Mobiele menu

Malnutrition in the Elderly Knowledge Hub

Op 1 september 2018 is de Joint Action “Malnutrition in the Elderly Knowledge Hub” (MaNuEL) na 2,5 jaar afgerond. MaNuEL is een consortium van 22 onderzoeksgroepen uit 7 Europese landen, ondersteund door een adviesraad van experts op het gebied van geriatrische voeding, die tevens
vertegenwoordigers zijn van relevant Europese organisaties.

De activiteiten waren gericht op het verzamelen van wetenschappelijke kennis op het gebied van ondervoeding bij ouderen, het harmoniseren van onderzoek en klinische praktijk binnen Europa, en op het optimaliseren van de screening en de behandeling van ondervoeding bij ouderen. Belangrijke bevindingen wat betreft het vóórkomen van ondervoeding, de oorzaken van ondervoeding (ontwikkeling van het DoMAP model), de optimale screeningsinstrumenten voor het opsporen van ondervoeding bij ouderen in verschillende zorgsettings, en de effectiviteit van bestaande behandelingen van ondervoeding bij ouderen in de gezondheidszorg zijn gedaan.

De resultaten van MaNuEL zijn online te lezen op: https://www.stuurgroepondervoeding.nl/
Ook is er een publieke sessie georganiseerd om de resultaten te delen met alle betroken stakeholders. Deze sessie is opgenomen en de komende 2 jaar te zien via deze link: https://av-media.vu.nl/mediasite/Play/8bb85270414043d6aa746f494cbb3ef91d

Verslagen


Eindverslag

Op 1 september 2018 is de Joint Action “Malnutrition in the Elderly Knowledge Hub” (MaNuEL) na 2,5 jaar afgerond. MaNuEL is een consortium van 22 onderzoeksgroepen uit 7 Europese landen, ondersteund door een adviesraad van experts op het gebied van geriatrische voeding, die tevens vertegenwoordigers zijn van relevant Europese organisaties. De activiteiten waren gericht op het verzamelen van wetenschappelijke kennis op het gebied van ondervoeding bij ouderen, het harmoniseren van onderzoek en klinische praktijk binnen Europa, en op het optimaliseren van de screening en de behandeling van ondervoeding bij ouderen. Belangrijke bevindingen wat betreft het vóórkomen van ondervoeding, de oorzaken van ondervoeding (ontwikkeling van het DoMAP model), de optimale screeningsinstrumenten voor het opsporen van ondervoeding bij ouderen, en de effectiviteit van bestaande behandelingen van ondervoeding bij ouderen in de gezondheidszorg zijn gedaan.

In 2010 werd de Joint Programming Initiative A Healthy Diet for a Healthy Life (JPI HDHL) gelanceerd. Binnen dit initiatief werd in 2015 de Joint Action “Malnutrition in the Elderly Knowledge Hub” gelanceerd om samenwerking binnen het veld te stimuleren. In maart 2016 is het MaNuEL project gestart. MaNuEL is een consortium van 22 onderzoeksgroepen uit 7 landen (Duitsland, Frankrijk, Ierland, Nederland, Oostenrijk en Spanje). MaNuEL wordt ondersteund door een adviesraad van experts op het gebied van geriatrische voeding, die tevens vertegenwoordigers zijn van relevant Europese organisaties. Het project heeft een looptijd van twee jaar. De activiteiten van MaNuEL zijn gericht op het verzamelen van wetenschappelijke kennis op het gebied van ondervoeding bij ouderen, het harmoniseren van onderzoek en klinische praktijk binnen Europa, en op het optimaliseren van de screening en de behandeling van ondervoeding bij ouderen. Op dit moment worden diverse onderzoeksvragen beantwoord op het gebied van het vóórkomen van ondervoeding, de oorzaken van ondervoeding, de optimale screeningsinstrumenten voor het opsporen van ondervoeding bij ouderen, en de effectiviteit van bestaande behandelingen van ondervoeding bij ouderen in de gezondheidszorg. Een deel van dit onderzoek is gebaseerd op bestaande literatuur door middel van systematisch literatuur studies. Een ervan bestudeerd de oorzaken van ondervoeding bij ouderen, en een ander de niet-farmacologische behandeling van ondervoeding bij ouderen. Het andere deel van het onderzoek van MaNuEL baseert zich op analyses in reeds bestaande datasets. Geharmoniseerde statistische analyses worden uitgevoerd met gegevens van diverse grote cohortstudies om zo het vóórkomen van ondervoeding bij ouderen vast te stellen waarbij gebruik gemaakt wordt van één of meerdere van te voren vastgestelde definities. Het vóórkomen van ondervoeding zal ook weergegeven worden voor diverse leeftijdsgroepen en apart voor mannen en vrouwen. De beschikbare longitudinale datasets zullen tevens gebruikt worden om de oorzaken van het ontwikkelen van ondervoeding bij ouderen te identificeren. Onderzoeksgegevens van eerder uitgevoerde ondervoeding behandelstudies bij ouderen zijn samengenomen in MaNuEL. De individuele deelnemer gegevens vanuit deze behandelstudies zijn gecombineerd om zo de effectiviteit van behandeling te onderzoeken en de factoren te onderzoeken die de effectiviteit mogelijk beïnvloeden. Als laatste wordt er op dit moment met behulp van internet vragenlijsten door heel Europa informatie verzameld over 1) nationaal beleid en de huidige klinische praktijk betreffende het screenen en behandelen van ondervoeding bij ouderen, en 2) de opleiding van zorgprofessionals in medische en verplegingsopleidingen wat betreft de screening en behandeling van ondervoeding bij ouderen. Deze inventarisatie zal goede praktijkvoorbeelden opleveren die vervolgens in allerlei Europese landen ingezet kunnen worden om het nationale beleid en de opleidingscurricula te verbeteren wat betreft ondervoeding bij ouderen. Het beschreven onderzoek loopt op dit moment. De eerste wetenschappelijke resultaten van het MaNuEL project zullen tijdens internationale congressen in September 2017 aan het publiek gepresenteerd worden.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
529051008
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2019
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. ir. M. Visser
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC - locatie VUmc