Mobiele menu

MDT @Noord Fryslân "Zoek het uit!"

Wat houdt het project in?

De jongeren leren in een groep de eigen regio beter kennen, ervaren en benutten mogelijkheden en kansen, ontdekken hun talenten en ondervinden wat ze daarmee kunnen betekenen in hun eigen regio. De jongeren gaan aan de slag voor een gastorganisatie met impact in de regio, zoals Vluchtelingenwerk, een zorgorganisatie of een bedrijf dat vooroploopt in duurzaamheid. Zij worden lid van de stuurgroep MDT en van de denktank Frisse Tinkers en denken mee over verdere invulling van de MDT. Tijdens de groepsdagen wordt er gewerkt aan de persoonlijke plannen en zijn er workshops. Jongeren kunnen bijvoorbeeld een EHBO-diploma halen en er komen interessante sprekers langs, zoals een bekende Fries.

Doelen/beoogd resultaat

  • Voor jongeren

Jongeren vergroten hun netwerk met leeftijdsgenoten van buiten de eigen kring en met bedrijven en organisaties. Zij vullen hun cv aan doordat ze certificaten behalen bij workshops, gastorganisaties en na afronding van het MDT-traject. Dit alles zorgt ervoor dat de MDT een positief effect kan hebben op toekomstige studiekeuzes en bij het vinden van een stage of werk. Met een ov-kaart kunnen zij reizen van en naar de gastorganisatie, én ze krijgen een vast bedrag per maand voor eigen gebruik, om vrij te reizen.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Jongeren gaan ervaren dat er ook in Noord-Friesland kansen voor hen zijn, wat ervoor kan zorgen dat zij na hun studietijd terugkeren naar deze regio. Gastorganisaties krijgen inzicht in hoe zij hun organisatie aantrekkelijk maken voor jongeren. Dit, maar ook de MDT zelf, kan nieuw personeel opleveren.

Onderzoeksvragen voor het concept MDT

  • Hoe maak je Noord-Friesland aantrekkelijk voor jongeren en hoe zorg je ervoor dat jongeren verbonden blijven aan hun regio en tegelijkertijd hun ambities kunnen volgen? En welke bijdrage kan de MDT hieraan leveren?
  • Op welke manier kan de MDT binnen een plattelandssetting een extra mogelijkheid bieden voor jongeren om kennis, ervaring en netwerk te vergroten of om een periode tussen studies op te vullen?
  • Motiveren verschillende beloningen, zoals ov-kaart en cv-opbouw, jongeren om mee te doen aan de MDT?

Doelgroep

Jongeren tussen de 16 en 27 jaar uit Noord-Friesland, die een (on)vrijwillig tussenjaar hebben

Gemeente(n)

Dantumadiel, Noardeast-Fryslân en Waadhoeke

Verslagen


Eindverslag

“MDT betekende voor mij een reset. Er is veel veranderd in een half jaar. Ik ben weer in het ritme gekomen, ik ben weer dingen gaan doen. Ik heb weer toekomstperspectief. Na de zomervakantie ga ik weer naar school. Dat had je me anderhalf jaar geleden niet verteld.” MDT ‘Zoek het uit!’ is voor jongeren van 16-27 jaar uit heel Friesland, die nu niet naar school gaan, een tussenjaar hebben of niet aan het werk zijn. Het MDT-traject bestaat uit 3 dagen per week, 6 maanden lang; samen aan de slag met workshops, bedrijfsbezoeken en MDT-acties. Waarbij de stem, ideeën en inzet van jongeren het verschil maken. In 2020-2021 zijn er 9 groepen met in totaal 79 jongeren gestart. 58 jongeren rondden af met een certificaat, waarbij 65% is gestart met een opleiding of (vrijwilligers)werk vond. Het draagt daadwerkelijk bij aan een meer inclusieve samenleving door de concrete aanpak: door zoveel verschillende jongeren in één groep die samenwerken en elkaar ondersteunen; en door de MDTacties in de eigen omgeving. Er zijn nieuwe verbindingen gelegd tussen organisaties, bedrijven, gemeenten en jongeren. Deze blijven bestaan, ook na MDT.

Kenmerken

Projectnummer:
743003010
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2023
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
W. de Koe
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Dantumadiel