Mobiele menu

MDT ''''t Stationnetje

De MDT-reis

Deze reguliere MDT-project biedt sociaal kwetsbare jongeren uit Noord-Oost Friesland de kans om te werken aan sociale verbinding, leiderschap en maatschappelijke impact. Het is een voortzetting van het bestaande project ’t Stationnetje, waar sinds 2019 al meer dan 240 jongeren aan meededen. ’t Stationnetje breidt uit met vaste locaties in een aantal Noord-Oost Friese kernen waar jongeren samenkomen en met diverse activiteiten hun talenten en kansen verkennen. Jongeren die hands-on aan hun talenten willen werken, krijgen de kans om aan de slag te gaan in een maakwerkplaats. Ze kunnen hier bijvoorbeeld fietsen opknappen of elektrische apparaten repareren.

De jongeren beginnen met het opstellen van doelen waar ze aan willen werken op het gebied van studie, werk of persoonlijke ontwikkeling. Ze doen dit eventueel in overleg met sociaal werkers, ervaringsdeskundigen of andere jongeren (peers). Vervolgens wordt er een plan gemaakt om die doelen te behalen, waarbij een to do-doing-done aanpak centraal staat. Wat ze precies gaan doen, is voor iedere jongere anders. Waar de één een bijbaantje of stage zoekt, start een ander een project om eenzaamheid onder jongeren tegen te gaan. Het doel van ’t Stationnetje is vooral dat jongeren ontdekken wat hun toegevoegde waarde is voor de samenleving. Dit doen ze bijvoorbeeld door workshops te volgen, samen te werken met andere jongeren (peer2peer), mee te doen aan activiteiten en anderen te helpen. Aan het einde van hun MDT-reis krijgen de jongeren een certificaat uitgereikt. Daarnaast krijgen ze een vergoeding van 175 euro.

Betekenis

  • Voor jongeren

Jongeren krijgen meer zelfvertrouwen en veerkracht door de skills en ervaringen die ze tijdens deze MDT-reis opdoen. Ze leren sociale relaties aan te gaan, waardoor ze een eigen sociale steunstructuur opbouwen die bijdraagt aan het welzijn. Ook kunnen ze zich gemakkelijker aansluiten bij maatschappelijke organisaties. De jongeren kunnen het certificaat dat ze na afloop ontvangen gebruiken voor hun CV of opleiding. Zeker voor de jongeren met een afstand tot werk of school is het certificaat belangrijk om hun talentontwikkeling en maatschappelijke inzet te kunnen aantonen, omdat het koers geeft en een bevestiging is van de stappen die ze hebben gezet tijdens hun MDT-reis.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of samenleving

Door jongeren bewust te laten worden van het effect van ‘samenzijn’ en ze actief te laten experimenteren met samenwerken, leiderschap tonen, omgaan met autoriteit en communiceren met verschillende mensen, leggen ze de bouwstenen voor een sterkere toekomst. Hier profiteert de samenleving van. Daarnaast stimuleert het doen van een project in het eigen dorp het gemeenschapsgevoel van de jongeren en bevordert het sociale cohesie en inclusie. Voor de deelnemende organisaties betekent dit dat ze de kans krijgen om bij te dragen aan een inclusieve en vitale regio.

Doelgroep

Jongeren van 14 t/m 27 jaar en met name sociaal kwetsbare jongeren met een afstand tot werk, school en participatie.

Regio

Noord-Oost Friesland (specifiek de gemeenten Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel, Dantumadeel en Noard-East Fryslân).

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
07430052110038
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2024
Projectleider en penvoerder:
M. Berends-Vermaak
Verantwoordelijke organisatie:
KEaRN