Mobiele menu

Markenheem markeert zingeving

Projectomschrijving

Binnen Markenheem verblijven vooral cliënten in de laatste fase van hun leven. Wij willen hen zo goed mogelijk zorg bieden door beter te (h)erkennen wat hen bezighoudt. We denken dat de instrumenten van de interventie ‘Signaleren en verkennen wat de patiënt bezighoudt als basis voor proactieve zorgplanning (SVP)’ ons kunnen helpen.

Doel

Ons doel is dat onze zorgmedewerkers open staan voor een gesprek over de laatste levensfase van het leven met cliënten en naasten, en dat zij dit op een goede manier kunnen doen.

Aanpak/werkwijze

We implementeren de interventie ‘Signaleren en verkennen wat de patiënt bezighoudt als basis voor proactieve zorgplanning (SVP)’ in onze zorgorganisatie. De gespecialiseerd verpleegkundige palliatieve zorg en de geestelijk verzorger ondersteunen de training van aandachtsvelders palliatieve zorg. Daarnaast betrekken wij hen bij de scholing van onze kwaliteitsverpleegkundigen en procesbegeleiders positieve gezondheid. Deze geschoolde zorgmedewerkers zorgen dat proactieve zorgplanning onder de aandacht komt en blijft van het hele zorgteam. Markenheem heeft een themagroep palliatieve zorg die organisatiebreed werkt en monitort hoe dit in de praktijk verloopt. Deze themagroep ondersteunt de invoering.

Samenwerkingspartners

We hebben in dit implementatieonderzoek geen samenwerkingspartners. Wel doen we dit project tegelijkertijd met meerdere organisaties in het kader van het ZonMw-subsidietraject. Daardoor kunnen we ook van elkaar leren.

Verwachte resultaten

Onze geschoolde zorgmedewerkers signaleren en verkennen wat de cliënt bezighoudt waardoor we meer proactief zorg in de laatste levensfase vorm geven. In onze teamoverleggen is het onderwerp palliatieve zorg een vast agendapunt. Zo krijgt de cliënt betere passende zorg en geeft het onze zorgmedewerkers meer plezier in hun werk.

ZonMw en proactieve zorgplanning

Dit project financieren we vanuit ons programma Palliantie. Het tijdig herkennen en bespreekbaar maken van het levenseinde helpt patiënten en naasten om over hun doelen, wensen en behoeften rondom de palliatieve fase na te denken. Het is belangrijk dat zorgverleners tijdig en regelmatig hierover in gesprek gaan en dit inventariseren en vastleggen. Vanuit ons programma financieren we onderzoek naar handvatten voor proactieve zorgplanning en de toepassing daarvan in de zorgpraktijk.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Binnen Markenheem verblijven vooral cliënten in de laatste fase van hun leven. Wij willen hen zo goed mogelijk zorg bieden door beter te (h)erkennen wat hen bezighoudt. We denken dat de instrumenten van het project van ZonMw ons kunnen helpen.

Ons doel is dat onze zorgmedewerkers open staan voor praten over de laatste levensfase van het leven met cliënten en naasten en dat zij dit op een goede manier kunnen doen. We gaan hiervoor bepaalde zorgmedewerkers scholen. Deze geschoolde zorgmedewerkers zorgen dat dit onder de aandacht komt en blijft van het hele zorgteam. In de teamoverleggen is het onderwerp palliatieve zorg een vast agendapunt. Markenheem heeft een themagroep palliatieve zorg die organisatiebreed werkt en volgt hoe dit project verloopt. Deze themagroep ondersteunt de invoering.

We doen dit project tegelijkertijd met meerdere organisaties, daardoor kunnen we ook van elkaar leren. Zo krijgt de cliënt betere zorg en geeft het onze zorgmedewerkers meer plezier in hun werk.

Kenmerken

Projectnummer:
10200012220013
Looptijd: 59%
Looptijd: 59 %
2023
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
drs. TCE de Leur
Verantwoordelijke organisatie:
Markenheem