MDT Onderwijs

Projectomschrijving

Wat houdt het project in?

Een MDT combineren met school, studie of een tussenjaar. Dat is het idee achter MDT Onderwijs. In kleine groepjes volgen deelnemers een MDT-traject van minimaal 80 uur, verspreid over een periode van maximaal 6 maanden. De MDT-reis kan verschillen per onderwijsinstelling, omdat ze zelf de precieze vorm van de MDT kiezen. Bij de ene school kan de MDT bijvoorbeeld gecombineerd worden met het profielwerkstuk, terwijl de andere school ervoor kiest om hun studiekeuzetraject of het vak maatschappijleer te koppelen aan de MDT. De werkplek, bij bijvoorbeeld een verzorgingstehuis of ontmoetingsplek voor vluchtelingen, en leerdoelen kiezen de jongeren zelf. Zo worden ze meer eigenaar van hun MDT-traject en vergroten ze de kans op hun studieloopbaan succesvol te doorlopen. Daarbij krijgen ze begeleiding van vakdocenten, MDT-pioniers en een MDT-projectleider.  

Doelen/beoogd resultaat

  • Voor jongeren

Jongeren krijgen de kans om zich, tijdens hun schooltijd, studie of tussenjaar, bezig te houden met de vraag: Hoe ontdek ik dat ik als mens van betekenis ben voor mezelf en voor anderen? Dit doen ze door zich in te zetten voor een ander, waarmee ze leren zich in de praktijk tot anderen te verhouden en werken aan hun persoonlijke groei. Verder kunnen ze bepaalde opleidingsonderdelen (zoals hun profielwerkstuk) afronden met hun MDT, en krijgen ze een Europass waarin hun inzet wordt weergegeven.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Deelnemende organisaties krijgen een waardevolle kans om (soms lastig te bereiken) jongeren te betrekken bij hun missie. Verder draagt MDT Onderwijs bij aan de ambitie om jongeren op te leiden tot betrokken inwoners van de samenleving. Als ze zichzelf beter kennen en weten waar hun talenten liggen, kunnen ze immers beter van betekenis te zijn voor anderen. Bovendien worden via MDT Onderwijs duurzame relaties tussen scholen, maatschappelijke organisaties en bedrijven gerealiseerd, die er nu nog niet of nauwelijks zijn.

Doelgroep

Jongeren van 12 t/m 27 jaar, die op de middelbare school, het mbo, hbo of wo zitten, óf die een tussenjaar hebben.

Regio/gemeente(n)

