Mobiele menu

MDT 't Stationnetje biedt Perspectief

Projectomschrijving

De gemeente Tytsjerksteradiel heeft samen met ’t Stationnetje de proeftuin van KEaRN Welzijn (en MDT Divers), partners uit de regio en het VO-onderwijs onder de noemer ‘Perspectief voor de Jeugd met MDT’ 100 jongeren bereikt.

De coronacrisis heeft een heftige impact op jongeren op verschillende leefgebieden. Studies/onderwijs kunnen niet regulier worden gevolgd, sociale contacten zijn beperkt tot een minimum en ontspannende activiteiten zijn gereduceerd tot thuis achter een beeldscherm zitten. Bijbaantjes of werk vallen weg, waardoor financiële problemen op de loer liggen. Thuissituaties worden uitvergroot, wat in sommige huishoudens voor spanningen kan zorgen. Dit doet veel met het gevoel van eigenwaarde en jongeren dreigen daardoor steeds meer uit beeld te verdwijnen. Dit leidt onder andere tot eenzaamheid en stress, maar bijvoorbeeld ook tot psychische en/of psychosomatische klachten. Door jongeren samen te laten komen en hun eigen talenten en te laten (her)ontdekken, zien zij hun krachten weer; waarmee ze zichzelf, elkaar en de directe omgeving positief kunnen beïnvloeden.
Dankzij de financiële middelen vanuit Perspectief heeft ’t Stationnetje de training, de extra begeleiding en de waardering aan jongeren uit kwetsbare situaties kunnen realiseren. Zo zijn er kansen gerealiseerd vanuit ’t Stationnetje, jongeren konden onderling en voor de samenleving nog meer van betekenis zijn in de gemeente Tytsjerksteradiel.

Doelstellingen vanuit ’t Stationnetje biedt perspectief:

  • 100 jongeren in de gemeente extra ondersteunen in het sociaal functioneren, vergroten van de veerkracht;
  • 100 jongeren investeren minimaal 32 uur in hun ontwikkeling en het realiseren van maatschappelijke impact;
  • Jongeren ondersteunen elkaar in het vinden en ontwikkelen van hun talenten, ontmoeten elkaar, volgens RIVM-richtlijnen, op gefaciliteerde locaties en ontvangen hier ondersteuning van professionals met ervaring met MDT;
  • Talentontwikkeling door workshops, training en het beschikbaar stellen van middelen, zodat jongeren aan zichzelf, voor elkaar en voor hun omgeving van betekenis kunnen zijn;
  • Jongeren zijn eigenaar van hun eigen ontwikkeling en “doen er toe” voor zichzelf en een ander;
  • Jongeren maken kennis met MDT & ’t Stationnetje.

Deze doelstellingen zijn gerealiseerd! Want in 12 weken hebben 100 jongeren (tussen 14-28 jaar) uit de gemeente meegedaan aan een intensief trainingsprogramma van 16 uur, gegeven door het enthousiaste team van ’t Stationnetje. In de trainingen stonden thema’s als leiderschap, communicatie, het stellen van doelen en eigenaarschap centraal. De training waar 10-14 jongeren samen aan de slag zijn gegaan met sociale ontmoeting/verbinding, autonomie en inzicht in eigen kunnen (met afstand 1,5m etc.) zijn jongeren eigen projecten gestart in het kader van MDT. Jongeren zijn zelfstandig aan de slag gegaan in hun eigen dorp en woonomgeving. Activiteiten waaraan gedacht moet worden: sport-clinics, bijles geven, koken voor de buurt, foto workshops, muziek op straat, cup-cake actie, ontwerpen logo, bouwen website, realiseren van een dorpslied, schoonmaakacties. Ook triggerde voor veel jongeren MDT om samen met dorpsbelangen aan de slag te gaan met het herinrichten van de jeugdsoos, muzieknummer maken van het geleerde.

Na afloop van de training zijn jongeren in eigen dorp aan de slag gegaan met projecten die zorgen voor maatschappelijke, sociale impact. Het MDT-traject is feestelijk afgerond door een pizza-avond met de trainingsgroep, waar jongeren hun eigen projecten/activiteiten presenteerden en de tegoedbon (t.w.v. €75) werd uitgereikt. Kortom: de training vanuit 't Stationnetje biedt perspectief was gericht op talentontwikkeling,zelfontplooiing, skillset uitbreiden, sociale verbinding, leiderschap, communicatiestijlen en eigenaarschap. Dit heeft geleid tot meer gevoel van eigenwaarde, zelfvertrouwen en sociale verbinding bij de deelnemers en grotere bekendheid van MDT onder jongeren en hun omgeving. De training en de ontwikkelingen van daaruit hebben positief bijgedragen aan het eenzaamheidsvraagstuk en zetten jongeren aan tot een positieve bijdrage leveren aan de samenleving en maatschappelijke impact.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Jongeren worden gezien, gehoord en serieus genomen in deze coronatijd. Met Perspectief op de Jeugd kan ’t Stationnetje de ontwikkeling en het “er toe doen” voor een ander versterken door extra inzet. Het is een aanvulling op de kernactiviteiten van ’t Stationnetje, waarin jongeren regievoeren, talentontwikkeling en maatschappelijke impact hebben. De coronacrisis heeft een heftige impact op jongeren op verschillende leefgebieden. Studies/onderwijs kunnen niet regulier worden gevolgd, sociale contacten zijn beperkt tot een minimum en ontspannende activiteiten zijn gereduceerd tot thuis achter een beeldscherm zitten. Bijbaantjes of werk valt weg, waardoor financiële problemen op de loer liggen. Het gevoel van eigenwaarde, het ertoe doen, dreigt daardoor steeds meer uit beeld te verdwijnen. Dit leidt onder andere tot eenzaamheid en stress. Door jongeren samen te laten komen en te laten werken aan hun eigen talenten (her)ontdekken zij hun krachten weer; waarmee ze zichzelf, elkaar en de directe omgeving positief kunnen beïnvloeden. Bij ’t Stationnetje worden ze dagelijks geconfronteerd met de negatieve gevolgen die deze crisis heeft op jongeren. Dankzij de Jeugd aan Zet en Wintergames middelen hebben zij (op verzoek van de gemeente) de afgelopen periode extra kunnen inzetten op de ondersteuning van jongeren in kwetsbare situaties en zien we met ‘perspectief op de jeugd’ kansen dat zij nog meer van betekenis kunnen zijn voor jongeren in onze gemeenten. Als gemeente Achtkarspelen en gemeente Tytsjerksteradiel, hebben wij vertrouwen in de werkwijze en de resultaten die ’t Stationnetje boekt bij het bereiken en begeleiden van jongeren. Omdat zij een MDT-proeftuin uit de tweede ronde zijn, kunnen zij helaas niet als MDT mede-aanvrager optreden. Wel dienen zij als inspiratie voor de genoemde MDT-partners en is ’t Stationnetje daar een methodisch onderdeel van. Zodoende vragen wij samen met hen aan (op advies van ZonMw). Als gemeenten willen we de uitvoering graag bij ’t Stationnetje en onze vaste welzijnsorganisatie KEaRN leggen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
7430085006
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M. Berends-Vermaak
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Achtkarspelen