Mobiele menu

MDT Utrecht

De MDT-reis

Missie 030 is een route voor jongeren van verschillende achtergronden en leeftijden naar een (groter) netwerk en meer kansen op een waardevolle plek in de maatschappij.

De reis begint met een individueel gesprek waarin een coach met de jongere bespreekt wat hij voor zichzelf en voor de maatschappij uit deze MDT wil halen. Samen bekijken ze welk aanbod hierbij het beste aansluit: een kort of een intensief traject, aansluiten bij bestaande activiteiten via de Vrijwilligerscentrale Utrecht, of zélf met een voorstel komen voor een wijkactiviteit. Denk aan het skatepark open houden, of een sport-of spelevent organiseren voor kinderen in de Utrechtse wijk Overvecht.

Dit vraagt om praktische vaardigheden zoals organiseren, maar ook om goede communicatie, inlevingsvermogen en omgaan met andere werelden. Trainingen en workshops op maat en inspirerende gastsprekers helpen de jongeren om zich hierin verder te ontwikkelen. Als afsluiting van dit traject ontvangen zij een certificaat en een referentie van hun MDT-doe-plek voor op hun cv.  

Betekenis

  • Voor jongeren

Deelname aan deze MDT is een bijzondere ervaring waarbij jongeren nieuwe mensen ontmoeten, zichzelf ontwikkelen en maatschappelijke impact voor Utrecht realiseren.
Alle jongeren kunnen onderdeel worden van de Missie 030-community waartoe alle bij deze MDT betrokken partijen horen. Zo krijgen ze toegang tot een groot netwerk, trainingen en evenementen. Dat geeft meer kansen op een baan, stage of een succesvolle start-up.

  • Voor deelnemende organisaties en/of de samenleving

Deze MDT geeft Utrechtse jongeren meer zelfvertrouwen en versterkt het gevoel van ‘samen de schouders eronder voor je eigen stad’. Het feit dat iedereen kan meedoen, ongeacht zijn (culturele) achtergrond, opleidingsniveau of ervaring, geeft meer betrokkenheid en draagt bij aan een meer inclusieve Utrechtse samenleving.
Dankzij deze MDT bundelen de deelnemende partijen hun krachten en delen hun kennis en expertise. Dat maakt hen effectiever en efficiënter. Tegelijkertijd kunnen zij hun voordeel doen met de vaak frisse kijk die jongeren op hun organisatie hebben. De deelnemende MDT’ers trekken ook weer nieuwe jongeren aan die bij hun organisatie aan de slag willen.

Doelgroep

Jongeren vanaf 14-27 jaar

Regio

Utrecht

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
743004037
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2023
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
drs. D. Visser
Verantwoordelijke organisatie:
Project O