Mobiele menu

MDT Utrecht, stad zonder muren

MDT Utrecht, stad zonder muren staat in teken van Utrecht 900 jaar. In Utrecht gaan verschillende jongeren met verschillende achtergronden gedurende 4 weken met elkaar optrekken. Zo is er ruimte voor ontmoeting en ontspanning, zoals door gezamenlijke deelname aan activiteiten in het kader Utrecht 900 jaar. Maar organiseren ze ook met elkaar een evenement en helpen ze mee tijdens de start van de Vuelta. Ook wordt er stilgestaan bij de geschiedenis van de vluchteling in Utrecht en wordt er een bezoek gebracht aan een AZC in Utrecht.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
07430102210017
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. D. Visser
Verantwoordelijke organisatie:
Project O