Mobiele menu

MDT Divers Fryslân

Projectomschrijving

De MDT-reis

In dit project gaan jongeren op ontdekkingsreis naar de beste versie van zichzelf. Op hun tocht leren ze nieuwe mensen en organisaties kennen en werken ze aan hun persoonlijke ontwikkeling. Vanuit het Basiskamp, een vaste locatie waar zij minstens 2 uur per week bij elkaar komen, stellen ze onder leiding van een jongerencoach een routekaart op voor hun MDT-reis. Samen verkennen ze wat hun talenten zijn en wat ze nog willen leren. Een workshop over vloggen bijvoorbeeld. Of een communicatietraining. Jongeren zijn hierin in de lead.
Ook gaan ze op verkenning bij verschillende bedrijven en organisaties en organiseren een kleine activiteit. Daarna volgt het echte werk: jongeren gaan minimaal 1,5 per week aan de slag bij de organisatie van hun keuze zoals een zorgorganisatie een duurzaam bedrijf. Alles in deze MDT draait om ontmoeten en van elkaar leren. De jongerencoaches houden steeds contact met de jongeren door te (video)bellen of te wandelen en blijven samen werken aan de routekaart.
Na afloop van het MDT-traject kunnen jongeren blijven binnenlopen op de Basiskampen. Om nog eens na te praten over hun ervaringen of om zich in te zetten voor nieuwe MDT-deelnemers.

Betekenis

•    Voor jongeren

Je talenten ontdekken, nieuwe mensen ontmoeten en ervaren wat het is om iets voor een ander te betekenen. Met deze MDT krijgen jongeren een positieve ervaring waardoor hun zelfvertrouwen groeit. De expedities naar bedrijven en organisaties in de regio geeft hen bovendien meer inzicht in hun mogelijkheden. Alle nieuwe vaardigheden en opgedane ervaringen bieden handvatten voor toekomstige studiekeuzes en het vinden van stages of werk. Verder ontvangen zij een passende vrijwilligersvergoeding en een certificaat met een aanbeveling van hun coach en de organisatie waar zij zich voor hebben ingezet.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Jongeren ervaren dat er ook in Friesland kansen voor hen zijn, wat ervoor kan zorgen dat zij na hun studietijd terugkeren naar deze regio. De deelnemende samenwerkingspartners leren hoe zij hun organisatie aantrekkelijk kunnen maken voor jongeren. Dit, maar ook de MDT zelf, kan nieuwe medewerkers opleveren. Verder raken jongeren door het intensieve contact met anderen veel meer betrokken bij hun buurt en de mensen die er wonen. Dat zorgt voor meer cohesie in hun directe leefomgeving.  

Doelgroep

Jongeren van 14 en 27 jaar die wonen, werken of naar school gaan in Friesland

Regio

Friesland (gemeenten Waadhoeke, Harlingen, Súdwest-Fryslân, Heerenveen, Smallingerland en Ooststellingwerf)

