Mobiele menu

Measuring cannabis use, abuse and dependence across different cultural settings

Verslagen


Eindverslag

Dit onderzoeksproject richt zich op het onderzoeken of criteria voor cannabis misbruik en cannabis afhankelijkheid voor verschillende groepen individuen wel in vergelijkbare mate gelden (bijvoorbeeld voor vrouwen en voor mannen, voor jonge gebruikers versus oudere gebruikers). Daarbij ligt een specifieke focus op de vergelijking tussen Amerikaanse cannabis gebruikers en Nederlandse cannabisgebruikers, vanwege de verschillen in beleid tussen beide landen, en wordt er ook veel aandacht besteed aan de culturele herkomst van cannabis gebruikers. Hiertoe wordt een nieuwe Nederlandse dataset verzameld bij jongeren met een niet-westerse afkomst. Tot slot zullen we met behulp van genetisch informatieve samples kijken naar de genetische en omgevingsfactoren die een rol spelen bij de verschillende symptomen van cannabis misbruik en afhankelijkheid. De vraagstellingen uit dit onderzoeksproject worden beantwoord aan de hand van bestaande datasets en aan de hand van een nieuwe, unieke dataset waarvoor Nederlandse jongeren (15-24 jaar) uit verschillende herkomstgroeperingen geworven worden. De dataverzameling van dit project, genaamd i4culture, verloopt goed en zal binnen enkele maanden worden afgerond. Twee papers worden binnenkort ingediend bij internationale wetenschappelijke tijdschriften.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
31160212
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2010
2015
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. A.C. Huizink
Verantwoordelijke organisatie:
Universiteit van Amsterdam