MDT Loopbaankansen (MDTL) Samen sterk voor betere loopbaankansen voor jongeren met een beperking

Projectomschrijving

De MDT-reis

Hoger onderwijsstudenten met een beperking vinden vaak moeilijker werk. Dat komt mede omdat werkgevers vooroordelen hebben over wat zij wel en niet kunnen. Vaak weten werkgevers ook niet dat deze studenten met de juiste aanpassingen en hulpmiddelen net zo goed kunnen presteren als hun leeftijdgenoten zonder een beperking.

Deze MDTstart met een intakegesprek waarbij studenten ontdekken wat ze kunnen en willen. Verder krijgen ze een cursus van 4 dagdelen waarin ze leren een netwerk op te bouwen, zelf initiatief te nemen en vaardigheden te ontwikkelen om zich te verbinden met collega’s op het werk.

Dan worden ze gekoppeld aan jonge werknemers met een beperking. Ze kunnen meelopen op het werk van de jonge werknemer, of zelf ideeën inbrengen om binnen een organisatie werkervaring op te doen. Bijvoorbeeld het uitwerken van een opdracht die relevant is voor hun studierichting of loopbaan. Een hbo-/wo-loopbaancentrum zorgt voor de begeleiding van de duo’s. De jonge werknemers worden op hun taak voorbereid met inspirerende meetings met andere studenten en begeleiders.

De MDT wordt afgesloten met een feestelijk coronaproof eindevent waar de jongeren een slotpitch houden over hun MDT en wat ze geleerd en gedaan hebben en een Europasscertificaat ontvangen.  

Betekenis

  • Voor jongeren

Met dit MDTL-project kunnen studenten werkervaring opdoen, zich ontwikkelen én iets goeds doen voor een ander. Na deze MDT hebben zij meer inzicht in zichzelf gekregen, nieuwe vaardigheden aangeleerd en veel verschillende mensen ontmoet. Ze ontdekken waar ze goed in zijn, waar ze nog aan moeten werken, wat ze interessant vinden en welk soort organisatie het beste past. Dit helpt hen later om die toffe (afstudeer)stage of baan te vinden. De skills die de jonge werknemers met dit project opdoen kunnen zij goed gebruiken om in hun eigen werkomgeving goed te blijven functioneren, of op zoek te gaan naar nieuwe loopbaankansen. Naast deze intrinsieke beloning krijgen zij ook een vergoeding in de vorm van VVV-bonnen, een Europees erkend certificaat en een referentie op hun cv.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Voor werkgevers is het vaak lastig om in te schatten wat het betekent om een werknemer met een beperking aan te nemen. Dit MDT-project is een laagdrempelige manier om hen hierbij te helpen. Dankzij een relatief korte werkervaringsplek zien zij snel wat er nodig is om jongeren met een beperking als werknemer goed te laten functioneren. Daarmee draagt dit project ook bij aan de inclusie van mensen met een beperking die krachtens de grondbeginselen van het VN Verdrag Handicap recht hebben om volledig aan onze samenleving te kunnen deelnemen.

Doelgroep

Jongeren in de leeftijd tot 27 jaar

Regio

Landelijk met focus op de regio’s Overijssel (zowel Noord- als Zuidwest), Noord-Brabant (Zuidoost-, Noordoost en Midden) en Utrecht.

