Mobiele menu

Mantelzorgondersteuning in de palliatieve fase

Doel

Bij thuiszorgorganisaties Icare, Carinova, Beter-Thuis-Wonen, Sanitas, Buurtzorg Dedemsvaart en Rosengaerde is de denk- en werkmethode 'model mantelzorgondersteuning' geïmplementeerd en geborgd d.m.v. 'train de trainers' aanpak. Verpleegkundigen in de thuiszorg, hospices en verzorgingshuizen signaleren met deze methode overbelasting van mantelzorgers. 

Resultaten

A.d.h.v. het mantelzorgformulier werd gesprek aangegaan met mantelzorgers van palliatieve patiënten. Dit gaf een beeld van hun belastbaarheid/overbelasting. Implementatie vond plaats door van elke organisatie 2 wijkverpleegkundigen te trainen, die hierna hun collega’s trainden. Resulterend in 13 volgens het model mantelzorgondersteuning getrainde teams. Door het bespreekbaar maken van de belasting voor mantelzorgers werd de lading van de gevoelde druk afgehaald. 

Vervolg

Bij thuiszorg Icare zullen alle teams in de regio worden getraind. Tevens wil Icare onderzoeken hoe het mantelzorgformulier breder ingezet kan worden bij o.a. chronisch zieken.

Verslagen


Eindverslag

De netwerkpartners in dit project hebben een denk- en werkmethode geïmplementeerd en geborgd. De methode is gericht op signalering van overbelasting van mantelzorgers door verpleegkundigen in de thuiszorg, hospices en verzorgingshuizen. Het implementeren van het
formulier mantelzorgondersteuning stond hierbij centraal. Voor het implementeren van deze methode
is gekozen voor een “train de trainers” aanpak. Gedurende de projectperiode werden tenminste 6
teams van ongeveer 4 verpleegkundigen getraind in het werken met de nieuwe methodiek. De
verwachting was dat in ieder team 5 formulieren werden ingevuld en een inschatting was gemaakt van de
belastbaarheid van de mantelzorger.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
626003044
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2014
2016
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
A.T. te Velde
Verantwoordelijke organisatie:
Icare