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

MDT Divers Fryslân is voor jongeren van 14-27 jaar, die wonen, werken of naar school gaan in de gemeenten Waadhoeke, Harlingen, Súdwest-Fryslân, Heerenveen, Smallingerland en Ooststellingwerf. Iedere jongere is welkom. Jongeren gaan op ontdekkingsreis naar de beste versie van zichzelf. Een kans voor jongeren om hun talenten te ontdekken, van betekenis te zijn, nieuwe mensen te ontmoeten en keuzes te maken voor de toekomst. Want maatschappelijk bewust zijn en positieve ervaring door actie, realiseert maatschappelijke impact. Op expeditie gaan Jongeren samen op expeditie; op pad om kennis te maken met diverse mensen en plaatsen, om een eigen routekaart te maken en zo een rugzak te vullen met talenten, te ontdekken hoe deze gebruikt kunnen worden voor een ander en om zo in actie te komen. Jongeren komen minimaal 2 uur per week op één van de locaties, het Basiskamp. Hier zijn jongerencoaches om met de jongeren te werken aan hun routekaart, het MDT-plan, waar jongeren andere jongeren kunnen ontmoeten en samen activiteiten of workshops doen. Dan start de expeditie: jongeren gaan op verkenningstocht bij bedrijven en (vrijwilligers) organisaties of organiseren een kleine activiteit. Daarna start de grote expeditie: jongeren gaan minimaal 1,5 uur per week aan de slag bij bijvoorbeeld een sportvereniging, een maatschappelijke organisatie/bedrijf in de regio. Dit kan alleen of met een groepje. Jongeren hebben zelf inspraak als het gaat om de expeditie. Expedities kunnen ook binnen de “Anderhalve meter samenleving” door online-workshops, bedrijven en organisaties die online komen vertellen en een inkijkje geven, samen met een (vrijwilligers)organisatie in actie komen, samen online in beweging blijven. De jongerencoaches houden contact door te (video)bellen of te wandelen en samen te blijven werken aan de routekaart. Jongeren kiezen voor een route die bij hen past, zo bieden we maatwerk. Meedoen kan tijdens of naast school, studie, werk, in vakantie of tussenjaar. Het ervaren van eigen talenten en de kansen die de regio hen te bieden heeft is belangrijk. Jongeren doen mee omdat zij dat willen, zij hebben de regie bij ‘de beste versie van zichzelf’ ontwikkelen en die inzetten voor de maatschappij. MDT is een leuke en uitdagende manier om te leren! Als MDT Divers van start gaat zullen jongeren partij zijn in de stuurgroep, want geen beslissing wordt genomen zonder jongere. Het team dat jongeren begeleidt bestaat uit jongerencoaches en peer2peercoaches (jongeren coachen jongeren) en ook hierdoor krijgen jongeren een prominente plek als het gaat om invulling van het project. Van bestaande MDT-projecten is bekend dat het enthousiast maken van jongeren vooral goed werkt als zij persoonlijk worden benaderd en uitgedaagd. Partners zoals onderwijs zijn daarbij van belang, maar ook de succesverhalen van jongeren die mee hebben gedaan aan MDT-projecten die al draaien en natuurlijk de eerste deelnemers aan deze MDT. Omdat er al veel contacten met jongeren zijn kan de stap naar deelname aan MDT gemakkelijk gemaakt worden. Jongeren worden gecoacht bij de door hun gekozen expeditie, door ze te begeleiden in het opstellen en volgen van hun eigen routekaart (MDT-plan). Begeleiding is 1op1 waar nodig (jongeren en coach bepalen dit samen) en de jongerencoaches zorgen voor laagdrempelige ontmoetingen op het Basiskamp. Deze MDT bestaat uit een drietal ervaringen: Jongeren doen mee aan workshops en trainingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een workshop financiën, communicatie, vloggen etc. Verder dagen we jongeren uit hun talent in te zetten om activiteiten te organiseren voor de samenleving. En jongeren gaan op expeditie bij (vrijwilligers)organisaties en bedrijven in de regio. Bij elk van deze drie ervaringen bepalen jongeren dus zelf, individueel of als groep, welke workshop/training, activiteit en expeditie ze willen gaan doen. Hierin is het belangrijk dat ze elkaar ontmoeten en van elkaar leren. Ook kan het zijn dat een jongere ons uitdaagt een nieuwe organisatie aan MDT te binden of een workshop te vinden die aansluit bij hen. Het aanbod van de expedities is veelzijdig; sport, klimaat, veiligheid, cultuur zorg en welzijn, natuur of techniek. Na afloop van het MDT-traject kunnen jongeren binnen blijven lopen op de Basiskampen, voor nazorg en om zich in te zetten voor nieuwe MDT-deelnemers of voor het project. Tijdinvestering en beloning Jongeren zetten zich minimaal 80 uur in zes maanden in. Hoe lang het MDT-traject precies duurt ligt aan de beschikbaarheid van de jongere en de verwachtingen van de expeditie-plek. Jongeren kunnen in dit project kiezen uit de voor hen benodigde uitrusting (passende waardering à €175) in de vorm van een vrijwilligers-vergoeding, een vervoerspas, een voucher voor een activiteit of materiaal ten dienste van hun eigen doel. Alle jongeren die meedoen krijgen een certificaat van deelname.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
743004024
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2023
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M. Meuleman
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Maatschappelijke Onderneming Smallingerland