Producten
Titel: flyer coach
Auteur: ECIO & Incluvisie
Titel: flyers studenten MDT-L
Auteur: ECIO en Incluvisie
Titel: MDT-L uitkomsten_deel 1 onderzoek
Auteur: Regioplan
Titel: Loopbaankansen vergroten van studenten met een functie-beperking; handvatten voor de begeleiding in school en praktijk
Auteur: J. Klerks & M. Kuijpers
Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
Maatschappelijke diensttijd voor loopbaankansen op school, stage en werk! (MDTL) Studenten met een beperking en jonge werkenden vergroten hun eigen loopbaankansen en werken aan stijging van de arbeidsparticipatie Noodzaak: Studenten met een beperking hebben beduidend veel meer moeite met het vinden van een stage of baan dan studenten zonder beperking. Oplossingsrichting: Gedurende het 2-jarige project voeren hbo/wo studenten met een beperking (lichamelijke/psychische beperking of chronische ziekte) die afstand tot de arbeidsmarkt ervaren, activiteiten uit op een werkplek waar ze iets voor anderen betekenen. Zij worden begeleid door jonge werknemers met een beperking die de afstand tot de arbeidsmarkt hebben overbrugd. Jonge werkenden geven studenten het vertrouwen dat werken prima mogelijk is en ontwikkelen zelf vaardigheden die weer bijdragen aan hun eigen loopbaanontwikkeling. Studenten en jonge werknemers worden voorbereid op de MDTL (online en live) en worden op de werkplek als duo begeleid door hbo/wo loopbaancentrum-begeleiders (die training hebben gehad van loopbaanexperts). Studenten en jonge werknemers bouwen aan hun zelfvertrouwen, zelfbeeld, zelfsturing, CV en netwerk. Beide groepen ontmoeten op een ontspannen wijze anderen en kunnen wat voor anderen betekenen. Alle deelnemers besteden 80 uur in 6 maanden aan deze Maatschappelijk diensttijd. Hoe/werkwijze Deelnemers participeren in verschillende activiteiten: Studenten krijgen een Intakegesprek met een loopbaanadviseur en krijgen een training waarin ze ontdekken wat ze kunnen en willen. De studenten lopen mee met een jonge werkende en bezoeken gezellige intervisiebijeenkomsten. De MDT wordt afgesloten met een terugkomdag. Jonge werkenden begeleiden binnen hun eigen organisatie een student. Ze krijgen hiervoor een inspirerende training en begeleiding. Ze nemen deel aan leuke meetings met andere studenten en begeleiders. Beide groepen kunnen deelnemen aan de klankbordgroep. De leden geven feedback op het MDTL-project en de uitvoering ervan, en leren meteen nieuwe vaardigheden aan. Als duo worden ze ondersteund door een hbo/wo-loopbaancentrumbegeleider, die getraind en begeleid worden door loopbaanexperts. Gedurende twee jaar start elk half jaar een nieuwe groep van studenten en jonge werknemers. In ronde 1 wordt gestart in een regio. In ronde 2 komt er nog een regio bij en in rond 3 wordt het project uitgevoerd in drie regio’s. Matching en begeleiding vindt plaats op basis van kwaliteiten, mogelijkheden en motivatie. Participatief actieonderzoek levert informatie op om tussentijds te kunnen sturen. Studenten en jonge werknemers worden, indien mogelijk en gewenst, opgenomen in het netwerk van begeleiders van studenten met een beperking. De opbrengst voor deelnemers en de impact voor alle studenten met een beperking in Nederland Beide groepen deelnemers vergroten hun (werkgevers) netwerk, doen werkervaring op en ontwikkelen vaardigheden die worden vastgelegd in de Europass. Hun kansen op een stage of werk en hun doorgroeimogelijkheden in hun werk worden hierdoor aanzienlijk vergroot. Werkgevers krijgen de kans nader kennis te maken met potentiele werknemers met een beperking. Hierdoor kunnen vooroordelen worden weggenomen. Doordat alle ervaringen middels een onderzoek worden verwerkt in een overzicht van best practices en tips en adviezen werken alle deelnemers mee aan de stijging van de arbeidsdeelname voor komende generaties studenten met een beperking. Alle deelnemers krijgen een vrijwilligersvergoeding omdat zij met hun inzet meewerken aan die stijging van deelname aan de arbeidsmarkt. De aansturing van het project gebeurt door een projectbegeleider en het kernteam dat bestaat uit vertegenwoordigers van Incluvisie, Regioplan, ECIO, Loopbaangroep (penvoerder), en werkt samen met de klankbordgroep van jongeren met een beperking. In de projectgroep wordt expertise over inclusie, in het bijzonder in het hbo/wo, loopbaanontwikkeling en-begeleiding en onderzoek, gebundeld. Werving van jongeren, werkgevers, gemeenten, scholen wordt uitgevoerd door Incluvisie, ECIO, De Normaalste zaak, Berenschot en hbo/wo-loopbaancentra. Loopbaantraining- en-begeleiding van studenten, jonge werknemers en hbo/wo-begeleiders van loopbaancentra wordt vormgegeven door de Loopbaangroep in samenwerking met Move en de klankbordgroep. Participatief actieonderzoek voor het ophalen van opbrengsten, verdieping en verduurzaming van de MDTL wordt verzorgd door Regioplan.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
743004038
Looptijd:
2020
2023
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. M.A.C.T. Kuijpers
Verantwoordelijke organisatie:
Loopbaangroep