MCI-SNAP: data validatie over het hele cognitieve spectrum

Projectomschrijving

Mensen met SNAP (Suspected Non-Alzheimer Pathophysiology) hebben schade in het brein passend bij de ziekte van Alzheimer, maar zonder aanzienlijke ophoping van het alzheimereiwit amyloïd-bèta. Vooralsnog is het onduidelijk wat zij precies hebben. De onderzoekers toonden met grootschalige eiwitanalyses in hersenvocht unieke eiwitprofielen aan bij mensen met problemen in het denkvermogen (MCI) en SNAP, anders dan voor gezonde mensen en mensen met problemen in het denkvermogen en typische Alzheimer-afwijkingen in het brein. Deze eiwitbevindingen worden nu gevalideerd in een vergelijkbare groep mensen. Daarnaast zullen de onderzoekers de bevindingen valideren bij gezonde mensen met SNAP en mensen met dementie en SNAP. Resultaten zullen de onderliggende pathologie van SNAP verder verduidelijken bij mensen met verschillende mate van problemen in het denkvermogen. Op langere termijn zal dit bijdragen aan een betere aanpak van SNAP in de klinische praktijk.
 

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
Binnen het project “Pathophysiology of SNAP in individuals with mild cognitive impairment" (project 733050502) hebben we eiwitten geïdentificeerd in hersenvocht waarvan concentraties verhoogd dan wel verlaagd zijn bij mensen met lichte cognitieve stoornissen (MCI) en tau pathologie zonder amyloid pathologie (SNAP) ten opzichte van mensen met MCI met normale biomarkers of een typisch Alzheimer biomarker profiel. Dit heeft vernieuwende inzichten gegeven in de onderliggende mechanismen die uniek zijn voor MCI-SNAP en in het bijzonder processen van synaps response, inflammatie, eiwit metabolisme, immuun systeem, hemostase en organisatie van extracellulaire matrix. Ook hebben we eiwit verhoudingen geïdentificeerd die binnen deze MCI-SNAP groep kunnen duiden wie er wel of niet (beginnende) Alzheimer heeft (verhouding amyloid-beta40/amyloid-beta42). Om deze resultaten verder te brengen in de kennisketen is mijn doel om de bevindingen te valideren in een onafhankelijke dataset van mensen met MCI maar ook te valideren bij mensen aan het begin of einde van het cognitieve spectrum. De VIMP kan me op deze manier helpen om deze resultaten een stap dichter bij de klinische praktijk te brengen zodat mensen met SNAP over het hele spectrum tijdig de juiste diagnose, zorg, en behandeling krijgen.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
7330505021
Looptijd:
2020
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. S.J.B. Vos PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Maastricht Universitair Medisch Centrum+