Mobiele menu

MCI-SNAP: data validatie over het hele cognitieve spectrum

Aanleiding

Mensen met SNAP (Suspected Non-Alzheimer Pathophysiology) hebben schade in het brein passend bij de ziekte van Alzheimer, maar zonder aanzienlijke ophoping van het alzheimereiwit amyloïd-bèta. Vooralsnog is het onduidelijk wat zij precies hebben. De onderzoekers toonden met grootschalige eiwitanalyses in hersenvocht unieke eiwitprofielen aan bij mensen met problemen in het denkvermogen (MCI) en SNAP (MCI-SNAP), anders dan voor gezonde mensen en mensen met problemen in het denkvermogen en typische Alzheimer-afwijkingen in het brein.

Doel

Doel van het project was het valideren van de unieke eiwitprofielen bij personen met MCI-SNAP met afwijkend tau zonder beduidende afwijking van amyloid-beta.

Aanpak

Hiervoor voerden de onderzoekers grootschalige eiwitanalyses uit in hersenvocht in een vergelijkbare onafhankelijke groep mensen.

Resultaten

De resultaten bevestigen een uniek eiwitprofiel en een belangrijke rol van een kleine centrale hersenstructuur bij MCI-SNAP ten opzichte van gezonde personen of personen met MCI met een Alzheimer biomarker profiel. Vergelijkbare analyses bij gezonde personen met SNAP toonden een verschillend eiwitprofiel bij deze personen ten opzichte van personen met MCI-SNAP. Dit geeft aan dat SNAP bij gezonde personen een ander proces is dan bij personen met MCI. Daarnaast vonden de onderzoekers dat SNAP-dementie zeer zeldzaam is. Samen vormen deze bevindingen nieuwe aankopingspunten voor verder onderzoek, therapeutische ontwikkelingen en een betere aanpak van SNAP in de klinische praktijk.

Meer informatie

Kenmerken

Projectnummer:
7330505021
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. S.J.B. Vos PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Maastricht Universitair Medisch Centrum+