titel: Barriers and facilitators to the implementation of workplace health promotion programs: Employers' perceptions
Auteur: Jennifer M. D. Campmans, Denise J. M. Smit, Sandra H. van Oostrom , Josephine A. Engels and Karin I. Proper
Magazine: Frontiers in Public Health
Link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9879575/
Titel: Barriers and facilitators to the implementation of workplace health promotion programs: Employers' perceptions
Auteur: Jennifer M. D. Campmans, Denise J. M. Smit, Sandra H. van Oostrom, Josephine A. Engels, Karin I. Proper
Magazine: Frontiers in Public Health
Link: https://www.frontiersin.org/journals/public-health/articles/10.3389/fpubh.2022.1035064/full
Titel: Barriers and facilitators for participation in workplace health promotion programs: results from peer-to-peer interviews among employees
Auteur: Denise J. M. Smit, Karin I. Proper, Josephine A. Engels, Jennifer M. D. Campmans & Sandra H. van Oostrom
Magazine: International Archives of Occupational and Environmental Health
Link: https://link.springer.com/article/10.1007/s00420-022-01930-z#author-information
Titel: A study protocol of the adaptation and evaluation by means of a cluster-RCT of an integrated workplace health promotion program based on a European good practice
Auteur: Denise J. M. Smit, Sandra H. van Oostrom, Josephine A. Engels, Allard J. van der Beek & Karin I. Proper
Magazine: BMC Public Health
Begin- en eindpagina:
Link: https://rdcu.be/cN80b
Titel: A study protocol of the adaptation and evaluation by means of a cluster-RCT of an integrated workplace health promotion program based on a European good practice.
Auteur: Denise J. M. Smit, Sandra H. van Oostrom, Josephine A. Engels, Allard J. van der Beek & Karin I. Proper
Magazine: BMC Public Health
Link: https://link.springer.com/article/10.1186/s12889-022-13352-0#article-info
Titel: O-61 Barriers and Facilitators for Participation in Workplace Health Promotion Programs: Peer-to-Peer Interviews Among Employees
Auteur: Denise Smit, Karin Proper, Josephine Engels, Jennifer Campmans, Sandra van Oostrom
Link: https://oem.bmj.com/content/78/Suppl_1/A25.1
Titel: Effectiveness of an integrated workplace health promotion program on the lifestyle of employees: Results from a cluster-randomized controlled trial
Auteur: Denise J.M. Smit., Sandra H. van Oostrom, Josephine A. Engels Allard J. van der Beek, Karin I. Proper
Titel: The implementation of an integrated workplace health promotion program – Results of a process evaluation
Auteur: Denise J.M. Smit, Sandra H. van Oostrom, Suzan Mooren-van der Meer, Josephine A. Engels, Karin I. Proper
Titel: Preventie op de werkvloer. DO's en DON’Ts bij het implementeren van vitaliteitsactiviteiten
Auteur: Denise Smit, Sandra van Oostrom
Titel: Barriers and Facilitators for Participation in Workplace Health Promotion Programs: Peer-to-Peer Interviews among Employees
Auteur: Denise Smit, Karin Proper, Josephine Engels, Jennifer Campmans, Sandra van Oostrom
Link: https://www.sciencedirect.com/journal/safety-and-health-at-work/vol/13/suppl/S
Titel: Succesvol implementeren van vitaliteitsactiviteiten
Auteur: Denise Smit (RIVM), Hans Arends (Vitaal Bedrijf)
Titel: Succes- en faalfactoren voor implementatie van integrale gezondheidsbevordering op het werk
Auteur: Denise Smit, Sandra van Oostrom, Karin Proper
Titel: Succes- en faalfactoren voor implementatie van integrale gezondheidsbevordering op het werk
Auteur: Denise Smit MSc., Dr. Sandra van Oostrom
Titel: Barriers and Facilitators for the Implementation of Workplace Health Promotion Programs – an employers’ perspective
Auteur: D.J.M. Smit, J.M.D. Campmans, S.H. van Oostrom, J.A. Engels en K.I. Proper
Titel: A systematic approach to tailor an integrated workplace health promotion program based on a European good practice
Auteur: Denise J.M. Smit, Sandra H. van Oostrom, Josephine A. Engels, Allard J. van der Beek, Karin I. Proper
Titel: Barriers and facilitators for participation in and implementation of an integrated workplace health promotion program
Auteur: Denise Smit, Sandra van Oostrom, Jennifer Campmans, Josephine Engels, Karin Proper
Titel: Catalogus Work towards Vitality
Titel: Stappenplan invoering activiteiten Work towards Vitality
Titel: Een brochure met de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen (op basis) van het onderzoek voor werkgevers.
Link: https://www.rivm.nl/duurzame-inzetbaarheid/preventie-op-werk EN https://www.rivm.nl/documenten/praktische-lessen-voor-invoeren-van-integrale-aanpak-op-werk
Titel: Integrale gezondheidsaanpak: ‘Verschillende aspecten versterken elkaar’
Link: https://www.vitaalbedrijf.info/achtergrond
Titel: RIVM test succesvolle Europese integrale aanpak voor vitale medewerkers
Link: http://www.vitaalbedrijf.info/achtergrond/

Kenmerken

Projectnummer:
555002007
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. S.H. van Oostrom
Verantwoordelijke organisatie:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu