Mobiele menu

Measuring and valuing productivity costs in HTA

Een belangrijke kostenpost van ziekte is (soms) het verlies van arbeidsproductiviteit door werkverzuim. Een belangrijk onderdeel van het bepalen van de kosteneffectiviteit van een medische (be)handeling vormt daarom het meten van (het verlies aan) arbeidsproductiviteit. Het is niet bekend hoe (het verlies aan) arbeidsproductiviteit in de praktijk het beste gemeten  kan worden en wat het verband is tussen arbeidsproductiviteit en kwaliteit van leven. Onderzoek in Rotterdam heeft hierin meer inzicht opgeleverd. Op grond van gegevens van vele honderden werknemers van diverse bedrijven concludeert het onderzoek onder andere dat ziekteverzuim het beste te meten is met behulp van driemaandelijkse vragenlijsten. Een deel van het productiviteitsverlies door ziekte wordt later gecompenseerd (werk inhalen). Dit is echter niet bij alle beroepen het geval. Het project heeft geleid tot de ontwikkeling van vragenlijsten waarmee de verschillende aspecten van (verlies van) arbeidsproductiviteit betrouwbaar  gemeten kunnen worden. Deze zijn via internet beschikbaar gesteld.

Kenmerken

Projectnummer:
945-10-041/046
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2001
2003
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. J.L. Severens PhD