MDT Missie

Projectomschrijving

Wat houdt het project in?

MDT Missie start met de Impact Bivak. Tijdens 3 dagen op een Defensielocatie doen de jongeren groepsopdrachten in avontuurlijke context, waarbij ze voor mentale en fysieke uitdagingen staan. Zo ontwikkelen ze militaire skills en bewustwording van het belang van vrede, veiligheid en vrijheid. Ook bereiden ze zich voor op hun persoonlijke sociale missie via een individueel coachingstraject. Het startsein voor die - zelf in te vullen – Sociale missie van minimaal 40 uur is direct na Impact Bivak. Denk hierbij aan een MDT-plek in de ouderenzorg, bij jongeren- of vluchtelingenwerk, in een zorginstelling of bij een milieuorganisatie. Begeleiding is er vanaf het begin: van het uitwerken van het persoonlijk plan tot aan het evaluatiemoment. Na afronding kunnen jongeren als ambassadeur of binnen het jongerenteam betrokken blijven bij MDT Missie. Afsluitend is er een feestelijke eindceremonie, waarbij de jongeren hun verdiende certificaat en Europass zullen ontvangen.

Doelen/beoogd resultaat

  • Voor jongeren

Deelname aan deze MDT is een bijzondere ervaring waarbij jongeren nieuwe mensen ontmoeten, zichzelf ontwikkelen en maatschappelijke impact realiseren. Zo leren ze om zichzelf, de ander en de samenleving op verschillende manieren te zien. Daarnaast zijn structuur, afspraken nakomen, samen doelen behalen en het ontwikkelen van kennis en vaardigheden leerzaam. Bovendien draagt deze MDT bij aan zelfvertrouwen en het gevoel van ‘samen kun je meer dan alleen’. Aan het einde van het traject krijgen de jongeren een Defensiecertificaat en een Europass.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Dankzij hun denkkracht en kritische blik zijn jongeren een goede spiegel voor de deelnemende organisaties. Daarnaast biedt deze MDT toegang tot een landelijk dekkend netwerk waarbinnen maatschappelijke inzet van jongeren wordt bevorderd. Dit kan het maatschappelijk middenveld dichter bij elkaar brengen. Bovendien vergroot de MDT sociale inclusie en betrokkenheid op lokaal niveau. Blijvende impact is er omdat jongeren zich kunnen ontplooien tot rolmodel. De ontwikkeling die de jongeren doormaken, zorgt er namelijk voor dat ze sterker terugkomen in de samenleving. En dit heeft niet alleen effect op henzelf, maar ook op hun directe omgeving.

Doelgroep

Jongeren van 17 t/m 27 jaar

Regio/gemeente(n)

Landelijk

Meer informatie

Website project

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Voor veel jongeren is het leven in vrijheid een gegeven. De maatschappelijke impact van deze subsidieaanvraag richt zich daarom op de bewustwording over vrede, veiligheid en vrijheid. Jongeren ontwikkelen hierdoor burgerschapszin en maatschappelijke betrokkenheid. Vanuit dit oogpunt bundelen Defensie en TijdVoorActie hun krachten om jongeren een onvergetelijke MDT-ervaring te bieden. De MDT Missie bestaat uit een Impact Bivak (40 uur) en een sociale missie (40 uur). De Impact Bivak is een driedaags programma op een Defensielocatie gericht op persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke inzet. Het programma is geïnspireerd op een militaire bivak. Defensie voorziet deelnemers van militaire skills, mentale en fysieke uitdagingen en bewustwording van vrede, veiligheid en vrijheid. Tijdens de Impact Bivak leveren jongeren een dagdeel een maatschappelijke bijdrage binnen een vrijwilligersinitiatief gefaciliteerd en gecoördineerd vanuit YourCube. Tevens bereiden jongeren zich voor op hun sociale missie aansluitend aan de Impact Bivak. Hieraan is een individueel coachingstraject vanuit YourCube verbonden. Na de Impact Bivak gaan jongeren op sociale missie. Deze vullen jongeren naar eigen wens in met een MDT-plek in hun eigen omgeving. De MDT-plekken worden aangeboden vanuit YourCube (bijvoorbeeld bij een zorginstelling, daklozenopvang of jeugdopvang), maar ook vanuit Defensie (bijvoorbeeld bij Invictus Games of Nijmeegse Vierdaagse). De MDT Missie wordt afgesloten met een terugkombijeenkomst, waar jongeren die de MDT Missie volbracht hebben een certificaat vanuit Defensie en een Europass certificaat ontvangen.

Kenmerken
Projectnummer:
743002066
Looptijd:
2020
2023
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M.C. Vleugel MSc