Mobiele menu

MDT ''''Zoek het uit!''''

Projectomschrijving

De MDT-reis

Jongeren die niet naar school gaan of niet aan het werk zijn besteden gedurende 4 tot 6 maanden 3 dagen per week aan dit intensieve MDT-project. Op groepsdagen ontmoeten jongeren elkaar, krijgen ze samenwerkingsopdrachten om hun eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen, nemen ze deel aan workshops en speeddates, bezoeken ze bedrijven of nodigen sprekers uit. Vrijwilligersorganisaties komen langs om te vertellen wat ze doen, waarna de jongeren een actie bedenken en organiseren. Denk aan pakketten maken voor de voedselbank, een speurtocht organiseren voor basisschoolleerlingen of zwerfvuil rapen.

Na de gezamenlijke startwerken bestaat het vervolgtraject uit 1 wekelijkse groepsdag met zelf te kiezen workshops en sprekers en werken aan je eigen doelen. Daarnaast besteden de jongeren 2 dagen per week aan de volgende 4 opties: 1) een MDT-plek bij een of meerdere bedrijven, 2) MDT-acties bij (vrijwilligers)organisaties, 3) het onderzoeken/ontdekken van bedrijven en opleidingen en in gesprek gaan met deze mensen, of 4) coaching op specifieke punten, bijvoorbeeld leren solliciteren.

Het begeleidingsteam bestaat uit 2 gedreven jongerencoaches, een hbo-stagiair, de assistent projectleiders (MDT'er en een betaalde jongere) en de projectleider. Iedere jongere heeft zijn eigen werkmap en werkt daarin onder begeleiding van een coach aan het realiseren van eigen wensen, doelen en talenten.

Betekenis

•    Voor jongeren
Jongeren komen in aanraking met beroepen, sprekers en opleidingen die zij nog niet kenden. Ook ontdekken en ontwikkelen ze hun eigen talenten. Het project biedt ritme en structuur en geeft handvatten voor het maken van keuzes voor de toekomst (studie, (vrijwilligers)werk, leefomgeving). Jongeren ervaren hoe het is om van betekenis te zijn voor een ander en daar waardering voor te krijgen.

•    Voor de deelnemende organisaties en/of samenleving
MDT ‘Zoek het uit’ zorgt ervoor dat jongeren ritme en structuur krijgen, weer open staan voor een nieuwe studie en zo stappen maken richting werk. Omdat iedereen, ongeacht talenten en mogelijkheden, kan meedoen draagt het bij aan een meer inclusieve samenleving. Deelnemende organisaties en bedrijven leren door de ogen van jongeren naar de eigen werkwijze te kijken en worden verrast door hun ideeën.

Doelgroep

Jongeren van 16 t/m 27 jaar de niet naar school gaan, een tussenjaar hebben of niet aan het werk zijn.

Regio

Heel Friesland (Noord-Friesland, Zuidoost-Friesland en Zuidwest-Friesland).

