Mobiele menu

MatchMate MDT Zuid

De MDT-reis
Voor dit reguliere MDT-project stellen Zuid-Limburgse organisaties, bedrijven en initiatieven plekken beschikbaar op het online platform MatchMate, een maatschappelijk uitzendbureau. De jongeren die zich aanmelden kunnen naar 3 stations reizen: een maatschappelijke organisatie, een buurtinitiatief of een bedrijf. Daar kiezen zij op basis van hun eigen interesses uit allerlei activiteiten op het gebied van techniek, ICT, cultuur, natuur en dier, zorg en welzijn, onderwijs en educatie. Denk bijvoorbeeld aan klusjes doen in een dierenasiel, bij een ICT-bedrijf meehelpen met het bouwen van websites of apps, filmpjes maken voor een maatschappelijke organisatie, kinderen helpen met het maken van hun huiswerk of een gametoernooi organiseren in de wijk.

Coaches helpen de jongeren bij het vinden van een juiste match. Dit gebeurt altijd op basis van de voorkeuren en behoeften van de jongeren. De duur van de MDT-reis varieert van een snelle match van een aantal weken tot een intensiever traject van maximaal 6 maanden met coaching on the job. De begeleiding is altijd afgestemd op de persoonlijke situatie van de jongeren. Naast individuele begeleiding is er ook groepsgerichte begeleiding mogelijk, bijvoorbeeld door workshops of digitale bijeenkomsten bij te wonen. Het voordeel van groepsgerichte begeleiding is dat jongeren van hun leeftijdsgenoten kunnen leren. Aan het einde van dit MDT-traject ontvangen de jongeren een certificaat.
 

Betekenis

  • Voor jongeren
    Deze MDT-reis geeft jongeren de mogelijkheid om hun eigen talenten te ontdekken en te leren op welke manier ze die het beste kunnen inzetten voor hun eigen toekomst. Ze kunnen zich in alle rust oriënteren op hun toekomst, waardoor ze wellicht betere keuzes maken voor studie of werk. De betekenis van voor jongeren varieert van het opdoen (werk)ervaring die ze op het CV kunnen zetten, van betekenis kunnen zijn voor anderen en het hebben van sociale contacten tot het leren van nieuwe vaardigheden. 
  • Voor de deelnemende organisaties en/of samenleving
    Veel jongeren in Zuid-Limburg bevinden zich in een kwetsbare positie. Ze hebben meer kans op langdurige werkloosheid, hebben vaker armoede en schulden of psychische problemen en bevinden zich vaker in een sociaal isolement. Hierdoor kunnen zij een risico gaan vormen voor de samenleving, bijvoorbeeld omdat ze langdurig een beroep moeten doen op een uitkering, in het criminaliteit terechtkomen of zelfs radicaliseren. De Zuid-Limburgse samenleving heeft er dus een groot belang bij dat jongeren de kans krijgen om zich goed te kunnen ontwikkelen.


Doelgroep
Jongeren van 14 t/m 27 jaar


Regio
Zuid-Limburg

Kenmerken

Projectnummer:
07430052110041
Looptijd: 71%
Looptijd: 71 %
2022
2025
Projectleider en penvoerder:
drs. N.S.J. Linskens
Verantwoordelijke organisatie:
Partners in Welzijn