Mobiele menu

Mantelzorgondersteuning in de palliatieve zorg

Aanleiding

Zorg en ondersteuning aan mensen in de laatste levensfase die thuis verblijven, vraagt veel van de naasten, zeker als dat over een langere periode gaat. Zorgverleners hebben weinig zicht op en inzicht wat de precieze taken zijn van de mantelzorger, hoeveel tijd ze daarmee bezig zijn, of ze deze taken alleen moeten doen en hoe dat wordt ervaren door de mantelzorger. Tussen 31 december 2015 en 1 december 2016 is binnen Cicero Thuis het project Mantelzorgondersteuning in de palliatieve zorg gerealiseerd. Hierdoor is er een basis gelegd voor structurele aandacht voor mantelzorgers in de palliatieve zorg. 

Resultaten van het project

Zowel de zorgverleners als hulpen bij de huishouding zijn getraind hoe te werken met het Model Mantelzorg c.q. het Formulier Mantelzorg. In de training is naast het Model Mantelzorg ook aandacht besteed aan de implementatie van de richtlijn Mantelzorg in de palliatieve zorg. Het instrument mantelzorg is opgenomen in de werkprocessen. Enkele medewerker hebben een train-the-trainer cursus voor interne vervolgtrainingen afgerond. Tevens is er een handzame tool voor zorgverleners ontwikkeld om overbelasting en risicofactoren bij mantelzorgers tijdig te signaleren.

Verslagen


Eindverslag

Tussen 31 december 2015 en 1 december 2016 is binnen Cicero Thuis het project Mantelzorgondersteuning in de palliatieve zorg gerealiseerd.
Hierdoor is er een basis gelegd voor structurele aandacht voor mantelzorgers in de palliatieve zorg. "Tijdige samenwerking en ondersteuning door zorgverleners voorkomt transitie in de laatste weken c.q. maanden naar een andere zorgplek, indien dit een gevolg is van de overbelasting van de mantelzorger".
Het plan van aanpak heeft geresulteerd dat zowel de zorgverleners als hulpen bij de huishouding zijn getraind hoe te werken met het Model Mantelzorg c.q. het Formulier Mantelzorg. In de training is naast het Model Mantelzorg ook aandacht besteed aan de implementatie van de richtlijn Mantelzorg in de palliatieve zorg. Het instrument mantelzorg is opgenomen in de werkprocessen. Enkele medewerkers hebben een train-the-trainer cursus voor interne vervolgtrainingen afgerond. Tevens is er een handzame tool voor zorgverleners ontwikkelt om overbelasting en risicofactoren bij mantelzorgers tijdig te signaleren.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
844002011
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2015
2017
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
J. Rose
Verantwoordelijke organisatie:
Cicero Thuis