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

MDT ‘Zoek het uit!’ is een ontdekkingsreis voor jongeren tussen de 16 en 27 jaar uit heel Friesland, die nu niet naar school gaan of niet aan het werk zijn. Voor jongeren die keuzes willen maken voor hun toekomst, door hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen, in ontmoeting met anderen en omdat ze wel iets willen doen voor de samenleving. Deze MDT kan gelden als onderwijsvervangend traject of als tegenprestatie. MDT ‘Zoek het uit!’ is de enige intensieve MDT-variant in Friesland. De 1e groep is gestart in februari 2020, als onderdeel van subsidieronde 3, de gemeentecall van ZonMw. Het traject is na de feedback van jongeren en verwijzers in de evaluatie van maart 2021 aangepast. Het doel is om in deze nieuwe projectperiode van 24 maanden 144 jongeren mee te laten doen aan MDT 'Zoek het uit!’. Het traject duurt 4 tot 6 maanden, is 3 dagen per week en het totaal aantal uren is minimaal 320 uur. Jongeren vormen hun eigen traject, maken het op maat samen met de jongerencoach. Het is een combinatie van aanbod, keuzemogelijkheden en eigen ideeën. De start is met een nieuwe groep van maximaal 15 deelnemers. In de 4 startweken komt de groep 3 dagen per week bij elkaar op wisselende locaties in Friesland. Soms is dit online, zodat jongeren hiermee vertrouwd raken en bij strengere coronamatregelen het programma altijd door kan gaan. Op de groepsdagen ontmoeten jongeren elkaar, krijgen samenwerkingsopdrachten om hun eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen, nemen ze deel aan workshops (Talenten, Presenteren, Jouw rol, Plannen) en speeddates, bezoeken bedrijven of nodigen sprekers uit. Er komen vrijwilligersorganisaties langs om te vertellen wat ze doen zodat de jongeren daarop een actie bedenken en organiseren. Denk bijvoorbeeld aan pakketten maken voor de voedselbank of een speurtocht organiseren voor basisschoolleerlingen. Zo ervaren ze wat het is om van betekenis te zijn voor een ander en ontmoeten ze nieuwe mensen. En komen jongeren niet alleen meer te weten over hun eigen interesses en talenten maar ook over de mogelijkheden voor opleidingen en (vrijwilligers)werk in de regio. Iedere jongere werkt met zijn werkmap aan zijn eigen ontwikkelingsplan, in zijn eigen tempo en er is volop de mogelijkheid om vragen en twijfels te bespreken met de jongerencoaches. De dagen worden in groepsverband gehouden, zodat de jongeren ook elkaar leren helpen en ondersteunen met ervaringsverhalen en tips. Aan het eind van de startweken heeft iedereen zijn keuze gemaakt voor zijn eigen route, het vervolgtraject. Dit bestaat uit 1 groepsdag per week (alle groepen samen) met zelf te kiezen workshops en sprekers en het werken aan je eigen doelen. En daarnaast 2 dagen per week waarbij de keus is uit 4 opties: 1) Naar een MDT-plek bij een of meerdere bedrijven. 2) MDT acties bij (vrijwilligers)organisaties. 3) Het onderzoeken/ontdekken van bedrijven en opleidingen en in gesprek gaan met deze mensen. 4) Coaching op specifieke punten, bijvoorbeeld leren solliciteren. Halfweg en aan het eind van de route komt er een dag voor terug- en vooruitblikken. 4 weken voor afronding spreken jongere, jongerencoach en verwijzer elkaar over 'hoe ga je verder na deze MDT?’ en hoe zorgen we voor een vangnet. Het begeleidingsteam bestaat uit 2 gedreven jongerencoaches, een hbo-stagiaire, de assistent projectleiders (MDT'er en een betaalde jongeren) en de projectleider. Elke jongere heeft zijn eigen werkmap en werkt daarin met begeleiding van zijn coach aan het realiseren van eigen wensen, doelen en talenten. Iedere deelnemer aan MDT ‘Zoek het uit!’ krijgt bij de start een Vervoerspas voor vrij reizen in Friesland. Daardoor kunnen jongeren altijd naar de groepsdagen en de MDT- plek komen. Bovendien vergroot het letterlijk hun wereld en hun mobiliteit in deze regio met grote reisafstanden. Het geeft hun vrijheid. Aan het eind van het traject is er een feestelijke officiële afsluiting in aanwezigheid van de wethouder en de projectleider. De jongeren krijgen daar het landelijk MDT-certificaat uitgereikt, met daarop de erkenning van specifieke vaardigheden. Dit certificaat is van waarde voor de CV-opbouw van de jongere. Elk onderdeel van MDT ´Zoek het uit!´ wordt voorbereid, uitgewerkt, geëvalueerd en verbeterd samen met jongeren. Ze beslissen mee over het programma en de workshops. Jongeren hebben zitting in de stuurgroep, een MDT'er is assistent projectleider, ze onderhouden de website en instagram, geven presentaties aan verwijzers samen met de projectleider. Kortom: De stem, ideeën en inzet van de jongeren maken het verschil! Deze MDT is een andere manier van leren, waardoor jongeren weer open staan voor een nieuwe studie, ritme en structuur krijgen en stappen maken richting werk. Kenmerkend is de concrete aanpak, de persoonlijke coaching, de jongerenparticipatie, zoveel verschillende jongeren in een groep die samenwerken en elkaar ondersteunen, de MDT-acties in de eigen omgeving en het in aanraking komen met onbekende beroepen/sprekers/opleidingen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
07430062110009
Looptijd: 77%
Looptijd: 77 %
2022
2024
Projectleider en penvoerder:
W. de Koe
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Dantumadiel