MDT op Zuid; Talent is your currency

Projectomschrijving

Wat houdt het project in?

MDT op Zuid biedt jongeren de kans om hun talenten te ontwikkelen. Deelnemers stappen in op laagdrempelige (bestaande) projecten, gerund door kleinschalige organisaties in de wijken van Rotterdam-Zuid. De projecten waar de deelnemers op in kunnen stromen zijn gericht op versterken, inspireren en het verbinden van jongeren met hun stad, met elkaar én met zichzelf. Zo is er bijvoorbeeld een project in het teken van video, een project met als thema theater en een project dat gaat over duurzaamheid. Het aanbod is breed, zodat zoveel mogelijk jongeren een passende plek vinden. Iedereen die zich inschrijft voert een intakegesprek met de talentcoach, die de jongeren helpt bij de keuze van het juiste project.

Doelen/beoogd resultaat

  • Voor jongeren

Jongeren die met MDT op Zuid meedoen, krijgen na deelname een TalentCard. De TalentCart laat zien waar iemand goed in is. Het is een aanvulling op iemands cv en helpt deelnemers bij het vinden van een (bij)baan. Jongeren en organisaties die meedoen met MDT op Zuid, maken automatisch kans op de jaarlijkse award. Ook zijn er MDT Cafés, certificaten, workshops, is er voor iedere deelnemer een opleidingsbudget en voldoende persoonlijke begeleiding.

  • Voor de deelnemende organisaties

MDT op Zuid helpt jongeren hun steentje bij te dragen aan het verbeteren van de leefbaarheid in hun wijk en omgeving. Ook wordt er met MDT op Zuid toekomstperspectief geboden aan de inwoners van de toekomst, doordat ze waardevolle ervaringen opdoen. Naast het perspectief voor jongeren zijn de verbindingen tussen jongeren en organisaties, bedrijven en andere groepen mensen heel waardevol. Zij leren elkaar via dit project beter kennen, en zullen elkaar in de toekomst beter weten te vinden.

Onderzoeksvragen voor het project maatschappelijke diensttijd

  • Is er een passend aanbod gecreëerd?
  • Is de TalentCard een goed instrument om talentontwikkeling tastbaar te maken?
  • Draagt MDT op Zuid bij aan inclusie en sociale cohesie?

Doelgroep

Jongeren van 14 tot 30 jaar die wonen of naar school gaan in Rotterdam-Zuid

Regio

Zuid-Holland

Meer informatie

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
Met MDT op Zuid bieden we 175 jongeren de kans hun talenten te ontwikkelen/ontdekken door in te stappen op laagdrempelige (bestaande) projecten, gerund door kleinschalige organisaties die diepgeworteld zijn in de wijken van Rotterdam Zuid en veraf staan van de instituties die gewantrouwd worden. We hebben gekozen voor een breed en laagdrempelig MDT aanbod zodat we zoveel mogelijk jongeren een passende plek kunnen aanbieden. Om massa te genereren werken we daarnaast ook nauw samen met het MBO onderwijs van Rotterdam (Albeda College & Zadkine College). Onze projecten zijn gericht op het empoweren, inspireren en verbinden van jongeren met hun stad, elkaar en zichzelf. MDT focust zich primair op statushouders en minima. Onze secundaire doelgroep zijn jongeren breed. Om van onze jongeren een gemeenschap te smeden, organiseren we MDT-Cafés, workshops en een award. Jongeren die met MDT op Zuid meedoen, krijgen na deelname een TalentCard. De TalentCard maakt hun informele leerweg tastbaar en laat zien waar ze goed (en/of beter) in zijn geworden. Jongeren en organisaties die meedoen met MDT op Zuid, dingen automatisch mee naar onze jaarlijkse award.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
743002019
Looptijd:
2019
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M.Sc. M. Zarrinphaker
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Werkshop