Landelijk

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Na het succes van Proeftuin Guido, dienen de initiatiefnemers van die proeftuin een nieuwe aanvraag in, waarbij het doel is om het concept van proeftuin Guido naar verschillende VO-, MBO-, HBO- en WO-instellingen te brengen: MDT Onderwijs. Wij zien MDT als uitwerking van de nieuwe nadruk op persoonsvorming en als praktische invulling van burgerschapsvorming binnen het onderwijs. Jongeren krijgen de kans veel gerichter te werken aan hun oriëntatie op loopbaan en beroep (LOB). MDT begint bij hun eigen motivatie en dient het een breed scala aan sociale vaardigheden van jongeren. MDT zorgt voor een vergrootte betekenis van de school voor de (directe) omgeving. Jongeren van verschillende scholen, niveaus en uit verschillende milieus komen met elkaar in contact. Het traject geeft docenten de gelegenheid om hun leerlingen in een andere context mee te maken dan de gewone schoolcontext en hen beter te begeleiden. Problemen die in de gewone schoolcontext moeilijk worden gesignaleerd, komen op de MDT-werkplek aan het licht. Deze opzet sluit direct aan bij de wensen van jongeren. Door MDT binnen onderwijstijd te organiseren wordt de drempel voor scholieren en studenten een stuk lager om aan een MDT-traject te beginnen. En omdat het MDT-traject gevormd kan worden naar de eigen interesses van de deelnemer, is het voor jongeren erg interessant om ervoor te kiezen. MDT biedt heel veel jongeren de kans om hun schooltijd te verrijken. MDT draagt tevens bij aan de opbouw van hun CV. Na afloop van de proeftuin wordt de Europass voor hen aangevraagd, wat hen helpt op Europees niveau. Op het niveau van de deelnemende onderwijsinstelling kan er ook nog voor worden gekozen om de MDT-activiteiten mee te laten tellen voor onderwijskundige onderdelen en/of het Plusdocument ter bijlage bij het diploma. In de opzet van MDT onderwijs spelen jongeren een centrale rol. Zij staan aan de basis van hun eigen MDT-traject, doordat die begint bij hun eigen motivatie. Gedurende het traject evalueren ze in groepjes en brengen ze resultaten terug naar het klaslokaal, bijvoorbeeld naar een mentor- of studieles, waarin ze delen van hun ervaringen en andere leerlingen inspireren tot deelname. MDT Onderwijs heeft 10 doelen op gebied van MDT-organisatie, onderwijskunde en samenleving: 1. 10-15 onderwijsinstellingen hebben aan het einde van de looptijd van de subsidie een vorm van MDT aan hun onderwijs toegevoegd. 2. Minimaal 500-750 leerlingen en/of studenten in de leeftijd van 12-27 jaar hebben ieder vrijwillig minimaal 80 uur in maximaal 6 maanden in een MDT-traject gestoken. 3. MDT Onderwijs heeft voor het einde van de subsidietermijn samen met het Ministerie van Onderwijs een evenement of reeks evenementen georganiseerd om onderwijsinstellingen kennis te laten maken met MDT. 4. In het stakeholdersoverleg is een plan gemaakt voor duurzame financiering van MDT binnen onderwijsinstellingen. 5. De deelnemende scholen geven burgerschapsvorming en loopbaanoriëntatie een centrale plaats in het MDT-traject. 6. Deelnemende jongeren kennen tijdens hun MDT een hogere mate van persoonsontwikkeling dan niet-deelnemers en weten zodoende beter met welke talenten zij van betekenis kunnen zijn voor hun omgeving. 7. Onderwijstijd wordt als nuttiger ervaren door deelnemende jongeren, docenten en de (directe) omgeving van de school, waaronder de organisaties waar de jongeren aan het werk gaan. 8. Er is sprake van minder studie-uitval of verandering van studie onder leerlingen en/of studenten die een MDT-traject succesvol hebben voltooid. 9. Deelnemende onderwijsinstellingen krijgen een groter netwerk aan maatschappelijke instellingen en/of bedrijven die een bijdrage kunnen leveren aan het onderwijs. 10. Deelnemende onderwijsinstellingen kennen een lagere mate van uitvallers en zijn, in samenwerking met overheden en jeugdinstellingen, beter in staat uitgevallen en/of kwetsbare jongeren opnieuw te betrekken bij de samenleving. MDT Onderwijs sluit aan op de doelen van de vroegere maatschappelijke stage (MAS), maar is wezenlijk anders: vrijwillige deelname geschiedt voor de minimale duur van 80 uur in maximaal 6 maanden en geeft de mogelijkheid tot uitvoerige begeleiding. De aanvragers willen deelnemende onderwijsinstellingen, zowel VO, MBO, HBO als WO, de ruimte bieden om een eigen vorm van MDT te ontwikkelen, verbonden aan onderwijsdoelen en/of opleidingen. MDT onderwijs bestaat uit verschillende rollen. Een leerling/student, de MDT-pionier, vakdocenten, een MDT-projectleider vanuit de school (decaan, LOB’er), allen ondersteund door het MDT Xpertisecentrum. Daarmee is MDT Onderwijs verbonden aan het landelijk Inspiratienetwerk TijdVoorActie, MDT proeftuin YourCube en Stichting Present Nederland. Samen met het Ministerie van Defensie (de Impact Bivak), is er sprake van landelijke dekking. MDT Onderwijs is dus zowel breed maatschappelijk verbonden als in de onderwijswereld verankerd.

Kenmerken
Projectnummer:
743002063
Looptijd:
2020
2023
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
S. Dekkers
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Ontwikkeling TijdVoorActie