MDT in Perspectief NOF Dantumadiel

Projectomschrijving

40 jongeren hebben samen met jongerenwerkers van Het Bolwerk en Timpaan Welzijn in 3 maanden tijd allerlei initiatieven gerealiseerd in de gemeenten Dantumadiel en Noardeast-
Fryslan. Er waren 2 momenten per week Open Inloop. Wat is er zoal gerealiseerd: start eigen onderneminkje Toneellessen, buitenbingo voor ouderen, muziekavond met lotgenotencontact,
sportactiviteiten, zomerfeestje voor kinderen, tuinen onderhoud, brommertocht, opknappen skatebaan, vrijwilliger bij grasbaanraces, workshop fotografie, meerdaagse sportinstuif,
communicatie werkgroep. Jongeren hebben gewerkt aan hun talenten en deze ingezet voor een ander. Jongeren stapten het MDT traject in, niet wetende wat het gaat opleveren. Het begon met een gesprek, wat over ging op een idee, dat idee werd een droom, de droom werd werkelijkheid, wat overbleef was activiteiten om nooit te vergeten, ontdekte kwaliteiten die ze de rest van hun leven kunnen blijven gebruiken. Het gevoel dat je er toe doet en hiermee door wilt gaan.

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
MDT in Perspectief NOF Dantumadiel organiseert met jongeren initiatieven. Ze ontwikkelen hun talenten (door trainingen/ workshops en in de praktijk), ze ontmoeten nieuwe mensen (binnen de geldende RIVM-richtlijnen) en leveren in deze coronatijd een positieve bijdrage voor anderen in de samenleving of aan een maatschappelijk doel. Doelstelling: 40 jongeren tussen de 14 en 27 jaar gaan met behulp van de gemeente en jongerenwerkers aan de slag met: 1) Het bedenken en organiseren van kleine en grote acties en activiteiten, waarbij je van betekenis bent voor een ander. Waarbij het gestimuleerd wordt om vrijwilligerswerk te gaan en blijven doen. 2) Talentontwikkeling en Ontmoeting, waarbij je workshops volgt, meedoet aan live en online-ontmoetingen. 3) Weten welke behoeften er zijn bij zichzelf, vrienden, bij andere jongeren en in hun omgeving. Resultaat: 1) Vaardigheden en talenten van deelnemende jongeren zijn versterkt. 2) Jongeren ervaren wat het is om van maatschappelijke betekenis te zijn, om bezig te zijn met zingeving in coronatijd. 3) Jongeren ontvangen waardering, een zelf gekozen beloning en een certificaat. 4) De bekendheid van MDT is veel groter geworden onder jongeren en verwijzers in de gemeenten. In maximaal 8 weken gaan 40 jongeren uit deze plattelandsgemeenten 32 uur aan de slag, waarbij alle uren die zij besteden aan ideeën inbrengen, ophalen en uitwerken, het meedoen aan activiteiten en begeleiding krijgen, meetellen. Zij krijgen bij dit alles de ondersteuning van de jongerenwerkers die zij nodig hebben. Activiteiten worden ingedeeld in meerdere thema’s, zoals Techniek, Muziek en Cultuur, Sport, Beauty-Licious. De activiteiten worden door jongeren bedacht en bepaald en samen met de jongerenwerkers georganiseerd. Jongeren kunnen meedoen aan meerdere thema’s. Jongeren gaan (al dan niet samen met de jongerenwerkers) de straat op, naar vindplaatsen en via social media om te horen welke ideeën en behoefte jongeren hebben en welke thema’s zij bedenken en kiezen. De activiteiten worden zoveel mogelijk op vaste momenten in de week aangeboden, dit geeft ritme en structuur. Voor jongeren is keuzevrijheid belangrijk. Zij bepalen zelf of en aan hoeveel thema’s en activiteiten zij meedoen. En of zij individueel of in groepjes aan de slag gaan. Zij kunnen kiezen uit de volgende activiteiten: - Workshops en trainingen - Van betekenis zijn en je talent inzetten - Ontmoeting, online en live - Vraag en Antwoord. De MDT-reis van de jongere Stap 1. De jongere meldt zich aan bij de jongerenwerkers Stap 2. Begeleiding door de jongerenwerker, waarbij aangesloten wordt bij de wensen en behoefte van de jongere Stap 3. Ideeën en keuzes maken voor activiteiten, thema’s, de acties, workshops, ontmoeting Stap 4. In actie – samen met andere MDT-jongeren Stap 5. Afronding: evaluatie van de eigen MDT-reis (waarin heb jij het verschil gemaakt, tips en tops), certificaat, verzilveren beloning (als dat nog niet gebeurd is) De grootste meerwaarde is dat jongeren succeservaringen opdoen, talenten ontwikkelen, waardering krijgen en vaardigheden vergroten. Waarbij zij andere jongeren ontmoeten en samen aan de slag gaan. Ervaren dat zij (met hun talenten) ertoe doen en van betekenis kunnen zijn voor anderen, zeker in coronatijd. Het vergroten van je zelfvertrouwen wordt als een heel belangrijk punt benoemd door jongeren. Jongeren ontvangen een certificaat en mogen een beloning ter waarde van € 75 inzetten voor hun eigen ontwikkeling en toekomst.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
7430085065
Looptijd:
2021
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
W. de Koe
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Dantumadiel