Mobiele menu

MDT-Connected

Voor het ROC Mondriaan is het belangrijk dat onze studenten betrokken zijn, zowel binnen als buiten onze school. Daarom beginnen we vanaf het schooljaar 21/22 met een nieuw excellentieprogramma dat onze studenten in staat stelt goed te participeren. We maken ze hiermee vaardig om hun meningen en ideeën over te brengen, acties op te zetten en plannen uit te werken. Deze basisvaardigheden kunnen ze inzetten door binnen de school thema’s op te pakken zoals: afvalscheiding, de veiligheid en sociale verbondenheid. Tegelijkertijd willen we onze studenten, deels via het burgerschapsonderwijs, stimuleren om buiten de schoolmaatschappelijke thema’s op te pakken. Het MDT- programma in samenwerking met Stichting Young Impact speelt in op het burgerschapsonderwijs en het activeren van de jongeren op maatschappelijke thema’s. Vanuit ROC Mondriaan worden op dit moment activiteiten opgezet die hierbij aansluiten. Zo zijn we inmiddels het studentenplatform, SpotOn, gestart waarbij de studenten via allerlei online en offline formats in actie kunnen komen. Ze mogen zelf de thema’s en activiteiten bepalen, wij ondersteunen ze daarin zo goed mogelijk.

Kenmerken

Projectnummer:
07430072110015
Looptijd: 80%
Looptijd: 80 %
2022
2025
Projectleider en penvoerder:
J. Reina Lapre
Verantwoordelijke organisatie:
ROC Mondriaan