Mobiele menu

MDO Ouderenzorg gemeente Beekdaelen (Oirsbeek)

Projectomschrijving

Achtergrond

De zorg voor en rondom ouderen wordt steeds complexer en veeleisender. Begrippen zoals Juiste Zorg op de Juiste Plek nemen een steeds duidelijker standpunt in rondom het organiseren van de zorg en dit is precies waarmee wij ons binnen het ‘Geriatrie Plus team’ mee bezig houden.

Doel netwerk

Het doel van ons Geriatrie Plus team is het leveren van de juiste zorg thuis zodat wonen in de eigen omgeving zo lang mogelijk, op een veilige manier, haalbaar en betaalbaar is. Hiervoor kan een enkele zorgverlener niet zorgen; dit zal je als team/netwerk moeten aanpakken. Gelet op de vergrijzing in heel Nederland, maar zeker ook binnen ons verzorgingsgebied is dit iets waarmee wij steeds vaker geconfronteerd worden. Reden voor de verschillende zorgverleners (specialist ouderengeneeskunde, huisarts, thuiszorg, fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, maatschappelijk werk, geestelijk verzorger) om een multidisciplinair netwerk rondom ouderen verder te formaliseren en organiseren.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

De zorg voor en rondom ouderen wordt steeds complexer en veeleisender. Begrippen zoals Juiste Zorg op de Juiste Plek nemen een steeds duidelijker standpunt in rondom het organiseren van de zorg en dit is precies waarmee wij ons binnen het ‘Geriatrie Plus team’ mee bezig houden. Het doel van ons Geriatrie Plus team is het leveren van goede zorg thuis zodat wonen in de eigen omgeving zo lang mogelijk, op een veilige manier, haalbaar is. Hiervoor kan een enkele zorgverlener niet zorgen, dit zal je als team/netwerk moeten aanpakken. Gelet op de vergrijzing in heel Nederland, maar zeker ook binnen ons verzorgingsgebied is dit iets waarmee wij steeds vaker geconfronteerd worden. Reden voor de verschillende zorgverleners om een multidisciplinair netwerk rondom ouderen verder te formaliseren en organiseren. Op de eerste plaats zal er samen met een externe begeleider gewerkt moeten worden richting een gezamenlijke ambitie, visie en doelstellingen. Een van de steunpilaren waarop het Geriatrie Plus team gebouwd moet worden is het optimaliseren van de onderlinge communicatie en het op hoogte zijn van elkaars expertice. Van hieruit kunnen de verschillende disciplines de zorg thuis beter op elkaar gaan afstemmen. Hierbij spelen bij ons aspecten zoals, hoe kunnen wij er als team aan werken dat men niet telkens voor iedere nieuwe zorgverlener een nieuwe intake hoeft af te nemen. Hoe kunnen wij onze gegevens veilig delen om vanuit verschillende invalshoeken gezamenlijk aan de zorgdoelen te werken? Maar ook welke zorgverleners schakelen we in welke situatie juist wel of niet in zullen aan de orde gaan komen. Momenteel wordt er al gewerkt met het model ‘mijn positieve gezondheid’, naast de reguliere zorg is er vanuit deze aanpak ook aandacht voor welzijn en het dagelijks functioneren thuis. Vanuit dit model is er een start gemaakt met het verzamelen van een team aan disciplines. De disciplines welke op dit moment al betrokken zijn bij dit team zijn: huisartsen, praktijkondersteuners, wijkverpleging, fysiotherapie, ergotherapie, case-management dementie en logopedie, specialist ouderenzorg en WMO-consulenten. Om het team verder uit te breiden wordt er op dit moment contact gezocht met een (sociaal) geriater, sociaal werk, pedagoog en vrijwilligerorganisaties. Daarnaast zal met de externe begeleider ook een klankbordgroep worden samengesteld om ook de (kwetsbare) oudere zelf en zijn of haar omgeving vertegenwoordigd te zien binnen ons netwerk. Naast de zienswijze van de verschillende beroepsprofessionals zijn ook zeker de mening van de ervaringsdeskundigen voor ons erg van belang. Wat leeft er onder de doelgroep en op welke manier kunnen wij de zorg overzichtelijk inrichten zijn hierbij vragen die wij ons als team stellen en waarmee wij graag aan de slag gaan. Voor het opzetten van dit alles heeft het Geriatrie Plus team zich in totaal 4 maanden de tijd gegeven. Binnen deze 4 maanden zal het van een plan naar een volledig professioneel functionerend team moeten gaan die naast fysiek contact elkaar ook digitaal snel een eenvoudig weten te bereiken, in te schakelen en onderling te ondersteunen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
639005081
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2021
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
J.J.M.U.H. Henssen
Verantwoordelijke organisatie:
Health Plus