Mobiele menu

MDT in Breda en Zundert

Projectomschrijving

Wat houdt het project in?

13 groepen van 15 jongeren zetten zich 6 maanden voor 20 tot 28 uur per week in bij gastorganisaties en tijdens gezamelijke bijeenkomsten. Hierbij zullen zij sociale-, werknemers- en communicatie vaardigheden verwerven. De jongeren krijgen naast professionele begeleiding een leeftijdsgenoot als buddy. Dit zijn stagiair(e)s van mbo- en hbo-opleidingen Sociaal Pedagogisch Werk of voormalige MDT-deelnemers.

Doelen/beoogd resultaat

  • Voor jongeren

Door mee te doen aan dit project, ontdekken (kwetsbare jongeren) hun eigen talenten, competenties en toekomstperspectieven. Zo kunnen zij een stap zetten naar een opleiding en/of betaald werk. De jongeren krijgen een competentiepaspoort met een overzicht van de vaardigheden die zij hebben geleerd tijdens de MDT en dit kan bij hun cv gevoegd worden.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Organisaties gaan samenwerken met getalenteerde, enthousiaste jongeren. Zodoende raken ook de organisaties zelf geïnspireerd en doen ze nieuwe kennis op. Door de diverse groepen waar de jongeren in terecht komen, ontstaat er een inclusieve samenleving met alle ruimte voor zelfontplooiing, verdraagzaamheid en respect.

Onderzoeksvragen voor het concept MDT

  • Zijn jongeren te interesseren voor de MDT en biedt het hen een oriëntatiefase op hun toekomst, op de maatschappij en de arbeidsmarkt?
  • Draagt de MDT er op lange termijn aan bij dat meer jongeren doorstromen naar werk en/of een opleiding?
  • Levert de MDT een toename van jonge vrijwilligers op?
  • Wat levert het competentiepaspoort op voor de jongeren?

Doelgroep

(Kwetsbare) jongeren tussen de 16 en 27 jaar

Gemeente(n)

Breda en Zundert

Verslagen


Eindverslag

MDT Breda-Zundert bood jongeren van 16-27 jaar kansen om te ontdekken waar hun talenten het beste passen. GoedZooi maakte de branding samen met jongeren die het de naam “FIKS” gaven. FIKS is 5 keer aangeboden van oktober 2020 tot november 2022: een half jaar inspiratie, trainingen, workshops én werken aan jezelf en voor een ander. Alle jongeren waren welkom, ongeacht achtergrond, opleidingsniveau, woonplaats en wel/geen startkwalificatie. De coaches van S4C en Surplus jongerenwerk boden, samen met talrijke gastorganisaties, een sterk inhoudelijk programma. Doel was om jongeren een weloverwogen en kansrijke stap te laten maken naar (vervolg) opleiding e/o werk. Focus lag op: 1 talentontwikkeling; vaardigheden en zelfvertrouwen, 2 elkaar ontmoeten; diverse achtergronden en leeftijden, en 3 maatschappelijke impact maken; iets doen voor een ander. ComPas verstrekte 59 competentiepaspoorten aan jongeren die het programma hebben afgerond. Trots op het gezamenlijk behaalde resultaat!

Samenvatting van de aanvraag

In het project MDT in Breda en Zundert wordt de Maatschappelijke Diensttijd uitgevoerd in beide gemeenten. Centraal hierin staat het werken met heterogene groepen van 15 jongeren. Deze jongeren ontvangen gedurende de 6 maanden van de MDT, begeleiding en een vormingsprogramma. Zij voeren maatschappelijke inzet uit bij diverse gastorganisaties. Deze gastorganisaties stellen mentoren aan om de jongeren te ondersteunen bij hun maatschappelijke inzet. Bij afronding van de MDT ontvangen de jongeren een competentiepaspoort.

Kenmerken

Projectnummer:
743003005
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2022
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M.P. de Heer
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Breda